• język migowy
BIP
Grafika BIP

Nowe przepisy

Zezwolenia na pracę 2018 - co się zmieniło

  1. UWAGA!  Nowy obowiązek polegający na konieczności dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy, które przez pracodawcę zostały wskazane w informacji starosty. Zanim zarejestrujesz ofertę pracy w PUP przemyśl kwestię możliwości przedstawienia ww. dokumentów. Kompletne złożenie wniosku usprawni postępowanie w urzędzie wojewódzkim.
  2. Nowe formularze wniosków! Pojawiły się w nich nowe rubryki, przeczytaj uważnie wniosek, wypełnij punkt dotyczący karalności cudzoziemca znajdujący się tuż nad miejscem, gdzie składasz podpis. Nie pomijaj pól, które są obowiązkowe!
  3. Nowe oświadczenie dotyczące karalności pracodawcy - UWAGA - zanim podpiszesz przeczytaj uważnie treść i zaznacz właściwe pola - odpowiedz na wszystkie pytania zaznaczając „X” przy właściwej odpowiedzi. Oświadczenie podpisuje pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu - tego oświadczenia nie może podpisać pełnomocnik.
  4. Tryb uproszczony - tylko w przypadkach, gdy cudzoziemiec został zatrudniony w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę. Pozostałe warunki pozostały bez zmian.Do oświadczeń zarejestrowanych w PUP przed dniem 1 stycznia 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
  5. Rozszerzone przesłanki do odmowy wydania zezwolenia na pracę
  6. Nowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - rejestracja oświadczenia w PUP jest odpłatna - koszt 30 zł, urząd może zwrócić się o dostarczenie dodatkowych dokumentów, powstał również nowy obowiązek informacyjny, gdyż należy powiadomić urząd pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.
  7. Nowy rodzaj zezwolenia - zezwolenie na pracę sezonową - złóż wniosek w PUP właściwy, ze względu na Twoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zezwolenie na pracę jest wydawane przez starostę tj. powiatowy urząd pracy i uprawnia do pracy przez okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenie na pracę sezonową dotyczy prac w sektorach uznanych za sezonowe określonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Wymienione w rozporządzeniu podklasy działalności PKD dotyczą działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Jeżeli pracodawca prowadzi działalność w różnych podklasach i jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę w związku z działalnością nieobjętą rozporządzeniem, to można ubiegać się o zezwolenie na pracę typu A albo zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane wyłącznie na wniosek podmiotu prowadzącego działalność w zakresie podklas PKD określonych rozporządzeniem, w tym przypadku nie będzie możliwości wnioskowania o zezwolenie typu A.

 

Szersza informacja na ten temat znajduje się na stronie internetowej MRPiPS w zakładce ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW: (https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/ )

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Wilmińska Agnieszka 2018-05-28 12:40
Aktualizacja publikacji
Dobrowolska Agnieszka 2021-10-07 09:50
Wytworzenie publikacji
Dobrowolska Agnieszka 2021-10-07 09:50
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2021-10-07 09:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry