Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020

Znaleziono 49 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2020-07-03 82 - na uchwałę Nr XVIII.122.2020 Rady Gminy w Niegosławicach z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
92.69KB
{alt} 2020-07-02 76 - na uchwałę Nr XVI/141/20 Rady Gminy Bledzew z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bledzew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
93.29KB
{alt} 2020-07-01 79 - na uchwałę Nr XVIII/101/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
109.94KB
{alt} 2020-06-25 77 - na uchwałę Nr XX/27/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
118.5KB
{alt} 2020-06-25 78 - na uchwałę NR XXI/174/2020 Rady Miejskiej w Słubicach (błędnie nazwanej uchwałą Burmistrza Słubic) z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
107.92KB
{alt} 2020-06-10 75 - na uchwałę Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica na lata 2019-2032"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
88.99KB
{alt} 2020-06-09 74 - na uchwałę Nr XII/89/20 Rady Gminy Maszewo z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Maszewo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
88.29KB
{alt} 2020-06-08 72 - uchwałę Nr XVIII/34/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
88.46KB
{alt} 2020-05-27 68 - na uchwałę Nr XXVI/158/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
89.35KB
{alt} 2020-05-27 69 - na uchwałę Nr XX/146/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zasad przyznawania diet (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
109.9KB
{alt} 2020-05-27 66 - na uchwałę Nr XVIII.125.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Zaborze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
89.65KB
{alt} 2020-05-27 67 - na załącznik do uchwały Nr XXVI/157/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
92.67KB
{alt} 2020-05-15 64 - na uchwałę Nr XVI/157/20 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
88.87KB
{alt} 2020-05-14 59 - na uchwałę Nr XXI/393/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
105.66KB
{alt} 2020-04-30 60 - na uchwałę Nr XV/107/2020 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żarskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
90.55KB
{alt} 2020-04-21 57 - na uchwałę Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
83.29KB
{alt} 2020-04-09 56 - na uchwałę Nr XVI.107.2020 Rady Gminy Zabór z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie: rezolucja wzywająca Wójta Gminy Zabór do realizacji zadania pn."Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Zabór Os. Lido w trybie ZRID" (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
102.26KB
{alt} 2020-04-06 43 - na uchwałę Nr XXIII/202/20 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonale nie zawodowe nauczycieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
93.17KB
{alt} 2020-04-02 52 - na uchwałę Nr XVI/237/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzin na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
116.44KB
{alt} 2020-03-30 51 - na uchwałę Nr XVII/96/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymiarkach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
104.36KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 1361

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”