Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.163.2018.AMaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.163.2018.AMaj zawiadamiające, że na wniosek inwestora – inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 47, wydana została w dniu 16.01.2018 r. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowej magistralnej i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV , na działkach nr ewid. gr.: 1692/26, 2223 obręb ewid. 0005 Śródmieście jednostka ewid. Gorzów Wlkp.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego SO-I.6610.26.2018.MLub

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego SO-I.6610.26.2018.MLub w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2019 roku

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2018.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2018.KKoł zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 od węzła drogowego z drogą ekspresową S3 do skrzyżowania z ul. Chorwacką” na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu:

1. projektowany pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 130: 2/1, 3/1 (3), 5/1, 6/9 obręb ewidencyjny 0001 Chwalęcice, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.; 383, 190/1 (190), 251/193 (251/181), 182/128 (182/16), 182/126 (182/110), 182/109, 182/111, 182/130 (182/112), 182/124 (182/105), 182/120 (182/117), 182/113, 182/122 (182/116), 321/2 obręb ewidencyjny 0007 Chruścik, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.; 577/21 (577/10), 572/1 (572), 579/3 (579/2), 580/1 (580), 581/1 (581) obręb ewidencyjny 0015 Santocko, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.;

2. teren niezbędny do budowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym: 182/127 (182/110), 183/1 obręb ewidencyjny 0007 Chruścik, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.;

3. teren niezbędny do przebudowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym: 2/2 obręb ewidencyjny 0001 Chwalęcice, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.;

4. teren niezbędny do przebudowy istniejących zjazdów poza projektowanym pasem drogowym: 2/2, 6/16 obręb ewidencyjny 0001 Chwalęcice, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.; 321/3 obręb ewidencyjny 0007 Chruścik, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.;

5. teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych: 236/9, 190/2 (190) obręb ewidencyjny 0007 Chruścik, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.; 572/2 (572) obręb ewidencyjny 0015 Santocko, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.;

6. teren niezbędny do rozbiórki sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym:
182/127 (182/110), 183/1 obręb ewidencyjny 0007 Chruścik, jedn. ewidencyjna m. Gorzów Wlkp.

Uwaga: w nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.41.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.41.2018.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku nastawni Lokalnego Centrum Sterowania oraz budowie masztu antenowego na potrzeby pokrycia radiowego dla systemu zdalnego sterowania radiołącznością kolejową o częstotliwości w paśmie 150 MHz (równoważna moc promieniowania izotropowego wyznaczona dla pojedynczej anteny mniejsza niż 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości większej niż 5 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 21/77 w obrębie 0001 przy ul. PCK w Zbąszynku, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.47.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.47.2018.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 20kV relacji GPZ Żagań – S-8396 „Żagań Koszarowa” na dz. nr ew. 1841/5 w obrębie 0001 w miejscowości Żagań, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.48.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.48.2018.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV na dz. nr ew. 128 i 209 w obrębie 0009 w miejscowości Gubin, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.49.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.49.2018.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV na dz. nr ew. 128 i 209 w obrębie 0009 w miejscowości Gubin, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.17.2018.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.17.2018.AAnt zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 od km 3+993,10 do km 4+106,30, polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 282 (u. Wrocławska) z drogą powiatową nr 4411F (ul. Henryka Sienkiewicza) w Zielonej Górze do ronda turbinowego”, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu stanowiących: projektowany pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 283: 354/2, 360, 151/22, 151/106, 151/112, 225/9, 156/1, 226/11, obręb ewidencyjny 31, jednostka ewidencyjna 086201_1 Zielona Góra, 153/7, 265/3 obręb ewidencyjny 17, jednostka ewidencyjna 086201_1 Zielona Góra.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.50.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.50.2018.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie systemu alarmowego oraz antynapadowego budynków magazynowych Skład Potok, a także budowie budynku wartowni wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerach 8/24 i 8/57 w obrębie 0010 Potok, gmina Przewóz, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2018.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2018.AAnt zawiadamiające, że wpłynął wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa o wydanie decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów – Nowa Sól - odcinek II, km 286+043 – 299+350” - decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 1/14 z dnia 15.10.2015 r. znak: IB-II.7820.1.2014.JMud, w związku z budową obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu w ramach zadania pn.: „Budowa miejsc obsługi podróżnych kat. I Racula Wschód przy drodze ekspresowej S3” w km ok. 293+500, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 222/15 – obręb ewidencyjny 0053 m. Zielona Góra; 48/12, 48/13, 51/7, 143/8, 485/9, 486/1, 651/5, 953/1 – obręb ewidencyjny 0044 m. Zielona Góra, jednostka ewidencyjna m. Zielona Góra, stanowiących pas drogowy drogi ekspresowej S3. Zmiana ww. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Drukuj Liczba odwiedzin: 298232

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”