Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.12.2018.MSto

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.12.2018.MSto zawiadamiające, że wniosek z dnia 15.10.2018 r. (skorygowany w dniu 13.03.2019 r.) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie” na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu stanowiących:

1. projektowany wał przeciwpowodziowy nr I:
a) 4/1 (4), 5/3 (5/2), 6/1 (6), 51, 52/1 (52), 53/1 (53), 54/1 (54), 55/1 (55), 56/4 (56/1), 56/6 (56/2), 56/8 (56/3), 57/3, 57/5 (57/4), 60/7 (60/6), 61/3 (61/1), 61/5 (61/2), 62/4 (62/3), 63/5 (63/4), 64/4 (64/2), 65/3 (65/2), 115/11, 115/18, 115/21 (115/20), 115/23 (115/20), 116/7 (116/2), 116/5 (116/4) obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka ewidencyjna Krosno Odrzańskie – miasto,
2. projektowany wał przeciwpowodziowy nr II:
a) 150/4 (150/2), 169/1 (169), 170/3 (170/2), 171/1 (171), 189/19 (189/2), 204/5 (204/4), 205/3 (205/2), 206/2 (206) obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka ewidencyjna Krosno Odrzańskie – miasto,
b) 469/6 (469/1), 470/1 (470), 489/1 (489), 490/1 (490), 557/1 (557) obręb 0013 Połupin, jednostka ewidencyjna Dąbie,
3. projektowany wał przeciwpowodziowy nr III:
a) 207/8 (207), 234/1 (234), 235/5 (235/2), 240/4 (240/2), 243/1 (243) obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka ewidencyjna Krosno Odrzańskie – miasto,
b) 317/1 (317), 265/3 (265/2), 313/5 (313/4), 323/1 (323) obręb 0013 Połupin, jednostka ewidencyjna Dąbie,
4. projektowany wał przeciwpowodziowy nr IV:
a) 207/4 (207), 207/7 (207), 210/3 (210), 211/3 (211), 212/3 (212), 213/3 (213), 215/1 (215), 216, 223/1 (223), 225/3 (225/1), 225/6 (225/2), 226/4 (226/2), 226/6 (226/2), 228/1 (228), 229/1 (229), 230/4 (230) obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka ewidencyjna Krosno Odrzańskie – miasto,
5. projektowany wał przeciwpowodziowy nr V:
a) 244/5 (244/4), 244/7 (244/4), 245/12 (245/9) obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka ewidencyjna Krosno Odrzańskie – miasto,
6. projektowany wał przeciwpowodziowy nr VI:
a) 245/14 (245/9), 245/8, 253/2 (253), 254/1 (254), 255/4 (255/2), 256/3 (256) obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka ewidencyjna Krosno Odrzańskie – miasto,
7. projektowany wał przeciwpowodziowy nr VII:
a) 258/2 (258), 267/1 (267), 268/1 (268), 279/2 (279), 280/1 (280), 281/2 (281), 282/2 (282),
284/1 (284), 283/1 (283), 290/9 (290/1), 290/11 (290/5), 290/13 (290/6), 292/4 (292/3),
293/16 (293/6), 293/14 (293/7), 293/11 (293/8), 293/9 (293/4) obręb 0002 Krosno
Odrzańskie, jednostka ewidencyjna Krosno Odrzańskie – miasto,
8. projektowany wał przeciwpowodziowy nr VIII:
a) 258/3 (258), 260/1 (260), 261/1 (261), 262/1 (262) obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka
ewidencyjna Krosno Odrzańskie – miasto,
9. projektowany wał przeciwpowodziowy nr IX:
a) 232/5 (232) obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka ewidencyjna Krosno Odrzańskie –
miasto,
10. projektowany kanał ulgi nr 1:
a) 3/2, 232/1 (232), 240/7 (240/2) obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka ewidencyjna
Krosno Odrzańskie – miasto,
b) 315/8 (315/5) obręb 0016 Stary Raduszec, jednostka ewidencyjna Krosno Odrzańskie –
obszar wiejski,
11. projektowany kanał ulgi nr 2:
a) 315/6 (315/5) obręb 0016 Stary Raduszec, jednostka ewidencyjna Krosno Odrzańskie –
obszar wiejski,
b) 207/1 (207), 226/7 (226/2), 230/5 (230), 230/1 (230), 232/4 (232), 240/6 (240/2), 245/10
