Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.88.2020.EWas

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.88.2020.EWas zawiadamiające, że wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 29.06.2020 r. wszczęto postępowanie w sprawie zastosowania sieci elektroenergetycznej 400 kV 40 oraz przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych 15 kV, w ramach inwestycji pn .: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Krajnik - Baczyna”.
Wniosek obejmuje nieruchomości oznaczone jako działy o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb 0001 Staw, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn: 3, 7/14, 4/2, 6/1, 5, 7/15, 17/1, 14/1, 18, 19, 20, 21, 22/2, 22/3, 43, 55/1, 56/1, 58/1, 71/2, 80, 96/7, 94, 86/8, 101, 100, 128 / 1, 117/1, 117/2, 257/8, 827, 820, 263/4, 819; obręb 0002 Kozin, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn: 40/6, 36/4, 36/8, 36/7, 36/6, 36/5, 42, 363, 54, 366, 365, 180/2, 178/4 , 178/8, 179, 181/1, 181, 318/1, 323, 331/2, 345, 379; obręb 0006 Ściechówek, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn: 663, 669, 625/5, 668, 671, 710, 692, 693; obręb 0008 Ściechów, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn: 610/2, 607, 608/4, 608/5, 605, 606; obręb 0012 Wysoka, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn: 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/1, 926, 643, 927, 962, 963, 648, 984, 835, 834, 863,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.22.2020.EWas

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.22.2020.EWas zawiadamiające, że w analizie wniosków spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, została wydana w dniu 08.07.2020 r. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielonego zezwolenia na realizację inwestycji obejmującej: rozbiórkę i obsługę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz urządzenia do obsługi transportu kolejowego w ramach zadań pn .: „Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej E59, na odcinku Wronki - Dobiegniew od km 87+ 820 do km 105 + 820 ”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.23.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.23.2020.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w celu realizacji inwestycji polegających na budowie i przebudowie elementów infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 3 od km ok. 442,675 - do km ok. 458,922 w zasięgu terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.47.2020.MSto

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.47.2020.MSto zawiadamiające, że na wniosek Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z oo, ul. Kopernika 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielonego na: usługach sieci cieplnej preizolowanej i przebudowie sieci cieplnej tradycyjnej na sieci cieplnej preizolowanej na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerze ewid. gr .: 293/1, 297/8, 297/2, 268/2, 280/3 obręb 0004 Śródmieście, jednostka ewid. Kostrzyn nad Odrą (pas drogowy drogi krajowej nr 31).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.20.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.20.2020.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10803_L203_StareBalice_113_B (ORx203-244939-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na działce nr ew. gr. 635 obręb 0008 Stare Bielice, gmina Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.25.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.25.2020.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Lubuskiego nr 23/2015 z dnia 31.03.2015 r. znak: IB-I.746.17.2015.RTar dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001262 LUE B sieci połączeń zbliżeniowych GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, aw szczególności: budowa wolnostojącej konstrukcji strunobetonowej do wysokości 42,0 m, instalacja anteny sektorowej i urządzenia nadawcze, budowa kontenera na fundamencie żelbetowym, budowa ogrodzenia, utwór terenu, budowa niezbędnej infrastruktury sprzętu elektroenergetycznego, telekomunikacyjna na działce nr ewidencyjny 33 - obręb 23 Sarbinowo, gmina Dobiegniew, w kompleksie

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.28.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.28.2020.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji SA z siedzibą w Warszawie na działce nr ew. gr. 173 obręb 0016 Zasieki, gmina Brody, powiat żarski w obszarze objętym zamkniętym.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.24.2020.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.24.2020.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja zmieniająca decyzję Wojewody Lubuskiego nr 25/2015 z dnia 31.03.2015 r. znak: IB-I.746.18.2015.RTar dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000337 LUE B sieci połączeń GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, w zakresie: budowy wolnostojącej wieży strunobetonowej do wysokości 42,0 m, instalacji antenowej i urządzenia nadawcze, budowa kontenera na fundamencie żelbetowym, budowa ogrodzenia, utwór terenu, budowa niezbędnej infrastruktury sprzętu elektroenergetycznego, telekomunikacyjna na działce nr ewidencyjny 99/4 - obręb 6 Drawiny, gmina Drezdenko, w kompleksie zamkniętym

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.33.2020.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.33.2020.JRaj zawiadamiające, że podejmowane są działania w zakresie określania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla potrzeb planowania inwestycji zależnych od budowy podstacji trakcyjnej 110 kV PT Podlesiec na działce nr ew. gr. 129/3, w zasięgu 0022 Podlesiec, gmina Dobiegniew, w zakresie obszaru zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.29.2020.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.29.2020.JRaj zawiadamiające się, że podejmowane są działania w zakresie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji w celu uwzględnienia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. gr. 107/8, obręb 0060 Przylep, m. Zielona Góra, w kompleksie zamkniętym.

Drukuj Liczba odwiedzin: 506350

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”