Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na pracę oraz do postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców

Nowe kryteria wydawania zezwoleń na pracę (2018-04-18)

W dniu 4 kwietnia 2018 r. Wojewoda Lubuski wydał Rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie lubuskim.
Z treścią rozporządzenia można zapoznać się klikając na link: http://dzienniki.luw.pl/#/legalact/2018/960/

Zmianie uległ wykaz zawodów zwolnionych z procedury tzw. testu rynku pracy.

 

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Lp.

 

Nazwa zawodu

1.

barman

2.

betoniarz

3.

blacharz

4.

brukarz

5.

cieśla

6.

cukiernik

7.

dekarz

8.

diagnosta samochodowy

9.

elektromechanik

10.

elektromonter

11.

elektryk

12.

fizjoterapeuta

13.

fryzjer

14.

inżynier budownictwa

15.

kasjer

16.

kelner

17.

kierowca autobusu

18.

kierowca ciągnika siodłowego

19.

kierowca samochodu ciężarowego

20.

kosmetyczka

21.

krawiec

22.

kucharz

23.

lakiernik samochodowy

24.

lekarz

25.

magazynier

26.

masarz

27.

masażysta

28.

mechanik pojazdów samochodowych

29.

mechanik sprzętu do robót ziemnych

30.

monter instalacji budowlanych

31.

murarz

32.

nauczyciel języków obcych

33.

nauczyciel praktycznej nauki zawodu

34.

nauczyciel przedmiotów zawodowych

35.

nauczyciel przedszkoli

36.

operator obrabiarek skrawających

37.

operator sprzętu do robót ziemnych

38.

piekarz

39.

pielęgniarka

40.

położna

41.

pracownik ds. rachunkowości i księgowości

42.

pracownik ds. finansowo - księgowych ze znajomością języków obcych

43.

pracownik robót wykończeniowych w budownictwie

44.

pracownik socjalny

45.

przetwórca ryb

46.

psycholog

47.

psychoterapeuta

48.

robotnik budowlany

49.

robotnik obróbki drewna

50.

samodzielny księgowy

51.

spawacz

52.

sprzedawca

53.

stolarz

54.

szef kuchni

55.

ślusarz

56.

tapicer

57.

tynkarz

58.

zbrojarz

Redakcja strony: Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na pracę oraz do postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemcówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6542

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”