(245/9) obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka ewidencyjna Krosno Odrzańskie – miasto,
c) 265/4 (265/2) obręb 0013 Połupin, jednostka ewidencyjna Dąbie,
12. projektowany kanał ulgi nr 2a:
a) 207/2 (207), 232/2 (232) obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka ewidencyjna Krosno
Odrzańskie – miasto,
b) 315/7 (315/5) obręb 0016 Stary Raduszec, jednostka ewidencyjna Krosno Odrzańskie –
obszar wiejski,
13. projektowany kanał ulgi nr 3:
a) 207/6 (207), 225/7 (225/2), 245/13 (245/9) obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka
ewidencyjna Krosno Odrzańskie – miasto,
14. projektowany kanał ulgi nr 4:
a) 207/3 (207), 208/1 (208), 209/1 (209), 210/2 (210), 211/2 (211), 212/2 (212), 213/2 (213),
214/1 (214), 226/3 (226/2), 230/2 (230), 256/1 (256), 258/1 (258), 262/2 (262), 279/3 (279),
obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka ewidencyjna Krosno Odrzańskie – miasto,
b) 266/2 (266), 284/4 (284/3) obręb 0013 Połupin, jednostka ewidencyjna Dąbie,
15. teren będący częścią inwestycji niezbędny do jej funkcjonowania:
a) 1/1, 1/2, 52/2 (52), 56/9 (56/3), 57/6 (57/4), 60/8 (60/6), 61/6 (61/2), 62/5 (62/3), 63/6 (63/4),
116/8 (116/2), 128, 169/2 (169), 170/5 (170/2), 171/2 (171), 189/20 (189/2), 189/9, 206/1
(206), 207/5 (207), 223/2 (223), 226/5 (226/2), 230/3 (230), 231/2, 232/3 (232), 233, 234/2,
(234), 235/3, 243/2 (243), 244/6 (244/4), 245/4, 245/6, 246, 245/11 (245/9), 253/3 (253),
255/5 (255/2), 256/2 (256), 257, 258/4 (258), 260/2 (260), 262/3 (262), 266/2, 294, 281/1
(281), 282/1 (282), 284/2 (284), 465 obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka ewidencyjna
Krosno Odrzańskie – miasto,
b) 266/1 (266), 266/3 (266), 317/2 (317), 265/5 (265/2), 284/5 (284/3) obręb 0013 Połupin,
jednostka ewidencyjna Dąbie,
16. teren będący częścią inwestycji niezbędny do przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
a) 1/1, 1/2, 3/1, 5/4 (5/2), 10/3, 23/2, 47, 56/9 (56/3), 67, 62/5 (62/3), 64/3 (64/2), 150/5
(150/2), 170/4 (170/2), 189/20 (189/2), 189/9, 215/2 (215), 223/2 (223), 225/4 (225/1), 225/5
(225/2), 226/5 (226/2), 228/2 (228), 229/2 (229), 231/2, 233, 237/11, 237/14, 257, 258/1
(258), 266/2, 279/1 (279), 280/2 (280), 465 obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka
ewidencyjna Krosno Odrzańskie – miasto,
b) 470/2 (470) obręb 0013 Połupin, jednostka ewidencyjna Dąbie,
17. teren nieruchomości przeznaczonych na potrzeby ochrony przed powodzią:
a) nieruchomości wymienione w punktach od 1 do 14,
b) 3/2, 128, 233, 257, 207/1 (207), 266/2, 294, 465 obręb 0002 Krosno Odrzańskie, jednostka
ewidencyjna Krosno Odrzańskie – miasto,
18. teren szczególnego zagrożenia powodzią, na którym będą ustalone ograniczenia
w korzystaniu z nieruchomości:
a) 2/1, 2/2, 170/5 (170/2), 171/2 (171), 173, 205/4 (205/2), 206/3 (206), 208/2 (208), 209/2
(209), 210/1 (210), 211/1 (211), 212/1 (212), 213/1 (213), 214/2 (214), 230/1 (230), 232/2
(232), 240/5 (240/2), 245/11 (245/9), 253/3 (253), 256/2 (256), 260/3 (260), 262/3 (262),
264, 266/2, 294, 299, 279/1 (279), 280/2 (280), 281/3 (281), 282/3 (282), 283/2 (283) obręb
0002 Krosno Odrzańskie, jednostka ewidencyjna Krosno Odrzańskie – miasto,
b) 176, 177, 178/1, 298, 303, 297/1, 304, 315/9 (315/5) obręb 0016 Stary Raduszec, jednostka
ewidencyjna Krosno Odrzańskie – obszar wiejski,
c) 265/1, 265/5 (265/2), 284/5 (284/3), 313/6 (313/4), 318/2, 469/7 (469/1), 323/2 (323), 470/2
(470), 489/2 (489), 490/2 (490), 557/2 (557) obręb 0013 Połupin, jednostka ewidencyjna
Dąbie.

