Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży. (2020-07-29)

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r., poz. 1057) zwanej dalej Ustawą, Wojewoda Lubuski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych  w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, do udziału pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w 2020 r. w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony |i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-07-29 13:48
Fąfara Aleksandra
32.14KB

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

  • Wprowadzenie informacji:Fąfara Aleksandra2020-07-29 13:47:59
  • Aktualizacja informacji:Fąfara Aleksandra2020-07-29 13:49:48
  • Wytworzenie informacji:Perczak Wojciech2020-07-29 13:49:33
  • Zatwierdzenie informacji:Jelska Grażyna2020-07-29 13:49:33
Drukuj Liczba odwiedzin: 312538

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”