Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

COVID-19

 

#zachowajDystans

noś maseczkę


Zarządzenia Wojewody Lubuskiego


- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy zagrożeń, działań prewencyjnych oraz usuwania skutków wystąpienia na obszarze województwa lubuskiego wirusa SARS-Cov-2 oraz spowodowanej nim choroby COVID-19

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 4 marca 2020 r., dotyczącego powołania Zespołu ds. analizy zagrożeń, działań prewencyjnych oraz usuwania skutków wystąpienia na obszarze województwa lubuskiego wirusa SARS-Cov-2 oraz spowodowanej nim choroby COVID-19

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zamiany zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. zarządzenie w sprawie wykazu obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2020 r. zarządzenie w sprawie wykazu obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

-ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wykazu obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2020 w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego do spraw Laboratoriów COVID-19 dla województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego działania związane ze zwalczaniem COVID-19 na terenie województwa lubuskiego

 

Polecenia Wojewody Lubuskiego 


POLECENIA WOJEWODY - MIEJSCA KWARANTANNY.pdf


11-03-2020 BZK. 6333.4.2020.AWój - zamknięcie żłobków od 12-03 na okres 14 dni.pdf

11-03-2020 BZK.6333.4.2020.AWój -  zamknęcie CIS itp placówek od 12-03 na okres 14 dni.pdf

12-03-2020 BZK.6333.4.2020.AWój - mierzenie temperatury podróżnych w pociągach.pdf

-  12-03-2020 PS-I.9421.2.78.2020 - współpraca Policji z jednostkami.pdf

12-03-2020 BZK-V.0031.19.2020.MWil - przeprofilowanie na szpital zakazny Gorzów.pdf

13-03-2020 BZK-V.0031.25.2020.MWil - oddelegowanie diagnostów do WSSE.pdf

14-03-2020 PS-I.9421.2.78 (2) 2020 - koordynacja służb (1).pdf

14-03-2020 PS-I.9421.2.78 (3) 2020 - specjalistyczne ośrodki.pdf

17-03-2020 PS-VI.9532.5.2020 - Zespoły ds. Orzekania.pdf

19-03-2020 BZK-V.0031.32.2020.MAWil - pogotowie Gorzów.pdf

19-03-.2020 BZK-V.0031.33.2020.MWil - dot. transportu sanitarnego ZRM Zielona Góra.pdf

20-03-2020 BZK-V.0031.34.2020.MWil -jednoimienny szpital zakaźny Gorzow.pdf

24-03-2020 BZK.6333.4 - zamknięcie żłobków i klubów dziecięcych od 26.03 do 10-04.pdf

24-03-2020 BZK.6333.4.2020 zamknięcie CIS itp placówek od 26-03 do 10-04.pdf

24-03-2020 BZK.6333.11.2020 - straże gminne - propagowanie zaleceń władz.pdf

31-03-2020 BZK.6333.18.2020.AWój  - współpraca policji i straży gminnej.pdf

31-03-2020 BZK-V.0031.48.2020.MWil - dot. tranportu sanitarnego ZRMGorzow.pdf

31-03-2020 BZK-V.0031.49.2020.MWil - transportu sanitarnego ZRM_Zielona Góra.pdf

1-04-2020 PS-III.862.7.2020 do Starostów - Powiatowe Urzędy Pracy.pdf

1-04-2020 PS-III.862.8.2020 - do Marszałka  Województwa-Wojewódzki Urząd Pracy.pdf

4-04-2020 PS-V.4018.2020 - dzienni opiekunowie (1).pdf

6-04-2020 BZK-V.0031.66.2020.MWil -  dot. SOR,Izby Przyjęć.pdf

10-04-2020 BZK.6333.4.2020.AWoj - dot. zamknięcia żłobków i klubów dziecięcych.pdf

10-04-2020 PS-I.9421.2.78().2020.ETom -zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego itp.pdf

10-04-2020 PS-III.9515.24.2020.BMro - zawieszenie działalności Centrów Integracji Społecznej.pdf

10-04-2020 PS-III.9515.24.2020.BMro - zawieszenie działalności Klubów Integracji Społecznej.pdf

11-04-2020 PS-I.9421.2.105.2020.GJel - dot. działań zapewniających wsparcie dla DPS.pdf

24-04-2020r. PS-III.9515.39.2020.BMro - dot. zawieszenia Klubów Integracji Społecznej do 10.05.2020r..pdf

24-04-2020r. PS-III.9515.39.2020.BMro -  dot. zawieszenia Centrów Integracji Społecznej do 10.05.2020r..pdf

8-05-2020 PS-III.9515.43.2020.MKro dot. - zawieszenia Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.pdf

8-05-2020 PS-III.9515.45.2020.BMro - dot. zawieszenia Klubów Integracji Społecznej.pdf

8-05-2020 PS-III.9515.46.2020.MKro - dot. zawieszania Centrów Integracji Społecznej w Skwierzynie i Lutolu Mokrym.pdf

1-06-2020 BZK-V.0031.110.2020.MWil -  dot. realizacji świadczeń zdrowotnych wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp..pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 -NZOZ Słubice.pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - ZOZ Sulęcin .pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - ZOZ Sulechów.pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - ZOZ Sulechów .pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - Zachodnie Centrum Medyczne Krosno Odrzańskie.pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - Szpital Torzym.pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - Szpital Skwierzyna .pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - Szpital MSWiA Zielona Góra.pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - Powiatowe Centrum Zdrowia Drezdenko.pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - Lubuskie Centrum Ortopedii Świebodzin.pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 -  Szpital Uniwersytecki Zielona Góra.pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - 105 Szpital w Żarach .pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - Szpital Gorzów Wlkp..pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - Szpital Międzyrzecz .pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - Szpital Na Wyspie Żary.pdf

3-09-2020 polecenie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - Szpital Nowa Sól .pdf

3-09-2020 polecenie  realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą.pdf 

12-10-2020 BZK.6333.26.2020.AWój - polecenie dotyczące współpracy pracy Straży Miejskiej i Policji w Gorzowie Wlkp.pdf

12-10-2020 BZK.6333.26.2020.AWój - polecenie dotyczące współpracy pracy Straży Miejskiej i Policji w Zielonej Górze.pdf

12-10-2020 BZK-V.0031.207.2020.MWil - polecenie dotyczące pełnienia roli szpitala II poziomu - Krosno Odrzańskie-Filia Gubin.pdf

13-10-2020 BZK-V.0031.209.2020.MWil - polecenie zwiększenia ilości łóżek szpitalnych na II poziomie zabezpieczenia COVID-19 - Szpital Krosno Odrzańskie.pdf

13-10-2020 BZK-V.0031.210.2020.MWil - polecenie pełnienia roli szpitala koordynującego - Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp.pdf

 

Decyzje Wojewody Lubuskiego


DECYZJE WOJEWODY LUBUSKIEGO UCHYLAJĄCE POLECENIA DOTYCZĄCE MIEJSC KWARANTANNY.pdf


27-02-2020 BZK-V.0031.4.2020.MWil - decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości ZRM Gorzów.pdf

27-02-2020 BZK-V.0031.5.2020.MWil - decyzja o stanie podyższonej gotowości Pogotowie Zielona Góra.pdf

27-03-2020 BZK.V.6310.5.33.2020.MWil - decyzja alokacyjna ZRM Zielona Góra.pdf

28-02-2020 BZK-V.0031.7.2020.MBuj - decyzja o podwyższonej gotowości szpitalSzprotawa.pdf

28-02-2020 BZK-V.0031.8.2020.MBuj-decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości szpital Na Wyspie Żary.pdf

28-02-2020 BZK.v.0031.9.2020.MBuj - decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości Szpital ZielonaGóra.pdf

28-02-2020 BZK-V.0031.10.2020.MBuj decyzja o podwyższonej gotowości szpital Gorzow.pdf

29-02-2020 BZK-V.0031.11.2020.EDud - decyzja o podyższonej gotowości 105.Szpital Wojskowy w Żarach.pdf

29-02-2020 BZK-V.0031.12.2020 - decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości szpital Torzym.pdf

4-03-2020 BZK-V.0031.14.2020.MWil - decyzja dot. utrzymania stanu podwyższonej gotowości szpital ZielonaGóra.pdf

4-03-2020 BZK-V.0031.16.2020.MWil - decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości szpital Na Wyspie Żary.pdf

9-03-2020 BZK-V.0031.17.2020.USoł - decyzja dot. utrzymania stanu podwyższonej gotowości szpital Zielona Góra.pdf

26-03-2020 BZK-V.0031.51.2020.USoł -decyzja dot. utrzymania stanu podwyższonej gotowości szpital Szprotawa.pdf

31-03-2020 BZK-V.0031.56.2020.USoł - decyzja dot. utrzymania stanu podwyższonej gotowości szpital Zielona Góra.pdf

31-03-2020 BZK-V.6310.5.41.2020.MWil - decyzja dot. alokacji ZRM pow. strzelecko-drezdenecki.pdf

9-04-2020 BZK-V.0031.70.2020.MWil - decyzja dot. utrzymania stanu podyższonej gotowości 105 Szpital Wojskowy Żary.pdf

15-04-2020 BZK-V.6310.1.10.2020.MWil - decyzja dot. alokacji ZRM Słubice.pdf

24-04-2020r. PS-I.9421.2.78(8).2020.ETom - decyzja w sprawie czasowego zawieszenia placówek wsparcia dziennego itp. do 10.05.2020.pdf

8-05-2020 PS_I.9421.2.78(9).2020.ETom decyzja dot.przedłużenia czasowego zawieszenia placówek w terminie od 11.05.2020 do 24.05.2020r.pdf

19-05-2020 BZK-V.0031.93.2020.MWil - uchylenie polecenia z 20.03.2020 dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny - Brody.pdf

19-05-2020 BZK-V.0031.93.2020.MWil - uchylenie polecenia z 20.03.2020 dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny - Jasień.pdf

19-05-2020 BZK-V.0031.93.2020.MWil - uchylenie polecenia z 9.04.2020 dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny - Lipinki Łużyckie.pdf

26-05-2020 BZK-V.0031.100.2020.MWil - uchylenie polecenia z dnia 31.03.2020 dot. świadczenie transposrtu sanitarnego - Pogotowie Ratunkowe w Gorzowie Wlkp..pdf

26-05-2020 BZK-V.0031.101.2020.MWil - uchylenie polecenia z dnia 31.03.2020 dot. świadczenie transposrtu sanitarnego - Pogotowie Ratunkowe w Zielonej Górze..pdf

1-06-2020r. BZK-V.0031.111.2020.USoł - decyzja dot. zmniejszenia liczby łóżek w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze.pdf

1-06-2020 BZK-V.0031.109.2020.MWil - odwołanie obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości - Szpital na Wyspie.pdf

1-06-2020 BZK-V.0031.107.2020.MWil - odwołanie obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości - Szpital w Torzymiu.pdf

1-06-2020 BZK-V.0031.110.2020.MWil - polecenie dot. realizacji świadczeń zdrowotnych wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp..pdf

1-06-2020 BZK.V.0031.108.2020.MWil - decyzja zmianiająca ilość łóżek pozostających w stanie podwyższonej gotowości - SP ZOZ w Sulechowie.pdf

2-06-2020 BZK-V.0031.106.2020.MWil - decyzja odwołująca obowiązek pozostawania w stanie podżyższonej gotowości - 105 Kresowy Szpital w Żaganiu.pdf

2-06-2020 BZK-V.0031.106.2020.MWil - decyzja odwołująca obowiązek pozostawania w stanie podżyższonej gotowości - Oddz. chirurgii Ogólnej 105 Kresowy Szpital w Żaganiu.pdf

11-07-2020 BZK-V.0031.136.2020.USoł - decyzja nakładająca obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości - ZOL i Hospicjum stacjonarne we Wschowie.pdf

- 14-07-2020 BZK-V.0031.135.2020.ZZno - decyzja zwiększajaca liczbę łóżek - szpital w Gorzowie Wlkp..pdf

20-07-2020 BZK-V.0031.12.2020.USoł - decyzja nakładająca obowiązek pozostania w stanie podwyższonej goowości - Nowy Szpital we Wschowie.pdf

Decyzja Szpital Uniwersytecki w Z. Górze - zmniejszenie liczby łóżek.pdf

Decyzja Wojewody Lubuskiego

25-08-2020 BZK-V.0031.161.2020.MWil - decyzja zmieniająca decyzję nałożoną na szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze w sprawie zwiększenia liczby łóżek

BZK-V.0031.160.2020.USoł - decyzja dotycząca podwyższenia gotowości Gorzów Wlkp. łóżka pediatryczne.pdf

22-03-2020 BZK-V.0031.44.2020.USoł - decyzja dot. pozostawinia w stanie podwyższonej gotowości 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach.pdf

 - 27-08-2020 BZK-V.0031.162.2020.MWil - decyzja w sprawie uchylenia decyzji z dnia 20 lipca 2020 r. znak BZK-V.0031.142.2020.USoł od dnia 1 września 2020 roku.pdf

 - 26-08-2020 BZK-V.0031.163.2020MBuj - decyzja w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Lubuskiego znak BZK-V.0031.18.2020MBuj z dnia 9 kwietnia 2020 w sprawie wyznaczenia miejsca kwarantanny.pdf

26-08-2020 r. BZK.0031.163.2020.MBuj - decyzja uchylająca w całości polecenie Wojewody Lubuskiego znak BZK-V.0031.18.2020.MBuj z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsca kwarantanny.pdf

15-09-2020 BZK-V.0031.173.2020.MWil - decyzja uchylająca polecenie w sprawie pozostawania w stanie podwyższonej gotowości Szpital Gorzów (oddz. dziecięcy).pdf

15-09-2020 BZK-V.0031.174.2020.MWil - decyzja uchylająca polecenie w sprawie profilowania na szpital jednoimienny Szpital Gorzów.pdf

15-09-2020 BZK-V.0031.175.2020.MWil - decyzja uchylająca polecenie w sprawie pozostawania w stanie podwyższonej gotowości Szpital Zielona Góra.pdf

15-09-2020 BZK-V.0031.176.2020.MWil - decyzja uchylająca polecenie w sprawie pozostawania w stanie podwyższonej gotowości SP ZOZ Sulechów (oddz. ginekologiczny).pdf

04-10-2020 BZK-V.0031.167.2020.USoł - dotyczy pełnienia roli szpitala II poziomu - Powiatowe Centrum Zdrowia Drezdenko.pdf

04-10-2020 BZK-V.0031.167.2020.USoł - dotyczy pełnienia roli szpitala II poziomu - szpital Torzym.pdf

- 06-10-2020 BZK-V.0031.195.2020.MWil - decyzja dotycząca zapewnienia opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 - Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp.pdf

- 06-10-2020 BZK-V.0031.196.2020.MWil - decyzja dotycząca zapewnienia opieki zdrowotnej związku z COVID-19 - Powiatowe Centrum Zdrowia Drezdenko.pdf

- 06-10-2020 BZK-V.0031.197.2020.MWil - dotyczy pełnienia roli szpitala II poziomu - 105. Szpital Wojskowy w Żarach.pdf

14-10-2020 BZK-V.0031.209.2020.MWil - decyzja uchylajaca polecenie pełnienia roli szpitala II poziomu - Szpital Krosno Odrzańskie.pdf

 - 16-10-2020 BZK-V.0031.215.2020.KJał - dottyczy zapewnienia opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 poprzez zapewnienie łóżek - Szpital Drezdenko.pdf

19-10-2020 BZK-V.0031.217.2020.MWil - zmiana decyzji dotyczącej zapenienia łóżek szpitalnych w związku z COVID-19 - Szpital Drezdenko.pdf

20-10-2020 BZK-V.0031.220.2020.USoł - decyzja dotycząca świadczenia opieki zdrowotnej w związku z COVID-19 poprzez zapewnienie łóżek szpitalnych - Szpital Sulechów.pdf

20.10.2020 BZK-V.0031.220.2020.USoł - decyzja dotycząca zapewnienia opieki zdrowotnej związanej z COVID-19 poprzez zapewnienie łóżek szpitalnych - Szpital Słubice.pdf

20.10.2020 BZK-V.0031.222.2020.MBuj - decyzja dotycząca zapewnienia opieki zdrowotnej związanej z COVID-19 poprzez zapewnienie łóżek szpitalnych - 105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach Filia w Żaganiu.pdf

20.10.2020 BZK-V.0031.222.2020.MBuj - decyzja dotycząca zapewnienia opieki zdrowotnej związanej z COVID-19 poprzez zapewnienie łóżek szpitalnych - Nowy Szpital Kostrzyn.pdf

23-10-2020 BZK-V.0031.225.2020.MWil - dotyczy realizacji świadczenia opieki zdrowonej w związku z Covid-19 Szpital Zielona Góra.pdf

26-10-2020 PS-I.9421.2.287.2020.AObi decyzja o czasowym zawieszeniu działalności -ŚDS w Ośnie Lubuskim.pdf

26-10.2020 PS-I.9421.2.281.2020.HPie - decyzja o czasowym zawieszeniu Klubów Senior + na terenie Gminy Kłodawa.pdf

28-10-2020 BZK-V.0031.222.2020.MBuj - decyzja dotycząca zapenienia opieki zdrowotnej w związku z Covid-19 poprzez zapewnienie łóżek - Nowy Szpital Kostrzyn nad Odrą.pdf

29-10-2020 BZK-V.0031.235.2020.USoł - decyzja dotycząca świadczenia opieki zdrowotnej związanej z Covid-19 NZOZ Szpital Słubice.pdf

29-10-2020 BZK-V.0031.237.2020.MWil - decyzja dotycząca świadczenia opieki zdrowotnej związanej z Covid-19 105. Kresowy Szpital Żary.pdf

29-10-2020 BZK-V.0031.238.2020.MWil - dotyczy pełnienia roli szpitala II poziomu Szpital Skwierzyna.pdf

30-10-2020 BZK-V.0031.238.2020.MWil - decyzja dotycząca pełnienia funkcji szpitala I i II poziomu przez Szpital w Skwierzynie.docx

30-10-2020 PS-III.9421.2.298.2020.HPie - decyzja o czasowym zamknięciu Dziennego Domu Seniora+ na terenie Gminy Świdnica.pdf

31-10-2020 PS-I.9421.2.302.2020.AObi -decyzja o czasowym zawieszeniu-ŚDS Krzyszczynka-Bogdaniec.pdf

31-10-2020 PS-I.9421.304.2020.HPie - decyzja dotycząca czasowego zawieszenia działalności Klubu Senior+ na terenie Gminy Lubrza.pdf

2-11-2020 PS-I.9421.2.308.2020.AObi- decyzja w sprawie czasowego zawieszenia działalności ŚDS w Lubsku.pdf

2-11-2020 BZK-V.0031.242.2020.ZZno - decyzja dotycząca zapewnienia opieki zdrowotnej w związku z Covid-19 - Nowy Szpital Kostrzyn nad Odrą.pdf

2-11-2020 BZK-V.0031.241.2020.MWil - dotyczy zapewnienia opieki zdrowotnej w związku z covid-19 Szpital Torzym.pdf

2-11-2020 PS-I.9421.2.308.2020.AObi- decyzja w sprawie czasowego zawieszenia działalności ŚDS w Lubsku.pdf

6-11-2020 BZK-V.0031.252.2020.USoł - decyzja dotycząca zapewnienia opieki zdrowotnej w związku z Covid-19 Szpital Sulechów.pdf