Uwaga: w nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.16.2018.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.16.2018.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, w dniu 17.05.2019 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873”, na terenie gminy Świebodzin.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.2.2019.LBaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.2.2019.LBaj zawiadamiające, że wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00 – 874 Warszawa z dnia 09.01.2019 r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 46 + 300 od km 46 + 703 w m. Marszów”, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu:

1. projektowany pas drogowy drogi krajowej nr 12:
82, 33/3 (33), 39/2 (39), 56/3 (56), 59/2 (59), 62/4 (62/1), 62/5 (62/1), 62/7 (62/2), 102/4 (102/3), 103/1 (103), 145/7 (145/6), 150/9 (150/3), 147/1 (147), 151/5 (151/1), 151/3 (151/2), 152/1 (152), 153/1 (153), 229/1 (229), 230/4 (230/2), 231/11 (231/8), 232/1 (232) obręb ewid. 0013 Marszów, jednostka ewid. gmina Żary;
2. projektowany pas drogowy drogi powiatowej nr 1089 F:
33/2 (33), 39/1 (39), 56/2 (56), 229/2 (229), 230/5 (230/2) obręb ewid. 0013 Marszów, jednostka ewid. gmina Żary;
3. teren niezbędny do budowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym:
144, 140/3, 141, 147/2 (147) obręb ewid. 0013 Marszów, jednostka ewid. gmina Żary;
4. teren niezbędny do przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym:
33/1 (33), 230/6 (230/2), 230/3, 155, 54, 60 obręb ewid. 0013 Marszów, jednostka ewid. gmina Żary;
5. teren niezbędny do budowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych poza projektowanym pasem drogowym:
141 obręb ewid. 0013 Marszów, jednostka ewid. gmina Żary;
6. teren niezbędny do przebudowy istniejących zjazdów poza projektowanym pasem drogowym:
57, 58, 64/2, 103/2 (103) obręb ewid. 0013 Marszów, jednostka ewid. gmina Żary;
7. teren niezbędny pod rozbiórki poza projektowanym pasem drogowym:
151/4 (151/2), 62/6 (62/2), 229/2 (229) obręb ewid. 0013 Marszów, jednostka ewid. gmina Żary.

Uwaga: w nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.5.2019.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.5.2019.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na dz. nr ew. gr. 791 w Gorzowie Wielkopolskim, obręb 11-Zakanale, w obszarze terenu zamkniętego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.26.2019.AMaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.26.2019.AMaj zawiadamiające, że na wniosek inwestora ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wydana została w dniu 26.04.2019 r. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej sieci elektroenergetycznej WN 110 kV na terenie działek nr ewid. gr.: 126 obręb ewid. 0001 Chlastawa jednostka ewid. 080806_5 Zbąszynek (teren zamknięty), 21/48 obręb ewid. 0001 Zbąszynek – miasto jednostka ewid. 080806_4 Zbąszynek (teren zamknięty), 24 i 287/1 obręb ewid. 0001 Chlastawa jednostka ewid. 080806_5 Zbąszynek (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 302), 651/2 obręb ewid. 0004 Podmokłe Wielkie jednostka ewid. 080901_5 Babimost (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 303).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.11.2018.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.11.2018.KKoł zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-042 Zielona Góra, została wydana w dniu 29.04.2019 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Gorzupia Dolna od km 7+766,00 do km 8+441,00”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2019.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2019.JRaj zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN140 na dz. nr ew. gr. 78 w miejscowości Piotrowice, gmina Lipinki Łużyckie, obręb 0008 Piotrowice, w obszarze terenu zamkniętego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.40.2019.AKop

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.40.2019.AKop zawiadamiam, że wniosek z dnia 26.02.2019 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do granicy województwa lubuskiego tj. LOT E1a od km 105,820 do km 109,718 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja)” na nieruchomościach oznaczonych jako działki o nr ewid. gruntów:

a) 121/8, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 141/10, 141/11, 321, 337/6, 340/1,
340/3, 341/2, 342/2, 343/3, 343/5, 345/5, 349, 452/2, 453, 454/3, 454/5, 454/6,
451/4, 548/44, 548/42, 548/40, 548/38, 548/36, 548/34, 121/9, 121/4, 121/7, 122,
123/7, 123/8, 320, 337/7, 340/2, 341/1, 342/1, 345/3, 345/6, 346/2, 346/3, 347/2,
347/3, 348, 350, 351, 352, 358, 379, 444, 445/1, 445/2, 445/3, 445/4, 451/3, 473/7,
474, 548/43, 548/41, 548/26, 548/27, 548/28, 548/29, 548/30, 548/39, 548/37,
548/35, 140, 281, 289, 356, 454/4, 455, 473/29, 488, 85/2 obręb ewid. 0013
Dobiegniew, jednostka ewid. 080601_4 Dobiegniew – miasto;
b) 169/43, 177, 178/2, 178/3, 584/2, 584/3, 581/2, 581/3, 581/4, 180/4, 578/3, 578/2,
169/42, 178/1, 584/1, 581/1, 180/3, 578/1, 179, 265 obręb ewid. 0010 Osiek,
jednostka ewid. 080601_5 Dobiegniew – obszar wiejski;
c) 421/2, 421/3, 421/4, 418/2, 422, 421/1, 418/1, 88 obręb ewid. 0011 Grąsy, jednostka
ewid. 080601_5 Dobiegniew – obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.41.2019.DHen

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.41.2019.DHen zawiadamiające, że wniosek z dnia 26.02.2019 r. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny- Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do granicy województwa lubuskiego tj. LOT E1a od km 105,820 do km 109,718 (w zakresie robót dla branż: sterowanie ruchem kolejowym i telekomunikacja” na nieruchomościach oznaczonych jako działki o nr ewid. gruntów:

a) 121/8, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 141/10, 141/11, 321, 337/6, 340/1, 342/2,
343/3, 343/5, 345/5, 349, 452/2, 453, 454/3, 454/5, 454/6, 451/4, 548/44, 548/42,
548/40, 548/38, 548/36, 548/34, 121/9, 320, 345/3, 345/6, 346/3, 347/3, 348, 445/4,
281, 289, 356, 454/4, 455, 85/2, obręb ewid. 0013 Dobiegniew, jednostka ewid.
080601_4 Dobiegniew - miasto;
b) 169/43, 177, 178/2, 178/3, 584/3, 581/2, 581/3, 581/4, 180/4, 578/3, 578/2, 169/42,
178/1, 180/3, 578/1, 179, 265, obręb ewid. 0010 Osiek, jednostka ewid. 080601_5
Dobiegniew – obszar wiejski;
c) 421/2, 421/3, 421/4, 418/2, 422, 421/1, 418/1, 88 obręb ewid. 0011 Grąsy,
jednostka ewid. 080601_5 Dobiegniew – obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2018.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2018.KKoł zawiadamiające, że wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16.11.2018 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 282 od km 21+477,03 do km 30+768,12 (km lokalny 0+000,00 do km 9+200,00”) w ramach inwestycji „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II” na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu:

1. projektowany pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 282:
31/2 (31), 29/3 (29/1), 26/1 (26), 196/4 (196/1), 37/19 (37/2), 37/31 (37/7), 37/24 (37/15), 37/22 (37/14), 37/17, 37/18, 77/6 (77), 80/2 (80), 81/2 (81), 82/9 (82/1), 94/4 (94), 95/4 (95/1), 96/4 (96/1), 97/4 (97/1), 98/4 (98/1), 98/7 (98/2), 99/5 (99/1), 99/7 (99/2), 239/2 (239), 255/3 (255/1) obręb ewidencyjny 0004 Łaz, jedn. ewidencyjna Zabór;
66/3 (66/1), 560/2 (560), 572/2 (572), 559/2 (559), 114/1 (114), 143/4 (143/1), 558, 557/2, 557/4 (557/3), 576/2, 552/10, 552/23 (552/12), 552/21 (552/9), 578/6 (578/1), 578/2, 578/4 (578/3), 551/6, 551/19 (551/16), 551/21 (551/14), 550/1 (550), 247/1 (247), 246/2 (246), 245/2 (245), 248/2 (248), 250/2 (250), 251/5 (251/1), 252, 253/2 (253), 255/2 (255), 257/19 (257/3), 257/10, 257/12, 257/20 (257/7), 257/11, 257/4, 256/1 (256), 257/17 (257/2), 257/9, 259/2 (259/1) obręb ewidencyjny 0008 Zabór, jedn. ewidencyjna Zabór;
9/8 (9/4), 12/4 (12/2), 22/9 (22/7), 9/10 (9/1), 8/6 (8/4), 21/5 (21/2), 21/7 (21/3), 8/8 (8/3), 7/4 (7/2), 20/3 (20/1), 10/4 (10), 6/2 (6), 19/4 (19/1), 4/4 (4), 19/6 (19/2), 261/2 (261), 5/1 (5), 265/1 (265), 265/2 (265), 264, 4/6 (4/1), 267/1 (267), 268/2 (268), 177/3 (177/1), 252/5 (252/4), 252/10 (252/2), 252/13 (252/2), 252/12 (252/2), 247/1 (247), 186/3 (186/2), 4/9 (4/2), 251/1 (251), 252/8 (252/3), 231/2 (231), 246/4 (246/2) obręb ewidencyjny 0007 Tarnawa, jedn. ewidencyjna Zabór;
4/1 (4), 6/1 (6), 90/2 (90), 5/1 (5), 7/2 (7), 91/10 (91/7), 92/7 (92/4), 22/2 (22), 93/2 (93), 23/2 (23), 26/7 (26/1), 26/4 (26/2), 29/1 (29), 27/3 (27/1), 94/5 (94/3), 30/2 (30), 33/6 (33/2), 33/4 (33/1), 36/2 (36), 38/2 (38), 40/2 (40), 52/2 (52), 53/2 (53), 54/2 (54), 56/10 (56/5) obręb ewidencyjny 0006 Przewóz, jedn. ewidencyjna Bojadła;
924/5 (924/1), 690/6 (690/1), 691/23 (691/3), 691/25 (691/2), 691/15, 691/20 (691/12), 692/9 (692/1), 692/7 (692/2), 692/5 (692/3), 693/4 (693/1), 693/2, 694/7, 694/10 (694/8), 694/5, 694/14 (694/6), 695/6 (695/4), 695/3, 696/3 (696/2), 922/2 (922), 697/7 (697/3), 697/5 (697/1), 700/1 (700), 1082/7 (1082/1), 1082/9 (1082/2), 738/1 (738), 739/1 (739), 733/1 (733), 732/1 (732), 727/3 (727/1) obręb ewidencyjny 0002 Bojadła, jedn. ewidencyjna Bojadła;
2. teren wód płynących w ciągu projektowanej drogi:
16/2, 1 obręb ewidencyjny 0007 Tarnawa, jedn. ewidencyjna Zabór;
105 obręb ewidencyjny 0006 Przewóz, jedn. ewidencyjna Bojadła;
3. teren niezbędny do budowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym:
31/3 (31), 69 obręb ewidencyjny 0004 Łaz, jedn. ewidencyjna Zabór;
143/5 (143/1), 105/1, 103, 246/3 (246), 247/2 (247), 260/3, 261/2, 261/3, 261/4, 245/1 (245),
248/1 (248), 244/2, 253/1 (253), 254, 255/1 (255), 258/1, 259/3 (259/1) obręb ewidencyjny
0008 Zabór, jedn. ewidencyjna Zabór;
22/8 (22/7), 12/3 (12/2), 9/7 (9/4), 9/9 (9/1), 20/2 (20/1), 19/3 (19/1), 4/3 (4), obręb
ewidencyjny 007 Tarnawa, jedn. ewidencyjna Zabór;
56/11 (56/5), 56/7, 98/2, 67/2 obręb ewidencyjny 0006 Przewóz, jedn. ewidencyjna Bojadła;
690/5 (690/1), 691/22 (691/3), 691/19 (691/12), 692/8 (692/1), 1087, 692/4 (692/3), 922/1
(922), 691/18 obręb ewidencyjny 0002 Bojadła, jedn. ewidencyjna Bojadła;
