Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

COVID-19

 

#zachowajDystans


Zarządzenia Wojewody Lubuskiego


- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy zagrożeń, działań prewencyjnych oraz usuwania skutków wystąpienia na obszarze województwa lubuskiego wirusa SARS-Cov-2 oraz spowodowanej nim choroby COVID-19

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 4 marca 2020 r., dotyczącego powołania Zespołu ds. analizy zagrożeń, działań prewencyjnych oraz usuwania skutków wystąpienia na obszarze województwa lubuskiego wirusa SARS-Cov-2 oraz spowodowanej nim choroby COVID-19

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zamiany zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

- ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2020 r. zarządzenie w sprawie wykazu obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2020 r. zarządzenie w sprawie wykazu obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

-ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wykazu obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

 

Polecenia Wojewody Lubuskiego 


POLECENIA WOJEWODY - MIEJSCA KWARANTANNY.pdf


11-03-2020 BZK. 6333.4.2020.AWój - zamknięcie żłobków od 12-03 na okres 14 dni.pdf

11-03-2020 BZK.6333.4.2020.AWój -  zamknęcie CIS itp placówek od 12-03 na okres 14 dni.pdf

12-03-2020 BZK.6333.4.2020.AWój - mierzenie temperatury podróżnych w pociągach.pdf

-  12-03-2020 PS-I.9421.2.78.2020 - współpraca Policji z jednostkami.pdf

12-03-2020 BZK-V.0031.19.2020.MWil - przeprofilowanie na szpital zakazny Gorzów.pdf

13-03-2020 BZK-V.0031.25.2020.MWil - oddelegowanie diagnostów do WSSE.pdf

14-03-2020 PS-I.9421.2.78 (2) 2020 - koordynacja służb (1).pdf

14-03-2020 PS-I.9421.2.78 (3) 2020 - specjalistyczne ośrodki.pdf

17-03-2020 PS-VI.9532.5.2020 - Zespoły ds. Orzekania.pdf

19-03-2020 BZK-V.0031.32.2020.MAWil - pogotowie Gorzów.pdf

19-03-.2020 BZK-V.0031.33.2020.MWil - dot. transportu sanitarnego ZRM Zielona Góra.pdf

20-03-2020 BZK-V.0031.34.2020.MWil -jednoimienny szpital zakaźny Gorzow.pdf

24-03-2020 BZK.6333.4 - zamknięcie żłobków i klubów dziecięcych od 26.03 do 10-04.pdf

24-03-2020 BZK.6333.4.2020 zamknięcie CIS itp placówek od 26-03 do 10-04.pdf

24-03-2020 BZK.6333.11.2020 - straże gminne - propagowanie zaleceń władz.pdf

31-03-2020 BZK.6333.18.2020.AWój  - współpraca policji i straży gminnej.pdf

31-03-2020 BZK-V.0031.48.2020.MWil - dot. tranportu sanitarnego ZRMGorzow.pdf

31-03-2020 BZK-V.0031.49.2020.MWil - transportu sanitarnego ZRM_Zielona Góra.pdf

1-04-2020 PS-III.862.7.2020 do Starostów - Powiatowe Urzędy Pracy.pdf

1-04-2020 PS-III.862.8.2020 - do Marszałka  Województwa-Wojewódzki Urząd Pracy.pdf

4-04-2020 PS-V.4018.2020 - dzienni opiekunowie (1).pdf

6-04-2020 BZK-V.0031.66.2020.MWil -  dot. SOR,Izby Przyjęć.pdf

10-04-2020 BZK.6333.4.2020.AWoj - dot. zamknięcia żłobków i klubów dziecięcych.pdf

10-04-2020 PS-I.9421.2.78().2020.ETom -zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego itp.pdf

10-04-2020 PS-III.9515.24.2020.BMro - zawieszenie działalności Centrów Integracji Społecznej.pdf

10-04-2020 PS-III.9515.24.2020.BMro - zawieszenie działalności Klubów Integracji Społecznej.pdf

11-04-2020 PS-I.9421.2.105.2020.GJel - dot. działań zapewniających wsparcie dla DPS.pdf

24-04-2020r. PS-III.9515.39.2020.BMro - dot. zawieszenia Klubów Integracji Społecznej do 10.05.2020r..pdf

24-04-2020r. PS-III.9515.39.2020.BMro -  dot. zawieszenia Centrów Integracji Społecznej do 10.05.2020r..pdf

8-05-2020 PS-III.9515.43.2020.MKro dot. - zawieszenia Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.pdf

8-05-2020 PS-III.9515.45.2020.BMro - dot. zawieszenia Klubów Integracji Społecznej.pdf

8-05-2020 PS-III.9515.46.2020.MKro - dot. zawieszania Centrów Integracji Społecznej w Skwierzynie i Lutolu Mokrym.pdf

1-06-2020 BZK-V.0031.110.2020.MWil -  dot. realizacji świadczeń zdrowotnych wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp..pdf

 

 


Decyzje Wojewody Lubuskiego


DECYZJE WOJEWODY LUBUSKIEGO UCHYLAJĄCE POLECENIA DOTYCZĄCE MIEJSC KWARANTANNY.pdf


27-02-2020 BZK-V.0031.4.2020.MWil - decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości ZRM Gorzów.pdf

27-02-2020 BZK-V.0031.5.2020.MWil - decyzja o stanie podyższonej gotowości Pogotowie Zielona Góra.pdf

27-03-2020 BZK.V.6310.5.33.2020.MWil - decyzja alokacyjna ZRM Zielona Góra.pdf

28-02-2020 BZK-V.0031.7.2020.MBuj - decyzja o podwyższonej gotowości szpitalSzprotawa.pdf

28-02-2020 BZK-V.0031.8.2020.MBuj-decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości szpital Na Wyspie Żary.pdf

28-02-2020 BZK.v.0031.9.2020.MBuj - decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości Szpital ZielonaGóra.pdf

28-02-2020 BZK-V.0031.10.2020.MBuj decyzja o podwyższonej gotowości szpital Gorzow.pdf

29-02-2020 BZK-V.0031.11.2020.EDud - decyzja o podyższonej gotowości 105.Szpital Wojskowy w Żarach.pdf

29-02-2020 BZK-V.0031.12.2020 - decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości szpital Torzym.pdf

4-03-2020 BZK-V.0031.14.2020.MWil - decyzja dot. utrzymania stanu podwyższonej gotowości szpital ZielonaGóra.pdf

4-03-2020 BZK-V.0031.16.2020.MWil - decyzja dot. stanu podwyższonej gotowości szpital Na Wyspie Żary.pdf

9-03-2020 BZK-V.0031.17.2020.USoł - decyzja dot. utrzymania stanu podwyższonej gotowości szpital Zielona Góra.pdf

26-03-2020 BZK-V.0031.51.2020.USoł -decyzja dot. utrzymania stanu podwyższonej gotowości szpital Szprotawa.pdf

31-03-2020 BZK-V.0031.56.2020.USoł - decyzja dot. utrzymania stanu podwyższonej gotowości szpital Zielona Góra.pdf

31-03-2020 BZK-V.6310.5.41.2020.MWil - decyzja dot. alokacji ZRM pow. strzelecko-drezdenecki.pdf

9-04-2020 BZK-V.0031.70.2020.MWil - decyzja dot. utrzymania stanu podyższonej gotowości 105 Szpital Wojskowy Żary.pdf

15-04-2020 BZK-V.6310.1.10.2020.MWil - decyzja dot. alokacji ZRM Słubice.pdf

24-04-2020r. PS-I.9421.2.78(8).2020.ETom - decyzja w sprawie czasowego zawieszenia placówek wsparcia dziennego itp. do 10.05.2020.pdf

8-05-2020 PS_I.9421.2.78(9).2020.ETom decyzja dot.przedłużenia czasowego zawieszenia placówek w terminie od 11.05.2020 do 24.05.2020r.pdf

19-05-2020 BZK-V.0031.93.2020.MWil - uchylenie polecenia z 20.03.2020 dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny - Brody.pdf

19-05-2020 BZK-V.0031.93.2020.MWil - uchylenie polecenia z 20.03.2020 dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny - Jasień.pdf

19-05-2020 BZK-V.0031.93.2020.MWil - uchylenie polecenia z 9.04.2020 dot. wyznaczenia miejsca kwarantanny - Lipinki Łużyckie.pdf

26-05-2020 BZK-V.0031.100.2020.MWil - uchylenie polecenia z dnia 31.03.2020 dot. świadczenie transposrtu sanitarnego - Pogotowie Ratunkowe w Gorzowie Wlkp..pdf

26-05-2020 BZK-V.0031.101.2020.MWil - uchylenie polecenia z dnia 31.03.2020 dot. świadczenie transposrtu sanitarnego - Pogotowie Ratunkowe w Zielonej Górze..pdf

1-06-2020r. BZK-V.0031.111.2020.USoł - decyzja dot. zmniejszenia liczby łóżek w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze.pdf

1-06-2020 BZK-V.0031.109.2020.MWil - odwołanie obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości - Szpital na Wyspie.pdf

1-06-2020 BZK-V.0031.107.2020.MWil - odwołanie obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości - Szpital w Torzymiu.pdf

1-06-2020 BZK-V.0031.110.2020.MWil - polecenie dot. realizacji świadczeń zdrowotnych wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp..pdf

1-06-2020 BZK.V.0031.108.2020.MWil - decyzja zmianiająca ilość łóżek pozostających w stanie podwyższonej gotowości - SP ZOZ w Sulechowie.pdf

2-06-2020 BZK-V.0031.106.2020.MWil - decyzja odwołująca obowiązek pozostawania w stanie podżyższonej gotowości - 105 Kresowy Szpital w Żaganiu.pdf

2-06-2020 BZK-V.0031.106.2020.MWil - decyzja odwołująca obowiązek pozostawania w stanie podżyższonej gotowości - Oddz. chirurgii Ogólnej 105 Kresowy Szpital w Żaganiu.pdf

11-07-2020 BZK-V.0031.136.2020.USoł - decyzja nakładająca obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości - ZOL i Hospicjum stacjonarne we Wschowie.pdf

- 14-07-2020 BZK-V.0031.135.2020.ZZno - decyzja zwiększajaca liczbę łóżek - szpital w Gorzowie Wlkp..pdf

20-07-2020 BZK-V.0031.12.2020.USoł - decyzja nakładająca obowiązek pozostania w stanie podwyższonej goowości - Nowy Szpital we Wschowie.pdf

 

 

Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego


- obwieszczenie - 9.03.2020.pdf

obwieszczenie - 13.03.2020.pdf

obwieszczenie - 20.03.2020.pdf

obwieszczenie - 24.03.2020.pdf

obwieszczenie - 25.03.2020.pdf

obwieszczenie - 31.03.2020.pdf

obwieszczenie - 1.04.2020.pdf

obwieszczenie - 3.04.2020.pdf

obwieszczenie - 9.04.2020.pdf

obwieszczenie - 10.04.2020.pdf

obwieszczenie - 15.04.2020.pdf

obwieszczenie II-15.04.2020.pdf

obwieszczenie -16.04.2020.pdf

obwieszczenie - 17.04.2020.pdf

obwieszczenie - 21.04.2020.pdf

obwieszczenie - 24.04.2020.pdf

obwieszczenie - 28.04.2020.pdf

obwieszczenie - 29.04.2020.pdf

obwieszczenie - 07.05.2020.pdf

obwieszczenie - 15.05.2020.pdf

obwieszczenie - 25.05.2020.pdf

obwieszczenie - 01.06.2020 .pdf

obwieszczenie - 05.06.2020.pdf

obwieszczenie - 08.06.2020 .pdf

obwieszczenie -10.07.2020r..pdf

obwieszczenie - 20.07.2020.pdf

obwieszczenie - 30.07.2020.pdf


 


Zalecenia i rekomendacje Wojewody Lubuskiego

Przekazanie pisma Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wsparcie Urzędów Pracy.pdf

rekomendacje Wojewody Lubuskiego dot. osób potrzebujących wsparcia.pdf

wytyczne Wojewody Lubuskiego dot. osób potrzebujących wsparcia.pdf

zalecenia Wojewody Lubuskiego dla placówek całodobowych.pdf

zalecenia Wojewody Lubuskiego dot. opiekunów dziennych.pdf

zalecenia Wojewody Lubuskiego dla samorządowców ws. funkcjonowania dps.pdf

zalecenie Wojewody Lubuskiego ws. kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.pdf

pismo przekazujące zalecenia dla podmiotów pieczy zastępczej.pdf

Zalecenia dla instytucji szeroko rozumianej pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych dotyczące możliwości zapobiegania szerzeniu się koronawirusa z dn. 24.05.2020r..pdf

 rekomendacje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego dot. DPS, ośrodków wsparcia, placówek o-w.pdf

zalecenie Wojewody Lubuskiego ws. DPS .pdf
Redakcja strony: COVID-19Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1642

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”