Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020

Znaleziono 56 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2020-02-25 24 - na Zarządzenie Nr 11/20 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członków jednostek OSP Gminy Krosno Odrz.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
91.86KB
{alt} 2020-02-20 27 - na uchwałę Nr XVIII.397.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 stycznia 2020 r. o ograniczeniu konsultacji w sprawie zmiany granic miasta do mieszkańców sołectw objętych zmianą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
84.75KB
{alt} 2020-02-20 25 - na uchwałę Nr XV/121/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 stycznia 2020 r. o ograniczeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica do mieszkańców sołectw Świdnica, Wilkanowo oraz Piaski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
91.41KB
{alt} 2020-02-18 20 - na uchwałę Nr XV.82.2020 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na 2020r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
88.3KB
{alt} 2020-02-06 23 - na uchwałę Nr XI/113/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, (...), dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
91.16KB
{alt} 2020-02-03 19 - na uchwałę Nr XII/102/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
88.73KB
{alt} 2020-02-03 22 - na uchwałę Nr XII/84/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
95.44KB
{alt} 2020-02-03 17 - na uchwałę Nr XVI/103/2020 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Dzienny Dom Senior + w Gościmcu” i włączenia go w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
114.94KB
{alt} 2020-02-03 18 - na uchwałę Nr XVI/102/2020 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia „Klub Senior + w Zwierzynie” i włączenia go w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
115.54KB
{alt} 2020-01-22 15 - na uchwałę Nr X/99/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
88.75KB
{alt} 2020-01-21 8 - na uchwałę Nr XV/105/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobiegniew, w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
85.6KB
{alt} 2020-01-17 250 - na uchwałę Nr XV/88/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
157.22KB
{alt} 2020-01-16 12 - na uchwałę Nr X.17.2019 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
87.79KB
{alt} 2020-01-15 2 - na uchwałę Nr XIII.89.2019 Rady Gminy Kolsko z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” pn. ,,Akademia Aktywności Seniora 60+” w Kolsku i połączenia go w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolsku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
88.69KB
{alt} 2020-01-15 4 - na uchwałę Nr X.12.2019 RP Żagańskiego z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
83.44KB
{alt} 2020-01-08 1 - na uchwałę Nr X.8.2019 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń biurowych stanowiących własność Powiatu Żagańskiego na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kariery (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
84.38KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 1523

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”