• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Brexit/Wymiana dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, (..)/Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego (..)

Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 

  KARTA USŁUGI  
Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Co chcę załatwić?

Wymienić lub uzyskać nowy dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

Kogo dotyczy?

Wniosek o wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu składasz, jeżeli jesteś obywatelem ZK/beneficjentem Umowy Wystąpienia i posiadasz dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE, wydany w Polsce do końca 2020 r. 

Wniosek możesz złożyć od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. 

Co przygotować?

 

 • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu),
 • fotografie,
 • Twoje pisemne oświadczenie (podpisane), że nie opuszczałeś terytorium Polski na okres przekraczający 5 lat po nabyciu prawa stałego pobytu (jeżeli ma to zastosowanie ze względu na datę nabycia prawa stałego pobytu) oraz o kontynuacji pobytu na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2020r.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

 

Wypełnij wniosek o wymianę/wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela ZK

 

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełniając wniosek o wymianę dokumentu pamiętaj, aby:

 • wypełnić go czytelnie w języku polskim. Jeżeli nie znasz języka polskiego, skorzystaj z pomocy tłumacza
 • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym. Nie pomijaj niczego, zatajenie informacji może negatywnie wpłynąć na rozpatrzenie Twojego wniosku
 • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki
 • poinformować nas, jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe - napisz o tym w uzasadnieniu. Jeżeli zmieniałeś nazwisko, podaj również swoje poprzednie dane osobowe
 • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja. Jeżeli Twój adres do korespondencji jest inny, poinformuj nas o tym przy składaniu wniosku
 • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim
 • podać dane kontaktowe, tj numer telefonu lub/i adres e-mail, co ułatwi nam kontakt z Tobą

 

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz. Wnioski obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin nie podlegają opłacie skarbowej.

Nie będziesz musiał również płacić za pełnomocnictwo składane w sprawie.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela ZK należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela ZK osobiście, w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r

Gdzie załatwię sprawę?

W Oddziale Paszportów i Migracji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Jagiellończyka 8 

WAŻNE - wniosek musisz złożyć osobiście i odebrać osobiście dokument! Wymóg osobistego złożenia wniosku dotyczy również małoletniego, który do dnia złożenia wniosku ukończył 6. rok życia. 

Złożenie wniosku wymaga rezerwacji wizyty 

 

Co zrobi urząd?

W chwili złożenia wniosku otrzymasz zaświadczenie proceduralne na czas trwania postepowania ważne przez rok.

Następnie wydamy dokument potwierdzający prawo stałego pobytu. Odbioru dokumentu dokonujesz w urzędzie osobiście z ważnym dokumentem tożsamości ;po dokonaniu rezerwacji wizyty.

Przy odbiorze dokumentu wydanego małoletniemu, który ukończył 6. rok życia do dnia złożenia wniosku, wymagana jest jego obecność.  Gdy dokument został wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jego odbioru, dokument odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

 

Jaki jest czas realizacji?

Jeśli do wniosku dołączysz wszystkie wymagane dokumenty dokument wydamy niezwłocznie. Do czasu wydania dokumentu posługujesz się zaświadczeniem proceduralnym uzyskanym w chwili złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

W przypadku negatywnej decyzji możesz odwołać się  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie możesz złożyć w Oddziale Paszportów i Migracji w Gorzowie Wlkp. oraz w Oddziale Paszportów w Zielonej Górze  lub przesłać do nas pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wlkp.

My prześlemy je do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców: PL  oraz EN  

Podstawa prawna

 1.  Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2369) wraz z aktami wykonawczymi.: -      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin,
  -      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin,
  -      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zaświadczenia potwierdzającego złożenie niektórych wniosków przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kubasik Joanna 2021-01-05 11:41
Aktualizacja publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-20 14:03
Wytworzenie publikacji
Kubasik Joanna 2022-01-20 14:03
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2022-01-20 14:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry