Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Konkurs ofert - „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" (2017-12-13)

Wojewoda Lubuski zachęca jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do udziału w ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

Oferty konkursowe należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8 w terminie do 4 stycznia 2018r. (obowiązuje data stempla pocztowego).

W bieżącym roku na realizację konkursu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3.000.000 zł. Zakłada się, że w roku 2018 wsparcie uzyska około 50 projektów wyłonionych w wyniku postępowania konkursowego.

 

Poniżej linki do Treść Programu  oraz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/zaktualizowany-program-oparcie-spoleczne-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi---listopad-2017-dla-konkursu-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej---edycja-2018/

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2018/oparcie-spolecznej-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

  • Wprowadzenie informacji:Szerwiński Michał2017-12-13 15:14:47
  • Aktualizacja informacji:Szerwiński Michał2017-12-13 15:17:19
  • Wytworzenie informacji:Mach Monika2017-12-13 15:16:58
  • Zatwierdzenie informacji:Jelska Grażyna2017-12-13 15:16:58
Drukuj Liczba odwiedzin: 260794

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Stwierdzenie nieważność decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 31.08.2015 r. znak: GK.6853.21.2015           Nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych