Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą (2019-09-16)

Wojewoda Lubuski ogłasza uzupełniający nabór wniosków. Wnioski będzie można składać od 12 września do 11 października br. Ogłoszenie o naborze ukaże się na stronie BIP Urzędu już dziś.

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży (2019-08-29)

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej Ustawą, ogłaszam otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 Ustawy, które działają na terenie województwa lubuskiego i prowadzą działalność statutową w zakresie objętym Konkursem.

Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego (2019-07-02)

Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8 przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego

Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (2019-04-17)

Kwota dofinansowania zadań w województwie lubuskim wynosi 54.547.589 zł. Zgodnie z listą dofinansowanie otrzyma 14 zadań powiatowych oraz 27 zadań gminnych.

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER” (2016-05-20)

W ramach przeprowadzonego audyty przez Fundację Integracja strona Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. uzyskała certyfikat „SERWIS BEZ BARIER” na poziomie WCAG 2.0 (AA)*.
Drukuj Liczba odwiedzin: 292182

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego