Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne stanowisko pracy: Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Przemysław Pikuła

Piętro VII, p. 701a
tel.: +48 95 711 52 14
abi[at]lubuskie.uw.gov.pl

 

Zadania:

 1. Realizowanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z zapisami;
 2. Prowadzenie szkoleń z tematyki dotyczącej ochrony danych osobowych ramach służby przygotowawczej;
 3. Prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa informacji;
 4. Nadzorowanie i przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych;
 5. Prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
 6. Przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 7. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim;
 8. Prowadzenie wykazu zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;
 9. Informowanie osób uprawnionych o przysługujących im prawach oraz udzielanie, odnoście do ich danych osobowych informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 10. Przeprowadzanie minimum raz w roku przeglądu systemu ochrony danych osobowych oraz sporządzenie na te okoliczność raportu dla Administratora Danych Osobowych;
 11. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych na stanowiskach pracy dotyczących zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 12. Opracowywanie sprawozdań z kontroli dla Administratora Danych osobowych;
 13. Nadzorowanie dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji i zapewnienie ich aktualności oraz dopasowania do wymogów wynikających z przepisów prawa;
 14. Zgłaszanie zbiorów danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1 zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Redakcja strony: Samodzielne stanowisko pracy: Administrator Bezpieczeństwa InformacjiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 750

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Ogłoszenie nr 42//II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego           Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pomocy społecznej w 2019 r. ogłoszony!           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych