Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Rozstrzygnięcie Konkursu grantowego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 r. (2018-06-15)

Wojewoda Lubuski, zaakceptował wyniki otwartego konkursu ofert, na dofinansowanie zadań pomocy społecznej w 2018 roku.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej (2018-05-18)

Wojewoda Lubuski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty uprawnione do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 roku.

Otwarty konkurs ofert - konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych (2018-05-07)

Organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione, zapraszamy do konsultacji ewentualnych projektów, w związku konkursem ofert, na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 r.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej w 2018 r. (2018-04-23)

Wojewoda Lubuski 19 kwietnia 2018 r. ogłosił Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 roku.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. poszukuje lekarzy chętnych do współpracy (2018-01-19)

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. poszukuje lekarzy chętnych do współpracy, polegającej na rozpatrywaniu odwołań od orzeczeń wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – wydawanie orzeczeń w II instancji podczas posiedzeń składów orzekających.

Konkurs ofert - „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" (2017-12-13)

Wojewoda Lubuski zachęca jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe do udziału w ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI (2017-07-07)

W nawiązaniu do ogłoszenia o otwartym naborze na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Cel Krajowy 2.2 i 2.3 Wojewoda Lubuski podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.

Rozstrzygnięcie konkursu grantowgo dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego w 2017 roku (2017-06-30)

29 czerwca 2017 r. Wicewojewoda Lubuski, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, zaakceptował wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań pomocy społecznej w 2017 roku.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (2017-06-14)

Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Cel Krajowy 2.2. i 2.3.

Otwarty konkurs ofert - konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych (2017-05-10)

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2017 roku.
Drukuj Liczba odwiedzin: 254596

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu grantowego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 r.           Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           Otwarty konkurs ofert - konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych