Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-V.7821.2.2019.KTło

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-V.7821.2.2019.KTło zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski przesłał do Ministra Inwestycji i Rozwoju zażalenie na postanowienie Wojewody Lubuskiego z dnia 21.08.2019 r., znak: IB-V.7821.2.2019.KTło, którym Wojewoda Lubuski odmówił wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Lubuskiego nr 12/2016 znak: IBII.7820.12.2016.AAnt z dnia 29.12.2016r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 na odcinku od km 39+594 do km 42+605, w ramach zamierzenia budowlanego– Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.34.2019.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.34.2019.JRaj zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na dz. nr ew. gr. 21/21 w Zbąszynku, obręb 0001 Zbąszynek, gmina Zbąszynek, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.27.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.27.2019.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu kolejowego (w miejscu istniejącego przewidzianego do rozbiórki) w 359,114 km linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice, na działce nr ew. gr. 565/5 obręb 0020 Sieniawa Żarska, gmina Żary, w obszarze terenu zamkniętego (kolejowego), inwestycja w ramach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 14 Łodź Kaliska - Tuplice w km 359,114 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.26.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.26.2019.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu kolejowego (w miejscu istniejącego przewidzianego do rozbiórki) w 96.013 km linii kolejowej nr 282 Miłkowice – Żary, na działce nr ew. gr. 370 obręb 0004 Jankowa Żagańska, gmina Iłowa, w obszarze terenu zamkniętego (kolejowego) Inwestycji w ramach zadania - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 282 Miłkowice – Żary w km 96,013 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.29.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.29.2019.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej centralnego ogrzewania i ciepłej wody, budowa zewnętrznej instalacji gazowej, budowa kotłowni gazowej parowej w budynku nr 40 (zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia z funkcji magazynowej) oraz budowa wolnostojącej kotłowni centralnej wodnej, niskotemperaturowej wraz z przyłączami: wodociągowym, elektrycznym, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. gr. 35/16, 35/17, 36/2, 37, 818 przy ul. Składowej w obrębie 0001 Czerwieńsk Miasto, gm. Czerwieńsk w obszarze terenu zamkniętego. Inwestycja w ramach zadania „Przebudowa systemu grzewczego w oparciu o gaz ziemny na terenie Jednostki Wojskowej 1517 Czerwieńsk”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2019.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2019.KKoł zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, została wydana w dniu 09.09.2019 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na skrzyżowaniu z drogą powiatową F1327 (kier. Lubikowo) i drogą wojewódzką 192 (kierunek Goraj)”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.24.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.24.2019.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Lubuskiego Nr 16/2015 z dnia 23.03.2015 r. znak: IB-I.746.10.2015.RTar ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000743 LUE B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, a w szczególności: budowie wolnostojącej wieży strunobetonowej do wysokości 42,0 m, instalacji anten sektorowych i urządzeń nadawczych, budowie kontenera na fundamencie żelbetowym, budowie ogrodzenia, utwardzenia terenu, budowie niezbędnej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, na działce nr ewidencyjny 324/1 – obręb 7 Struga, gmina Bytnica, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2019.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Lubuskiego Nr 13/2015 z dnia 11.03.2015 r. znak: IB-I.746.36.2015.RTar ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001966 LUE B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, a w szczególności: budowie wolnostojącej wieży strunobetonowej do wysokości 42,0 m, instalacji anten sektorowych i urządzeń nadawczych, budowie kontenera na fundamencie żelbetowym, budowie ogrodzenia, utwardzenia terenu, budowie niezbędnej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, na działce nr ewidencyjny 279 – obręb 4 Koźla, gmina Świdnica, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2019.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Lubuskiego Nr 7/2015 z dnia 04.03.2015 r. znak: IB-I.746.29.2015.RTar ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0002052 LUE B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, a w szczególności: budowie wolnostojącej wieży strunobetonowej do wysokości 42,0 m, instalacji anten sektorowych i urządzeń nadawczych, budowie kontenera na fundamencie żelbetowym, budowie ogrodzenia, utwardzenia terenu, budowie niezbędnej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, na działce nr ewidencyjny 1239/5 – obręb 2 miasto Nowogród Bobrzański, gmina Nowogród Bobrzański, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.32.2019.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.32.2019.JRaj zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej instalacji gazowej od szafki gazowej na granicy działki do szafki gazowej na ścianie zewnętrznej budynku nr 20 (kuchni – stołówki) na dz. nr ew. 611/73 (obręb 0002 Międzyrzecz) w Międzyrzeczu, w obszarze terenu zamkniętego.

Drukuj Liczba odwiedzin: 365881

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - lipiec 2019           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego