Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

COVID-19

 


Zarządzenia Wojewody Lubuskiego

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy zagrożeń, działań prewencyjnych oraz usuwania skutków wystąpienia na obszarze województwa lubuskiego wirusa SARS-Cov-2 oraz spowodowanej nim choroby COVID-19

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 4 marca 2020 r., dotyczącego powołania Zespołu ds. analizy zagrożeń, działań prewencyjnych oraz usuwania skutków wystąpienia na obszarze województwa lubuskiego wirusa SARS-Cov-2 oraz spowodowanej nim choroby COVID-19

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zamiany zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. zarządzenie w sprawie wykazu obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2020 r. zarządzenie w sprawie wykazu obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

 

Polecenia Wojewody Lubuskiego 

11-03-2020 BZK. 6333.4.2020.AWój - zamknięcie żłobków od 12-03 na okres 14 dni.pdf

11-03-2020 BZK.6333.4.2020.AWój -  zamknęcie CIS itp placówek od 12-03 na okres 14 dni.pdf

12-03-2020 BZK.6333.4.2020.AWój - mierzenie temperatury podróżnych w pociągach.pdf

-  12-03-2020 PS-I.9421.2.78.2020 - współpraca Policji z jednostkami.pdf

12-03-2020 BZK-V.0031.19.2020.MWil - przeprofilowanie na szpital zakazny Gorzów.pdf

13-03-2020 BZK-V.0031.25.2020.MWil - oddelegowanie diagnostów do WSSE.pdf

14-03-2020 PS-I.9421.2.78 (2) 2020 - koordynacja służb (1).pdf

14-03-2020 PS-I.9421.2.78 (3) 2020 - specjalistyczne ośrodki.pdf

17-03-2020 PS-VI.9532.5.2020 - Zespoły ds. Orzekania.pdf

19-03-2020 BZK-V.0031.32.2020.MAWil - pogotowie Gorzów.pdf

19-03-.2020 BZK-V.0031.33.2020.MWil - dot. transportu sanitarnego ZRM Zielona Góra.pdf

20-03-2020 BZK-V.0031.34.2020.MWil -jednoimienny szpital zakaźny Gorzow.pdf

24-03-2020 BZK.6333.4 - zamknięcie żłobków i klubów dziecięcych od 26.03 do 10-04.pdf

24-03-2020 BZK.6333.4.2020 zamknięcie CIS itp placówek od 26-03 do 10-04.pdf

24-03-2020 BZK.6333.11.2020 - straże gminne - propagowanie zaleceń władz.pdf

31-03-2020 BZK.6333.18.2020.AWój  - współpraca policji i straży gminnej.pdf

31-03-2020 BZK-V.0031.48.2020.MWil - dot. tranportu sanitarnego ZRMGorzow.pdf

31-03-2020 BZK-V.0031.49.2020.MWil - transportu sanitarnego ZRM_Zielona Góra.pdf

1-04-2020 PS-III.862.7.2020 do Starostów -Powiatowe Urzędy Pracy.pdf

1-04-2020 PS-III.862.8.2020 - do Marszałka  Województwa-Wojewódzki Urząd Pracy.pdf

4-04-2020 PS-V.4018.2020 - dzienni opiekunowie (1).pdf

6-04-2020 BZK-V.0031.66.2020.MWil -  dot. SOR,Izby Przyjęć.pdf

9-04-2020 BZK-V.0031.18.2020.MBuj - dot. utworzenia miejsc kwarantanny powiat nowosolski.pdf

9-04-2020 BZK-V.0031.18.2020 - dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny w Gorzowie Wlkp.pdf

9-04-2020 BZK-V.0031.18.2020.MBuj - dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny w gm. Lipinki Łużyckie.pdf

9-04-2020 BZK-V.0031.18.2020.MBuj  - dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny w gm. Brody.pdf

10-04-2020 BZK.6333.4.2020.AWoj - dot. zamknięcia żłobków i klubów dziecięcych.pdf

10-04-2020 PS-I.9421.2.78().2020.ETom -zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego itp.pdf

10-04-2020 PS-III.9515.24.2020.BMro - zawieszenie działalności Centrów Integracji Społecznej.pdf

10-04-2020 PS-III.9515.24.2020.BMro - zawieszenie działalności Klubów Integracji Społecznej.pdf

11-04-2020 PS-I.9421.2.105.2020.GJel - dot. działań zapewniających wsparcie dla DPS.pdf

16-04-2020 BZK-V.0031.18.2020.MBuj - dot. wskazania miejsca kwarantanny - Iłowa.pdf

24-04-2020r. PS-III.9515.39.2020.BMro dot. zawieszenia Klubów Integracji Społecznej do 10.05.2020r..pdf

24-04-2020r. PS-III.9515.39.2020.BMro dot. zawieszenia Centrów Integracji Społecznej do 10.05.2020r..pdf

8-05-2020 PS-III.9515.43.2020.MKro dot. zawieszenia Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.pdf

8-05-2020 PS-III.9515.45.2020.BMro dot. zawieszenia Klubów Integracji Społecznej.pdf

8-05-2020 PS-III.9515.46.2020.MKro dot. zawieszania Centrów Integracji Społecznej w Skwierzynie i Lutolu Mokrym.pdfMIEJSCA DO KWARANTANNY wyznaczone w dniach 20.03-3.04.2020.pdf


Decyzje Wojewody Lubuskiego

27-02-2020 BZK-V.0031.4.2020.MWil - decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości ZRM Gorzów.pdf

27-02-2020 BZK-V.0031.5.2020.MWil - decyzja o stanie podyższonej gotowości Pogotowie Zielona Góra.pdf

27-03-2020 BZK.V.6310.5.33.2020.MWil - decyzja alokacyjna ZRM Zielona Góra.pdf

28-02-2020 BZK-V.0031.7.2020.MBuj - decyzja o podwyższonej gotowości szpitalSzprotawa.pdf

28-02-2020 BZK-V.0031.8.2020.MBuj-decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości szpital Na Wyspie Żary.pdf

28-02-2020 BZK.v.0031.9.2020.MBuj - decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości Szpital ZielonaGóra.pdf

28-02-2020 BZK-V.0031.10.2020.MBuj decyzja o podwyższonej gotowości szpital Gorzow.pdf

29-02-2020 BZK-V.0031.11.2020.EDud - decyzja o podyższonej gotowości 105.Szpital Wojskowy w Żarach.pdf

29-02-2020 BZK-V.0031.12.2020 - decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości szpital Torzym.pdf

4-03-2020 BZK-V.0031.14.2020.MWil - decyzja dot. utrzymania stanu podwyższonej gotowości szpital ZielonaGóra.pdf

4-03-2020 BZK-V.0031.16.2020.MWil - decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości szpital Na Wyspie Żary.pdf

9-03-2020 BZK-V.0031.17.2020.USoł - decyzja dot. utrzymania stanu podwyższonej gotowości szpital Zielona Góra.pdf

26-03-2020 BZK-V.0031.51.2020.USoł -decyzja dot. utrzymania stanu podwyższonej gotowości szpital Szprotawa.pdf

31-03-2020 BZK-V.0031.56.2020.USoł - decyzja dot. utrzymania stanu podwyższonej gotowości szpital Zielona Góra.pdf

31-03-2020 BZK-V.6310.5.41.2020.MWil - decyzja dot. alokacji ZRM pow. strzelecko-drezdenecki.pdf

9-04-2020 BZK-V.0031.70.2020.MWil - decyzja dot. utrzymania stanu podyższonej gotowości 105 Szpital Wojskowy Żary.pdf

15-04-2020 BZK-V.6310.1.10.2020.MWil - decyzja dot. alokacji ZRM Słubice.pdf

24-04-2020r. PS-I.9421.2.78(8).2020.ETom - decyzja w sprawie czasowego zawieszenia placówek wsparcia dziennego itp. do 10.05.2020.pdf

8-05-2020 PS_I.9421.2.78(9).2020.ETom deyzja dot.przedłużenia czasowego zawieszenia placówek w terminie od 11.05.2020 do 24.05.2020r.pdf

19-05-2020 BZK-V.0031.93.2020.MWil - uchylenie polecenia z 20.03.2020 dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny - Brody.pdf

19-05-2020 BZK-V.0031.93.2020.MWil - uchylenie polecenia z 20.03.2020 dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny - Jasień.pdf

19-05-2020 BZK-V.0031.93.2020.MWil - uchylenie polecenia z 9.04.2020 dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny - Lipinki Łużyckie.pdf

 - 20-05-2020 BZK-V.0031.93.2020.MBuj - uchylenie polecenia z 3.04.2020 dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny - Kolesin.pdf

20-05-2020 BZK-V.0031.93.2020.MBuj - uchylenie polecenia z 30.03.2020 dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny - Trzciel.pdf

21-05-2020 BZK-V.0031.93.2020.MBuj - uchylenie polecenia z 20.03.2020 dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny - Miałków.pdf

1-06-2020 BZK-V.0031.93.2020.MBuj- uchylenie polecenia z 3.04.2020 dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny - Krosno Odrzańskie.pdf

1-06-2020r. BZK-V.0031.111.2020.USoł - decyzja dot. zmniejszenia liczby łóżek w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze.pdf

 - 2-06-2020 BZK-V.0031.93.2020.MBuj - uchylenie  polecenia z 20.03.2020 dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny w Drezdenku.pdf

 

Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego

- obwieszczenie - 9.03.2020.pdf

obwieszczenie - 13.03.2020.pdf

obwieszczenie - 20.03.2020.pdf

obwieszczenie - 24.03.2020.pdf

obwieszczenie - 25.03.2020.pdf

obwieszczenie - 31.03.2020.pdf

obwieszczenie - 1.04.2020.pdf

obwieszczenie - 3.04.2020.pdf

obwieszczenie - 9.04.2020.pdf

obwieszczenie - 10.04.2020.pdf

obwieszczenie - 15.04.2020.pdf

obwieszczenie II-15.04.2020.pdf

obwieszczenie -16.04.2020.pdf

obwieszczenie - 17.04.2020.pdf

obwieszczenie - 21.04.2020.pdf

obwieszczenie - 24.04.2020.pdf

obwieszczenie - 28.04.2020.pdf

obwieszczenie - 29.04.2020.pdf

obwieszczenie - 07.05.2020.pdf

obwieszczenie - 15.05.2020.pdf

obwieszczenie - 25.05.2020.pdf

obwieszczenie - 02.06.2020 .pdf

 


Zalecenia i rekomendacje Wojewody Lubuskiego

Przekazanie pisma Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wsparcie Urzędów Pracy.pdf

rekomendacje Wojewody Lubuskiego dot. osób potrzebujących wsparcia.pdf

wytyczne Wojewody Lubuskiego dot. osób potrzebujących wsparcia.pdf

zalecenia Wojewody Lubuskiego dla placówek całodobowych.pdf

zalecenia Wojewody Lubuskiego dot. opiekunów dziennych.pdf

zalecenia Wojewody Lubuskiego dla samorządowców ws. funkcjonowania dps.pdf

zalecenie Wojewody Lubuskiego ws. kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.pdf

pismo przekazujące zalecenia dla podmiotów pieczy zastępczej.pdf

Zalecenia dla instytucji szeroko rozumianej pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych dotyczące możliwości zapobiegania szerzeniu się koronawirusa z dn. 24.05.2020r..pdf
Redakcja strony: COVID-19Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 923

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”