Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Miejsce i sposób złożenia wniosku

Istnieją dwa sposoby złożenia wniosku o zezwolenie na pracę oraz dokumentów uzupełniających:


1. Osobiście

 • w Punkcie Obsługi Klienta (siedziba Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, parter)


Godziny otwarcia LUW: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

UWAGA! Gdy do wniosku dołączane są kopie dokumentów, należy pamiętać aby okazać ich oryginały. Pracownik urzędu może potwierdzić kopie dokumentów za zgodność z oryginałem. Wnioski i pisma podpisują wnioskodawcy bądź osoby przez nich upoważnione –  w tym przypadku nie zapomnij o pełnomocnictwie.


2.
Poczta:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Oddział Zezwoleń na Pracę
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.


UWAGA!
Gdy wniosek i dokumenty uzupełniające są wysyłane za pośrednictwem poczty należy pamiętać, aby kopie zostały wcześniej potwierdzone za zgodność z oryginałem – może to uczynić notariusz bądź występujący w sprawie pełnomocnik, gdy jest nim adwokat, radca prawny, doradca podatkowy bądź rzecznik patentowy. Gdy wniosek/dokumenty są wysyłane pocztą, brana jest pod uwagę data stempla pocztowego.

Składając dokumenty uzupełniające należy powołać się na sygnaturę sprawy (SO-V.8671…..), a jeśli nie jest znana, należy podać dokładne dane wnioskodawcy i dane cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.

Redakcja strony: Miejsce i sposób złożenia wnioskuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8872

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”