Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych (2018-10-19)

 

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, dofinansuje oferty organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych z województwa lubuskiego realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. – ograniczanie uzależnień behawioralnych.

 

Zgodnie z trybem przyznania dotacji określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert -podmiot, któremu przyznano niższą dotację, niż wnioskowana przez Oferenta - zobowiązany jest przed zawarciem umowy do złożenia w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 zaktualizowanego zakresu rzeczowego oferty i harmonogramu realizacji zadania oraz korekty kalkulacji kosztów.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) ogłaszam, że dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. – ograniczanie uzależnień behawioralnych otrzymały następujące podmioty:

1. Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,

 • nazwa zadania: „Wylogowani”
 • kwota dofinansowania: 23.996,00 zł;

2. Stowarzyszenie SUBSIDIUM, Brzózka 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

 • nazwa zadania: „Zagraj o siebie”
 • kwota dofinansowania:  7.525, 00 zł;

3. Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl, Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin

 • nazwa zadania: „Świadomi - aktywni, wolni-szczęśliwi. Spotkanie dla rodziców oraz dzieci i młodzieży”
 • kwota dofinansowania:  13.130,00 zł.

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-10-19 12:41
Szerwiński Michał
191.68KB

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

 • Wprowadzenie informacji:Szerwiński Michał2018-10-19 12:38:32
 • Aktualizacja informacji:Szerwiński Michał2018-10-19 12:42:01
 • Wytworzenie informacji:Jankowska Małgorzata2018-10-19 12:41:31
 • Zatwierdzenie informacji:Chudak Bożena2018-10-19 12:41:31
Drukuj Liczba odwiedzin: 263427

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadnia publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym