Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.25.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.25.2018.JRaj zawiadamiające, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 28 z Klubu Żołnierskiego na budynek wielofunkcyjny przystosowany pod montaż Symulatora Taktycznego Współczesnego Pola Walki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym przyłącza i instalacje zewnętrzne, wymiana nawierzchni istniejącego dojścia do budynku wraz ze schodami, opaska wokół budynku z płyt chodnikowych) i niezbędnymi robotami budowlanymi; inwestycja obejmuje również budowę sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci kanalizacji teletechnicznej na dz. nr ew. gr. 19/7 w obrębie Żubrów (garnizon Wędrzyn), gm. Sulęcin, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.2.2018.MSto

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.2.2018.MSto zawiadamiające, że dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2b, 65-514 Zielona Góra, została wydana decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Kiełcz – budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry km 424+000 – 424+500”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2018.JRaj zawiadamiające, że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej - budowa linii kablowej 15 kV na dz. nr ew. gr. 572/7 w Kosieczynie, gmina Zbąszynek, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.185.2017.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.185.2017.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku inwestora – Miasta Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., została wydana w dniu 30.07.2018 r. decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa mostu kolejowego przez rzekę Wartę w Gorzowie Wlkp. polegającej na budowie kładki dla pieszych wraz z dojściami”, na działkach o nr ew. gr.: 1, 2/4, 1866/6, obręb ewidencyjny nr 0010 Zamoście, jednostka ewidencyjna miasto Gorzów Wlkp., (obszar kolejowy) 1692/25 obręb ewidencyjny nr 0005 Śródmieście, jednostka ewidencyjna miasto Gorzów Wlkp. (teren zamknięty, obszar kolejowy).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2018.JRaj zawiadamiające o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miejsc postojowych dla pojazdów przy kompleksie koszarowym 2987 Żagań wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. gr. 3863/2 przy ul. Żarskiej w miejscowości Żagań, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2018.JRaj zawiadamiające, że na wniosek Polskich Kolei Państwowych S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń budynku Dworca Kolejowego Rzepin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budową dworca tymczasowego, na dz. nr ew. 19/36 i 19/33 obręb 0257 Rzepin przy ul. Dworcowej w Rzepinie, powiat słubicki, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2018.LBaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2018.LBaj. zawiadamiające, że wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, z dnia 04.05.2018 r., wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:  ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec od km 17+790 do km 18+088, polegająca na budowie dwóch zatok autobusowych”na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu:projektowany pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 283: 315/1, 162/16 (162/7), 162/14 (162/3), 162/12 (162/4), 162/10 (162/5), 162/8 (162/2), 165/3 (165/2), 165/1, 166/1 (166), 167/7 (167/4), 167/5 (167/3), 529/1 (529), 168/1, 315/6 (315/4), 167/1, 315/5, 139/3 (139/2), 138/11 (138/3), 138/9 (138/4), 138/7 (138/1), 332/1 (332), 135/3 (135/2), obręb ewidencyjny 17 Studzieniec, jednostka ewidencyjna 080404­_5 Kożuchów, teren wód płynących zlokalizowanych w ciągu projektowanej drogi: 339/2 obręb ewidencyjny 17 Studzieniec, jednostka ewidencyjna 080404­_5 Kożuchów, teren niezbędny do budowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym: 138/12 obręb ewidencyjny 17 Studzieniec, jednostka ewidencyjna 080404­_5 Kożuchów, teren niezbędny do przebudowy istniejących zjazdów poza projektowanym pasem drogowym: 162/17, 162/11, 167/6 obręb ewidencyjny 17 Studzieniec, jednostka ewidencyjna080404­_5 Kożuchów.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.25.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.25.2018.JRaj zawiadamiające, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury, ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 28 z Klubu Żołnierskiego na budynek wielofunkcyjny przystosowany pod montaż Symulatora Taktycznego Współczesnego Pola Walki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym przyłącza i instalacje zewnętrzne, wymiana nawierzchni istniejącego dojścia do budynku wraz ze schodami, opaska wokół budynku z płyt chodnikowych) i niezbędnymi robotami budowlanymi; inwestycja obejmuje również budowę sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci kanalizacji teletechnicznej na dz. nr ew. gr. 19/7 w obrębie Żubrów (garnizon Wędrzyn), gm. Sulęcin, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.4.2018.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.4.2018.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Miasta Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., została wydana w dniu 11.07.2018 r. decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa peronów tramwajowych oraz przejazdów przez torowisko tramwajowe w pasie drogi wojewódzkiej nr 132 – al. 11 Listopada oraz w pasie drogi krajowej nr 22 – ul. Podmiejska w Gorzowie Wlkp.”, realizowana w ramach zadań: „Przebudowa peronów tramwajowych w Gorzowie Wlkp.” – zadanie 1 oraz „Przebudowa peronów tramwajowych wraz z przejazdami na Al. 11 Listopada w Gorzowie Wlkp.” – zadanie 2, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej”, realizowanego w ramach zadania głównego pn: „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w województwie lubuskim, na działkach o nr ew. gr.: 2571, 1243, 2567/1 obręb ewidencyjny 0006 Słoneczne, jednostka ewidencyjna Miasto Gorzów Wlkp., 2353/1, 1103, 1561/1, 2203/1 obręb ewidencyjny 0002 Górczyn, jednostka ewidencyjna miasto Gorzów Wlkp.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.24.2018.PPar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.24.2018.PPar zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie strzelnicy czołgów, BWT i TO na strzelnicę piechoty w K-4882 Garnizon Międzyrzecz wraz z budową budynku szkoleniowego i infrastruktury zewnętrznej na dz. nr ew. gr. 2236, 2237, 2238, 2244 w obrębie Nietoperek, gm. Międzyrzecz.

Drukuj Liczba odwiedzin: 254725

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu grantowego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 r.           Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           Otwarty konkurs ofert - konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych