Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Obwieszczenie - NZA/ 2612 /KPR-4b-070-38/2020 Centralny Port Komunikacyjny (2020-02-06)


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (dalej: CPK sp. z o.o.) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf OBWIESZCZENIE_PRZYSTAPIENIE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-02-06 08:00
Rutkowska Emilia
273.7KB

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

  • Wprowadzenie informacji:Rutkowska Emilia2020-02-06 07:56:55
  • Aktualizacja informacji:Rutkowska Emilia2020-02-06 08:23:12
  • Wytworzenie informacji:Centralny Port Komunikacyjny2020-02-06 08:22:40
  • Zatwierdzenie informacji:Kis Katarzyna2020-02-06 08:22:40
Drukuj Liczba odwiedzin: 301411

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Obwieszczenie - NZA/ 2612 /KPR-4b-070-38/2020 Centralny Port Komunikacyjny           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”