6-11-2020 BZK-V.0031.253.2020.USoł - uchylenie decyzji w sprawie zabezpieczenia III poziomu w związku z Covid-19 Szpital Sulechów.pdf

6-11-2020 BZK-V.0031.249.2020.KJał - decyzja dotycząca realizacji świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej w związku z Covid-19 Szpital Torzym.pdf

6-11-2020 PS-I.9421.2.321.2020.AObi - decyzja o czasowym zawieszeniu działalności ŚDS w Lubsku.pdf

13-11-2020 BZK-0031.261.2020.MWil - decyzja dotycząca zapewnienia opieki zdrowotnej w związku z Covid-19 Szpital Krosno Odrzańskie.pdf

18-11-2020 BZK-V.0031.266.2020.MWil decyzja dotycząca zapewnienia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem Covid-19 Szpital Zielona Góra.pdf

11-12-2020 BZK-V.0031.291.2020.USoł - decyzja dotycząca opieki zdrowotnej związanej z przeciedziałaniem Covid-19 - Szpital Sulechów.docx

11-12-2020 BZK-V.0031.290.2020.MBuj - decyzja dotycząca zapewnienia opieki medycznje w związku z zapobieganiem Covid-19 - Szpital Kostrzyn nad Odrą.pdf

14-12-2020 BZK-V.0031.285.2020.MWil - decyzja dotycząca opieki medycznej w związku z zapobieganiem Covid-19 Szpital Skwierzyna.pdf

29-12-2020 BZK-V.0031.293.2020.MWil - decyzja dotycząca opieki medycznej związanej z przeciwdziałanim Covid-19 Szpital Sulechów.pdf

31-12-2020 BZK-V.0031.302.2020.MWil - decyzja dotycząca świadczenia opieki zdrowotnej w związku z Covid-19 - Szpital Sulechów.p.pdf

31-12-2020 BZK-V.0031.302.2020.MWil - decyzja uchylająca decyzję dotyczącą świadczenia opieki zdrowotnej na III poziomie zabezpieczenia Covid-19 - Szpital Sulechów.p.pdf

 - 05-01-2021 BZK-V.0031.303.2020.MWIl - decyzja dotycząca świadczenia opieki zdrowotnej w związku z Covid-19 - Szpital Gorzów.pdf

14-01-2021 BZK-V.0031.4.2021.MWil - decyzja dotycząca zapewnienia opieki zdrowotnej w związku z Covid -19 - Szpital Sulechów.pdf

18-01-2021 BZK-V.0031.5.2021.ZZno - decyzja dotycząca realizacji świadczeń opieki zdrowonej w związku z Covid-19 - Szpital Sulechów.pdf

 

Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego

- obwieszczenie - 9.03.2020.pdf

obwieszczenie - 13.03.2020.pdf

obwieszczenie - 20.03.2020.pdf

obwieszczenie - 24.03.2020.pdf

obwieszczenie - 25.03.2020.pdf

obwieszczenie - 31.03.2020.pdf

obwieszczenie - 1.04.2020.pdf

obwieszczenie - 3.04.2020.pdf

obwieszczenie - 9.04.2020.pdf

obwieszczenie - 10.04.2020.pdf

obwieszczenie - 15.04.2020.pdf

obwieszczenie II-15.04.2020.pdf

obwieszczenie -16.04.2020.pdf

obwieszczenie - 17.04.2020.pdf

obwieszczenie - 21.04.2020.pdf

obwieszczenie - 24.04.2020.pdf

obwieszczenie - 28.04.2020.pdf

obwieszczenie - 29.04.2020.pdf

obwieszczenie - 07.05.2020.pdf

obwieszczenie - 15.05.2020.pdf

obwieszczenie - 25.05.2020.pdf

obwieszczenie - 01.06.2020 .pdf

obwieszczenie - 05.06.2020.pdf

obwieszczenie - 08.06.2020 .pdf

obwieszczenie -10.07.2020r..pdf

obwieszczenie - 20.07.2020.pdf

obwieszczenie - 30.07.2020.pdf

obwieszczenie - 07.08.2020r..pdf

- obwieszczenie - 10.09.2020.pdf

- obwieszczenie - 15.09.2020 .pdf

obwieszczenie - 16.09.2020.pdf

obwieszczenie - 22.09.2020.pdf

obwieszczenie - 06.10.2020 .pdf

obwieszczenie - 08.10.2020.pdf

obwieszczenie - 13.10.2020.pdf

obwieszczenie - 15.10.2020.pdf

obwieszczenie - 19.10.2020.pdf

obwieszczenie - 26.10.2020..pdf

obwieszczenie - 28.10.2020.pdf

obwieszczenie - 02.11.2020.pdf

obwieszczenie - 03.11.2020.pdf

obwieszczenie - 05.11.2020.pdf

obwieszczenie - 06.11.2020.pdf

obwieszczenie - 10.11.2020.pdf

- obwieszczenie - 13.11.2020.pdf

obwieszczenie - 16.11.2020.pdf

obwieszczenie - 17.11.2020.pdf

obwieszczenie - 19.11.2020.pdf

obwieszczenie - 24.11.2020.pdf

obwieszczenie - 27.11.2020.pdf

obwieszczenie - 01.12.2020 .pdf

obwieszczenie - 04.12.2020.pdf

obwieszczenie - 08.12.2020.pdf

obwieszczenie - 15.12.2020.pdf

obwieszczenie - 21.12.2020.pdf

obwieszczenie - 22.12.2020.pdf

obwieszczenie - 23.12.2020.pdf

obwieszczenie - 29.12.2020.pdf

obwieszczenie - 04.01.2021 .pdf

obwieszczenie - 08.01.2021.pdf

obwieszczenie - 11.01.2021.pdf

obwieszczenie - 18.01.2021.pdf

 

 

Zalecenia i rekomendacje Wojewody Lubuskiego

Przekazanie pisma Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wsparcie Urzędów Pracy.pdf

rekomendacje Wojewody Lubuskiego dot. osób potrzebujących wsparcia.pdf

wytyczne Wojewody Lubuskiego dot. osób potrzebujących wsparcia.pdf

zalecenia Wojewody Lubuskiego dla placówek całodobowych.pdf

zalecenia Wojewody Lubuskiego dot. opiekunów dziennych.pdf

zalecenia Wojewody Lubuskiego dla samorządowców ws. funkcjonowania dps.pdf

zalecenie Wojewody Lubuskiego ws. kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.pdf

pismo przekazujące zalecenia dla podmiotów pieczy zastępczej.pdf

Zalecenia dla instytucji szeroko rozumianej pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych dotyczące możliwości zapobiegania szerzeniu się koronawirusa z dn. 24.05.2020r.pdf

 rekomendacje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego dot. DPS, ośrodków wsparcia, placówek o-w.pdf

zalecenie Wojewody Lubuskiego ws. DPS .pdf

 rekomendacje w sprawie bieżącego funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej.pdf

rekomendacje Wojewody Lubuskiego dotyczące uniemożlwienie wstępu osób postronnych na teren DPS.pdf

Pismo w sprawie rekomendacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz GIS-dot. domów pomocy społecznej.pdf

Zaktualizowane rekomendacje dla DPS.pdf

pismo z dnia 23.10.2020r. przekazujące zaktualizowane rekomendacje - placówki pobytu dziennego.pdf

Zaktualizowane rekomendacje - placówki pobytu dziennego - 23.10.2020.pdf

Rekomendacje i instrukcje dla istytucji pieczy zastępczej przekazane pisem z dnia 6.11.2020.pdf

Pismo dotyczące procedury Wojewodyy Lubuskiego - placówki dla osób bezdomnych.pdf

PROCEDURY dot. placówek dla osób bezdomnych.pdf

Pismo Wojewody Lubuskiego z 6.11.2020 przekazujące rekomendacje dla instytucji pieczy zastępczej.pdf
Redakcja strony: COVID-19Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7705

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”