Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.40.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.40.2020.PPrz zawiadamiające, że wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji w zagospodarowanie na rozbiórce wyposażenie peronów i budowa nowego pociągu wraz z dojściem, wyposażeniem i infrastrukturą oraz stacji torowych wraz z urządzeniem węzły strony związanej funkcjonalnie na stacji Sulechów w ramach infrastruktury infrastruktury technicznej w zakresie inwestycji technicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe SA o nazwie „Prace na linii kolejowej nr 358 Zbąszynek-Gubin zrealizowanego w ramach projektu„ Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek-Gubin na odcinku Zbąszynek-Czerwieńsk-II Etap ”na działce nr ew. gr. 7/32 w obrębie 1, przy ul. Dworcowej 10 w miejscowości Sulechów, gmina Sulechów - miasto,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.35.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.35.2020.Prz zawiadamiające, że zostało wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 3 od km ok. dobrze. 382,100 - do km ok. 441,300 oraz linii stycznych nr 358, 367, 375 i 820 realizowanych w ramach zadań Zabudowa systemu ERTMS / ETCS poziom2 na linii E20 Kunowice-Terespol (z strony Węzła Warszawskiego) w ramach projektu nr 2016-PL-TMC-0136-W „Zabudowa ERTMS / ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T ”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z 23.09.2020 r.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej Krosno Odrzańskie, obręb 0002, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 116/7 o powierzchni 0,0140 ha, przejętą na własność Województwa Lubuskiego pod inwestycję publiczną.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.41.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.41.2020.Prz zawiadamiające, że zostało wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji w budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV pod przejazdu kolejowym linii kolejowej nr 203 TczewKostrzyn na działce nr ew. gr. 115/12 obręb 0001 Zwierzyn, gmina Zwierzyn, powiat strzelecko-drezdenecki, w obszarze obszarutego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.32.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.32.2020.PPrz zawiadamiające, że zostało wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-20kV na działkach nr ew. gr. 1180, 1181 obręb Nowogród Bobrzański, przy ul. Pocztowej i Nad Bobrem, gmina Nowogród Bobrzański, powiat zielonogórski, w obszarze zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.37.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.37.2020.PPrz zawiadamiające, że zostało wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji skróconej na przebudowie i remoncie dworca kolejowego Babimost na działce nr ew. gr. 1/3 w obrębie 0001, przy ul. Dworcowej 1 w miejscowości Babimost, gmina Babimost, w obszarze obszaru zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2020.PPrz zawiadamiające, że zostało wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku biurowego, znalezienie się na parterze budynku nr 15 na magazynowe na działce nr 495 , obręb 001, przy ul. Poprzecznej 1 w Krośnie Odrzańskim, w obszarze powierzchni zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2020.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II 7820.8.2020.Ant zawiadamiające, że wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, który wpłynął do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.07.2020 r. (skorygowany w dniu 04.09.2020 r.) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn .: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 9 + 995 do km 14 + 215 ”, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów, stanowiących:
1. projektowany pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 295 klasy G: 631, 123, 17/24 (17/5), 16/30 (16/7), 17/26 (17/15), 34/1 (34), 35/1 (35), 16/32 (16/8), 628/1 (628), 43/1 (43), 39/3 (39/1), 38/5 (38/2), 38 / 7 (38/3), 46/1 (46), 30/1 (30), 29/1 (29), 48/1 (48), 28/1 (28), 49/1 (49), 50 / 1 (50), 26/1 (26), 25/1 (25), 60/1 (60), 61/1 (61), 24/11 (24/7), 24/9 (24/8 ), 24/13 (24/2), 57/11 (57/2), 24/15 (24/6), 57/13 (57/10), 125/1 (125), 124/1 (124 ), 23/3 (23), 65/2 (65/1), 65/3 (65/1), 127/3 (127/2), 122, 128/8 (128/1), 128/9 (128/1), 128/10 (128/7), 129/11 (129/1), 77/16 (77/11), 77/18 (77/12), 129/7 (129/2) , 77/20 (77/8), 77/22 (77/6), 129/9 (129/5), 77/7, 77/24 (77/4), 134/3, 134/5 (134 / 4), 121/4, 78/4 (78/1), 78/6 (78/2), 78/3, 79/3 (79/1), 79/2, 83/3 (83/1 ), 83/2, 121/5, 174/1 (174), 177/1 (177), 614/1 (614), 84/1 (84), 86/3 (86/1), 86/5 (86/2), 591/3 (591/1), 179/14 (179/11), 88/3 (88/1), 88/5 (88/2),89/1 (89), 91/2 (91/1), 181/7 (181/1), 181/9 (181/5), 92/3, 92/6, 92/7, 92/14 ( 92/5), 92/18 (92/10), 92/16 (92/11), 92/20 (92/12), 118, 121/2, 121/3, 216/1 (216), 216 / 2 (216), 216/3 (216), 116, 117/1 (117), 640/1 (640), 641/1 (641), 642/1 (642), 195/5 (195/1 ), 195/3 (195/2), 196/1 (196), 197/1 (197), 609/1 (609), 434/2, 434/10 (434/3), 434/8 (434 / 3), 244, 217/1 (217), 218/3 (218/1), 249/5 (249/4), 251/5 (251/3), 251/7 (251/1), 219 / 1 (219), 232/4 (232/3), 251/9 (251/4), 252/3 (252/2), 252/5 (252/1), 236/34 (236/13) , 254/1 (254), 589/4 (589/3), 258/1 (258), 260/1 (260), 236/36 (236/32), 238/19 (238/12), 238 / 21 (238/13), 238/23 (238/2), 238/25 (238/18), 239/1 (239), 263/1 (263), 240/14 (240/3), 240 / 15 (240/3), 240/12 (240/9), 264/1 (264), 269/3 (269/2), 269/5 (269/1), 242/5 (242/4) , 242/6 (242/4), 242/1, 243/7 (243), 501/3 (501/1), 277/1 (277), 471/1 (471), 470, 469, 3 / 27 (3/8), 3/29 (3/5), 3/30 (3/5),3/23 (3/7), 281/1 (281), 282/1 (282), 434/4, 467/3 (467/1), 599/1 (599), 434/14 (434/5) ), 434/12 (434/5), 434/11 (434/5), 3/25 (3/19), 468/1 (468), 651/1 (651), 656/8 (656/2 ), 656/6 (656/1), 460/1 (460), 455/1 (455), 448/3 (448/2), 448/5 (448/1), 506/5 (506/2 ), 506/7 (506/4), 655/1 (655), 659/1 (659), 661/1 (661), 662/1 (662), 660/1 (660), 447/3 ( 447/2), 447/5 (447/1), 442/1 (442), 441/3 (441/2), 441/5 (441/1), 511/1 (511), 512/12 ( 512/6), 436/1 (436), 436/2 (436), 435, 433/1 (433), 433/2 (433), 430/1 (430), 430/2 (430), 588 / 1 (588), 429/3 (429/2), 426/4 (426/1), 520/9 (520/1), 522/7 (522/4), 567/1 (567), 523 / 8 (523/1), 417/5 (417/3), 417/7 (417/4), 418/3 (418/2), 414/3 (414/1), 434/6, 412, 411/2, 526/7 (526/1), 526/9 (526/2), 434/16 (434/7), 532/4, 406, 410/3 (410/1), 407/5 ( 407/1), 532/8 (532/6), 532/10 (532/7), 533/6 (533/3), 542/1 (542), 534/1 (534), 405/1 ( 405) obręb ewidencyjny 0012 Miodnica,jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar rolniczy,
2. teren niezbędny do budowy sieci uzbrojenia poza projektowanym pasem drogowym: 243/8 (243) obręb ewidencyjny 0012 Miodnica, jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar wiejski,
3. teren niezbędny do uzupełnienia wyposażenia sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym: 39/4 (39/1), 50/2 (50), 59, 26/2 (26), 25/2 (25), 24/12 (24/7), 61/2 (61), 240/16 (240/3), 24/14 (24/2), 24/16 (24/6), 125/2 (125), 124/2 (124), 128/12 (128/1), 129/12 (129/1), 77/15, 177/2 (177), 614/2 (614), 591/4 (591/1), 92 / 13, 193/4, 117/2 (117), 641/2 (641), 640/2 (640), 689, 115, 199, 247, 217/2 (217), 249/6 (249/4 ), 218/4 (218/1), 232/5 (232/3), 251/10 (251/4), 252/4 (252/2), 234/2, 236/35 (236/13) , 589/5 (589/3), 589/1, 236/37 (236/32), 262/1, 238/24 (238/2), 238/26 (238/18), 238/16, 263 / 2 (263), 264/2 (264), 240/13 (240/9), 277/2 (277), 434/9 (434/3), 276, 3/31 (3/5), 3 / 3, 651/2 (651), 656/9 (656/2), 448/4 (448/2), 506/6 (506/2), 447/6 (447/1), 660/2 ( 660), 442/2 (442), 441/6 (441/1), 512/13 (512/6), 512/7, 513, 514, 516/1, 520/10 (520/1), 520 / 6, 425, 522/8 (522/4), 419/4,567/2 (567), 523/9 (523/1), 525/1, 418/4 (418/2), 526/10 (526/2), 434/17 (434/7), 532/9 (532/6), 533/7 (533/3), 534/2 (534), 17/25 (17/5), 260/2 (260) obręb ewidencyjny 0012 Miodnica, jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar wiejski ,
4. teren niezbędny do naprawy poszukiwacza terenów lub poszukiwania melioracji poszukiwacze poza projektowanym pasem drogowym: 134/2, 413, 411/1, 542/2 (542) obręb ewidencyjny 0012 Miodnica, jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar wiejski,
5 . teren niezbędny do ćwiczeń zjazdów poza projektowanym pasem drogowym: 448/6 (448/1), 588/2 (588), 414/4 (414/1), 407/6 (407/1), obręb ewidencyjny 0012 Miodnica , jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar rolniczy,
6. teren niezbędny do ułatwienia dostępu zjazdów poza projektowanym pasem drogowym: 39/4 (39/1), 59, 52, 49/2 (49), 60/2 (60), 92/15 (92/5), 258 / 2 (258), 468/2 (468), 3/20, 3/3, 505, 448/4 (448/2), 447/6 (447/1), 661/2 (661), 441 / 6 (441/1), 433/3 (433), 514, 430/3 (430), 429/4 (429/2), 426/5 (426/1), 583/3, 520/10 (520 / 1), 425, 420, 567/2 (567), 417/6 (417/3), 525/1, 535/1 obręb ewidencyjny 0012 Miodnica, jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar wiejski,
7. teren niezbędny do rekordy odsyłacze wiadomości dodatkowe kategorii: 243/8 (243) obręb ewidencyjny 0012 Miodnica, jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar rolniczy,
8. teren niezbędny do rozbiórki odbioru obiektów budowlanych nieprzewidzianych do oceny użytkowania poza projektowanym pasem drogowym: 506/6 (506/2) obręb ewidencyjny 0012 Miodnica, jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar wiejski.
Uwaga: w nawiasach listy aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Drukuj Liczba odwiedzin: 541156

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”