Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży (2020-09-23)

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) unieważniam otwarty konkurs ofert, ogłoszony komunikatem Wojewody Lubuskiego w dniu 29 lipca 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na powierzenie realizacji w roku 2020 zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.
Otwarty konkurs ofert unieważnia się, gdyż nie złożono żadnej oferty.

 

2020-09-23- Informacja o unieważnieniu konkursu.pdf

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

  • Wprowadzenie informacji:Fąfara Aleksandra2020-09-23 09:46:08
  • Aktualizacja informacji:Fąfara Aleksandra2020-09-23 09:48:23
  • Wytworzenie informacji:Dajczak Władysław2020-09-23 09:48:02
  • Zatwierdzenie informacji:Jankowiak Katarzyna2020-09-23 09:48:02

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 316175

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”