Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 (2019-03-08)

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019. Celem Programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat oraz dla dzieci w wieku do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

Wnioski o przystąpienie do Programu składają gminy w terminie do 29 marca 2019 r. na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. lub poprzez epuap. 


W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych. Dofinansowanie zadania własnego gmin będzie realizowane ze środków Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Osoba do kontaktu: Beata Horbaty, Wydział Polityki Społecznej, tel. 95 7115 812.


|Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 jest pierwszym z pakietu programów, które realizowane będą w 2019 r. z Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
W ogłoszonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planie wsparcia na 2019 r. znalazły się 3 główne obszary – „Mój dom”, „Opieka” i „Asystencja”.


„Mój dom”
to przede wszystkim centra opiekuńczo-mieszkalne dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, „Budynki bez barier”, czyli bezzwrotne dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych w budynkach wielorodzinnych (m.in. windy, podjazdy), a także „Mieszkanie bez barier” – to dostosowanie mieszkań do konkretnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pakiet programów obejmujących „Opiekę” to m.in. wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych poprzez tzw. opiekę wytchnieniową oraz rozwój usług opiekuńczych, również specjalistycznych.  


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
pozwoli na większą niezależność, pełniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie i „lepszej jakości życie”.


W ramach środków z Funduszu realizowane będą także programy innych resortów, m.in. specjalne świadczenia medyczne NFZ (Ministerstwo Zdrowia), „Dostępne parki narodowe” (Ministerstwo Środowiska) czy działania cyfrowe (Ministerstwo Cyfryzacji) mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu i ułatwienie codziennego życia osobom niepełnosprawnym.


W 2019 r. przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w ramach których będą realizowane ww. programy planowane są w wysokości 647 mln zł.

 

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

  • Wprowadzenie informacji:Szerwiński Michał2019-03-08 11:21:45
  • Aktualizacja informacji:Szerwiński Michał2019-03-08 11:28:13
  • Wytworzenie informacji:Horbaty Beata2019-03-08 11:27:59
  • Zatwierdzenie informacji:Jelska Grażyna2019-03-08 11:27:59
Drukuj Liczba odwiedzin: 277438

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych           Nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”