Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - lipiec 2019 (2019-07-17)

15 lipca br. ustalony został limit wydatków w ramach Funduszu na rok 2020 r. dla każdego z województw. Dla województwa lubuskiego wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych wynosi 82 633 256,17 zł. W tym limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie nie może przekroczyć w każdym kolejnym roku (w 2021 roku i latach następnych), kwoty 33 613 527,93 zł.

Nabór wniosków na 2020 rok w ramach Funduszu został ogłoszony 17 lipca br. wnioski będzie można składać w terminie 30 dni od ogłoszenia. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz  zadań gminnych
w województwie lubuskim wynosi 82 633 256,17 zł, do równego podziału na gminy i powiaty.

Komisja dokona oceny wniosków o dofinansowanie, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa. Dofinansowaniem mogą być objęte:

 • budowa, przebudowa lub remont dróg powiatowych („zadania powiatowe”),
 • budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych („zadania gminne”).

Poziom dofinansowania wyniesie od 50% do 80% wartości wydatków kwalifikowalnych, dla zadań powiatowych i gminnych w zależności od dochodów własnych danej jednostki samorządu terytorialnego. Nie więcej jednak niż 30 mln zł dla zadania powiatowego lub gminnego.

Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie zadania. Dopuszcza się realizowanie zadań w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w takim przypadku wniosek o dofinasowanie zadania przygotowywany jest w oparciu o sporządzony przez jednostkę program funkcjonalno-użytkowy.


Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 1. Ogłoszenie o naborze wniosków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 472
19-07-17 11:21
Dotka Maciej
510.76KB
format_xls 2. Wzór wniosku o dofinansowanie PRBWniosek.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
19-07-17 11:43
Dotka Maciej
127.5KB
format_xls 3. Wzór wniosku o dofinansowanie R.xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
19-07-17 12:00
Dotka Maciej
92KB
format_pdf 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
19-07-17 12:02
Dotka Maciej
524.08KB
format_pdf 5. Ustalenie skali punktowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
19-07-17 12:03
Dotka Maciej
330.8KB

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

 • Wprowadzenie informacji:Szerwiński Michał2019-07-17 14:03:42
 • Aktualizacja informacji:Szerwiński Michał2019-07-17 14:16:12
 • Wytworzenie informacji:Banasiak Sławomir2019-07-17 14:15:50
 • Zatwierdzenie informacji:Kis Katarzyna2019-07-17 14:15:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 289414

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - lipiec 2019           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych