Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty

Opłaty za wydanie zezwolenia na pracę

 • 100 zł – gdy wniosek dotyczy zezwolenia na pracę na okres powyżej 3 miesięcy
 • 50 zł – gdy okres ważności zezwolenia ma być krótszy niż 3 miesiące
 • 200 zł – gdy wniosek dotyczy zezwolenia na pracę typu D dla pracownika delegowanego
 • 50 % powyższych opłat – gdy wniosek dotyczy przedłużenia zezwolenia na pracę


  Wpłat należy dokonywać na konto:


  Lubuski Urząd Wojewódzki
  Narodowy Bank Polski O/O Zielona Góra
  nr 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000

 

 • 17 złopłata za pełnomocnictwo – dokonywana w związku z każdym wnioskiem, gdzie występuje pełnomocnik, opłaty nie pobiera się w przypadku wniosków dotyczących wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą, jest to opłata skarbowa i należy ją uiścić na konto:

  Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
  ul. Sikorskiego 3-4
  66- 400 Gorzów Wlkp.
  nr 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575


Opłata za wydanie zezwolenia na pracę nie podlega zwrotowi – jest uiszczana w związku ze złożeniem wniosku. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

W tytule opłaty należy wskazać: „Zezwolenie na pracę dla ……………….. (imię i nazwisko cudzoziemca)”

Redakcja strony: OpłatyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 12582

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”