Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Audytu Wewnętrznego

Audytor Wewnętrzny

Grzegorz Krzeski

Piętro VIII, p. 824
tel.: +48 95 711 52 56


Wieloosobowe stanowisko ds. audytu wewnętrznego

Bogdan Kiepura

Piętro VIII, p. 824a
tel.: +48 95 711 53 20
bogdan.kiepura[at]lubuskie.uw.gov.pl

Anna Pyrkosz-Tumaniec

Piętro VIII, p. 824a
tel.: +48 95 711 54 64
anna.pyrkosz[at]lubuskie.uw.gov.pl


Działalność Zespołu Audytu Wewnetrznego obejmuje ocenę i badanie adekwatności oraz skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz jakości realizowanych zadań, a w szczególności:

 • przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych;
 • ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej;
 • ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych Urzędu oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy;
 • ocenę zabezpieczenia mienia Urzędu;
 • ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Urzędu;
 • przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania Urzędu z planowanymi wynikami i celami.

Redakcja strony: Zespół Audytu WewnętrznegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2029

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej Grant 2019           Ogłoszenie nr 42//II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego           Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pomocy społecznej w 2019 r. ogłoszony!