4. teren niezbędny do przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym
pasem drogowym:
67/1 obręb ewidencyjny 0004 Łaz, jedn. ewidencyjna Zabór;
5. teren niezbędny do rozbiórki sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym:
103, 245/1 (245), 246/3 (246), 247/2 (247), obręb ewidencyjny 0008 Zabór, jedn.
ewidencyjna Zabór;
20/2 (20/1), 12/3 (12/2) obręb ewidencyjny 0007 Tarnawa, jedn. ewidencyjna Zabór;
692/4 (692/3), 691/18, 1084 obręb ewidencyjny 0002 Bojadła, jedn. ewidencyjna Bojadła;
6. teren niezbędny do budowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych poza projektowanym pasem drogowym:
560/3 (560), 559/1 (559), 572/3 (572) obręb ewidencyjny 0008 Zabór, jedn. ewidencyjna
Zabór;
252/6 (252/4), 252/14 (252/2) obręb ewidencyjny 0007 Tarnawa, jedn. ewidencyjna Zabór;
22/1 (22), 23/1 (23), 93/1 (93) obręb ewidencyjny 0006 Przewóz, jedn. ewidencyjna Bojadła;
7. teren niezbędny do przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych poza projektowanym pasem drogowym:
572/1 (572), 572/3 (572), 560/1 (560) obręb ewidencyjny 0008 Zabór, jedn. ewidencyjna
Zabór;
177/2 (177/1), 252/14 (252/2), 4/8 (4/2), 252/9 (252/3) obręb ewidencyjny 0007 Tarnawa,
jedn. ewidencyjna Zabór;
93/1 (93), 93/3 (93), 40/1 (40), 40/3 (40), 38/1 (38) obręb ewidencyjny 0006 Przewóz, jedn.
ewidencyjna Bojadła;
23/3 (23) obręb ewidencyjny 0006 Przewóz, jedn. ewidencyjna Bojadła;
8. teren niezbędny do rozbiórki istniejących urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych poza projektowanym pasem drogowym:
576/3, 576/1, 572/3 (572) obręb ewidencyjny 0008 Zabór, jedn. ewidencyjna Zabór;
252/14 (252/2) obręb ewidencyjny 0007 Tarnawa, jedn. ewidencyjna Zabór;
9. teren niezbędny do budowy zjazdów poza projektowanym pasem drogowym:
37/25 (37/15), 37/32 (37/7), 37/20 (37/2), 81/3 (81), 95/5 (95/1), 96/5 (96/1), 97/5 (97/1)
obręb ewidencyjny 0004 Łaz, jedn. ewidencyjna Zabór;
557/5 (557/3), 576/1, 578/5 (578/3), 578/7 (578/1), 255/1 (255) obręb ewidencyjny 0008
Zabór, jedn. ewidencyjna Zabór;
9/7 (9/4), 22/8 (22/7), 21/4 (21/2), 21/6 (21/3), 8/7 (8/3), 7/3 (7/2), 20/2 (20/1), 261/3 (261),
4/7 (4/1), 177/2 (177/1), 252/6 (252/4), 247/2 (247), 19/3 (19/1) obręb ewidencyjny 0007
Tarnawa, jedn. ewidencyjna Zabór;
691/21 (691/12), 700/2 (700), 1087 obręb ewidencyjny 0002 Bojadła, jedn. ewidencyjna
Bojadła;
91/9 (91/7), 91/11 (91/7), 33/8 (33/2), obręb ewidencyjny 0006 Przewóz, jedn. ewidencyjna
Bojadła;
10. teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych:
31/3 (31) obręb ewidencyjny 004 Łaz, jedn. ewidencyjna Zabór;
143/3 (143/1), 143/5 (143/1), 259/3 (259/1) obręb ewidencyjny 0008 Zabór, jedn.
ewidencyjna Zabór;
12/3 (12/2), 10/3 (10) obręb ewidencyjny 0007 Tarnawa, jedn. ewidencyjna Zabór;
922/1 (922) obręb ewidencyjny 0002 Bojadła, jedn. ewidencyjna Bojadła.

Uwaga: w nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.

Drukuj Liczba odwiedzin: 327052

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Ogłoszenie nr 42//II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego           Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pomocy społecznej w 2019 r. ogłoszony!           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych