Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020

Znaleziono 61 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2020-08-25 105 - na uchwałę Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Nowej Soli z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
102.21KB
{alt} 2020-08-24 104 - na uchwałę Nr XIX/221/20 Rady Gminy Żary z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektor Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie w roku szkolnym 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
87.35KB
{alt} 2020-07-29 102 - na uchwałę Nr XXII/202/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały w spr. ustalenia wysokości cen i opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Słubicach (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
114.04KB
{alt} 2020-07-24 97 - na uchwałę Nr XXIV/201/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
115.11KB
{alt} 2020-07-24 99 - na zarządzenia Nr XLV/2020 Wójta Gminy Santok z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
85.11KB
{alt} 2020-07-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.2.2020.IWIT- uchwała Nr XV.110.2020 Rady Miejskiej w Jasieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
127.69KB
{alt} 2020-07-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.1.2020.IWIT- uchwała Nr XIX.142.2020 Rady Miejskiej w Gubinie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
172.51KB
{alt} 2020-07-24 80 - na zarządzenie Nr OA.0050.49.2020 Burmistrza Sulęcina z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na gminnej drodze wewnętrznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
113.47KB
{alt} 2020-07-24 92 - na uchwałę Nr XIX/146/20 Rady Gminy Żagań z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
102.13KB
{alt} 2020-07-22 96 - na uchwałę Nr XV/139/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „GPWEUDiM"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
128.98KB
{alt} 2020-07-22 93 - na uchwałę Nr XIV.10.2020 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
90.08KB
{alt} 2020-07-09 95 - na uchwałę Nr XVI/138/20 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Boryszynie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej lm. Arkadego Fiedlera w Lubrzy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
89.07KB
{alt} 2020-07-03 82 - na uchwałę Nr XVIII.122.2020 Rady Gminy w Niegosławicach z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
92.69KB
{alt} 2020-07-02 76 - na uchwałę Nr XVI/141/20 Rady Gminy Bledzew z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bledzew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
93.29KB
{alt} 2020-07-01 79 - na uchwałę Nr XVIII/101/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
109.94KB
{alt} 2020-06-25 77 - na uchwałę Nr XX/27/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
118.5KB
{alt} 2020-06-25 78 - na uchwałę NR XXI/174/2020 Rady Miejskiej w Słubicach (błędnie nazwanej uchwałą Burmistrza Słubic) z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
107.92KB
{alt} 2020-06-10 75 - na uchwałę Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica na lata 2019-2032"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
88.99KB
{alt} 2020-06-09 74 - na uchwałę Nr XII/89/20 Rady Gminy Maszewo z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Maszewo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
88.29KB
{alt} 2020-06-08 72 - uchwałę Nr XVIII/34/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
88.46KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 1889

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”