Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Czas wydania decyzji

Obecnie czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę wynosi ok. 3,5 miesiąca – taki termin jest spowodowany dużą ilością wniosków kierowanych do Wojewody Lubuskiego. Liczba wniosków jest ponad dwukrotnie większa niż w roku poprzednim. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpływu. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA! Prawidłowe skompletowanie wniosku wyeliminuje ewentualną potrzebę uzupełnienia w nim braków. Wypełniając wniosek postępuj zgodnie ze wskazówkami w niniejszym poradniku, zwiększy to szansę na sprawne prowadzenie postępowania. Należy zwrócić szczególną uwagę, czy wniosek jest poprawnie i czytelnie wypełniony, podpisany przez osobę upoważnioną i czy są kompletne załączniki.

Redakcja strony: Czas wydania decyzjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3350

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego