Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (2019-03-14)

Z dniem 13 marca 2019 roku Wojewoda Lubuski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Termin składania wniosków od 13 marca do 12 kwietnia 2019 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia (o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Wysokość środków na rok 2019 przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz  zadań gminnych w województwie lubuskim wynosi 81.914.699,37 zł, do równego podziału na gminy i powiaty, w tym limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie nie może przekroczyć kwoty 33.613.727,15 zł na każdy kolejny rok.

Dofinansowaniem są objęte:

 • budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych („zadania powiatowe”), oraz budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych („zadania gminne”).

Dofinansowaniem nie są objęte:

 • koszty nabywania nieruchomości pod pasy drogowe,
 • zadania na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Wysokość dofinansowania:

 • od 50% do 80% wartości zadania – dla zadań powiatowych i gminnych w zależności od dochodów własnych danej jednostki samorządu terytorialnego,
 • do wysokości 30 mln zł dla zadania powiatowego lub gminnego.


Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie zadania. Wnioski o dofinansowanie zadań wraz z załącznikami należy składać:

 • osobiście w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  w Kancelarii Ogólnej (parter) w godzinach pracy Urzędu

lub

 • drogą pocztową na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
  Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.


Osoby do kontaktu:

 • Sławomir Banasiak tel. 95 71 15 285, pokój 1418, XIV piętro;
 • Bożena Jankowska, tel. 95 71 15 466, pokój 1419, XIV piętro;
 • Monika Podsiadło-Orzeł tel. 95 71 15 478, pokój 1420, XIV piętro;

 

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce Programy Rządowe.

 

 

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

 • Wprowadzenie informacji:Szerwiński Michał2019-03-14 08:36:13
 • Aktualizacja informacji:Szerwiński Michał2019-03-14 08:43:56
 • Wytworzenie informacji:Banasiak Sławomir2019-03-14 08:43:24
 • Zatwierdzenie informacji:Kis Katarzyna2019-03-14 08:43:24
Drukuj Liczba odwiedzin: 277442

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych           Nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”