Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Najczęściej zadawane pytania

 
1. Na jaki okres mogę wnioskować o wydanie zezwolenia na pracę?
Zezwolenie na pracę wydawane jest na okres do 3 lat. Wojewoda w określonych przypadkach ma możliwość skrócenia tego terminu.

2. Postępowanie o wydanie zezwolenia na pracę zakończyło się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania – czy mogę uzyskać zwrot uiszczonej opłaty?
Nie – opłata jest składana w związku ze złożeniem wniosku i nie ma możliwości jej zwrotu w przypadku zakończenia postępowania w sposób inny niż pozytywny.

3. Cudzoziemiec przebywa w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, zatem czy mogę mu powierzyć wykonywanie pracy?
Tak, ale niezbędne jest uzyskanie tytułu uprawniającego do legalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi, pracodawca powinien zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy bądź uzyskać zezwolenie na pracę.

4. Po złożeniu wniosku o zezwolenie na pracę otrzymałem wezwanie z prośbą o dostarczenie informacji starosty, której nie posiadam a jej wyrobienie jest czasochłonne, co zrobić?
Należy jak najszybciej zawnioskować o tę informację w urzędzie pracy i poinformować o tym wojewodę ze wskazaniem przypuszczalnego terminu uzyskania informacji starosty.

5. Czy Karta Polaka wystarczy abym mógł zatrudnić cudzoziemca?
Aby legalnie zatrudnić cudzoziemca oprócz dokumentu zwalniającego go z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, jakim jest ważna Karta Polaka, cudzoziemiec musi przedstawić pracodawcy dokument, z którego wynika, że przebywa w Polsce legalnie.

Redakcja strony: Najczęściej zadawane pytaniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3645

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”