Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej (2018-05-18)

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, Wojewoda Lubuski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w roku 2018 w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinasowanie realizacji zadań pomocy społecznej mieszczących się w następujących priorytetach:

 1. Wsparcie osób/rodzin w opiece nad starszym i niesamodzielnym członkiem.
 2. Wsparcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2010-2020 (FEAD).
 3. Tworzenie infrastruktury wsparcia samotnych matek, kobiet w ciąży oraz rodzin znajdujących się w kryzysie.
 4. Działania na rzecz wsparcia wychowanków opuszczających piecze zastępczą, czyli jak przeciwdziałać utrwalaniu postawy klienta pomocy społecznej.

Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej należy nadsyłać w terminie do dnia 24 maja 2018 r. na adres: Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 8, bądź złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu, z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w Konkursie Grantowym Wojewody Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej w 2018 roku.

 

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo w załączonym zaproszeniu.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Formularz zgłoszeniowy do Komisji Konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-05-18 15:15
Szerwiński Michał
18.44KB
format_pdf Zaproszenie do prac Komisji Konkursowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-05-18 15:14
Szerwiński Michał
251.85KB

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

 • Wprowadzenie informacji:Szerwiński Michał2018-05-18 15:11:43
 • Aktualizacja informacji:Szerwiński Michał2018-05-18 15:18:43
 • Wytworzenie informacji:Rodak Małgorzata2018-05-18 15:18:18
 • Zatwierdzenie informacji:Jelska Grażyna2018-05-18 15:18:18
Drukuj Liczba odwiedzin: 260796

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Stwierdzenie nieważność decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 31.08.2015 r. znak: GK.6853.21.2015           Nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych