Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego SO-I.6610.25.2019.MLub

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego SO-I.6610.25.2019.MLub w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2020 roku

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.47.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.47.2019.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. gr. 791, obręb 0011 Zakanale, m. Gorzów Wlkp. w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.44.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.44.2019.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4kV, podziemnych sieci kablowych SN15kV, podziemnych sieci kablowych nn0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych nn0,4kV na dz. nr ew. gr. 12/81, obręb 0003 Cieszów, gmina Nowogród Bobrzański w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.16.2019.MSto

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.16.2019.MSto zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Prezydenta Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, została wydana w dniu 16.01.2020 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 281 od km 1+962,60 do km 2+116,60 polegająca na budowie pętli autobusowej z niezbędną infrastrukturą”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.45.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.45.2019.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce nr ew. gr. 1251/14, obręb Witnica, gmina Witnica – w obszarze terenu zamkniętego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.195.2019.EWas

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.195.2019.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, decyzję o pozwoleniu na budowę stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik – Plewiska (etap pierwszy), na działkach o nr ewid. gr.: 94/5, 95, 96, 97/7, 103, 238/4, 265 obręb 0012 Wysoka, jednostka ewidencyjna 080105_2 Lubiszyn.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.43.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.43.2019.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku warsztatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem do obsługi i naprawy sprzętu pancernego i opancerzonego oraz rozbiórce istniejących obiektów budowlanych w kompleksie wojskowym 2439 dla potrzeb 4 RBLog – WT Krosno Odrzańskie na działce nr ew. gr. 284/2 w obrębie 0001 przy ul. Słubickiej 10 w miejscowości Krosno Odrzańskie.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.183.2019.AMaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.183.2019.AMaj zawiadamiające, że na wniosek inwestora – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów, wydana została w dniu 09.01.2020 r. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci rozdzielczej wodociągowej na działkach nr ewid. gr.: 55 obręb ewid. 0001 Kożuchów, 20 obręb ewid. 0002 Kożuchów, jednostka ewid. 080404_4 miasto Kożuchów (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 283).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2019.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2019.KKoł zawiadamiające, że w dniu 21.05.2019 r. wpłynął wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 31, 00-874 Warszawa, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 32 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Bóbr w km 28+579,15 (dawniej km 28+601)”, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:
1. projektowany pas drogowy drogi krajowej 32: 241/2, 241/5, 241/4, 300, 32/1 (32) obręb ewidencyjny 0009 Dychów, jedn. ewidencyjna Bobrowice;
2. teren wód płynących zlokalizowany w ciągu projektowanej drogi: 272 obręb ewidencyjny 0011 Nowy Raduszec, jedn. ewidencyjna Krosno Odrzańskie – obszar wiejski; 298, 297/3 obręb ewidencyjny 0009 Dychów, jedn. ewidencyjna Bobrowice; 3. teren niezbędny do budowy urządzeń wodnych poza projektowanym pasem drogowym: 272 obręb ewidencyjny 0011 Nowy Raduszec, jedn. ewidencyjna Krosno odrzańskie – obszar wiejski; 298 obręb ewidencyjny 0009 Dychów, jedn. ewidencyjna Bobrowice;
4. teren niezbędny do budowy obiektu tymczasowego: 14/9, 239, 241/2, 241/5, 241/4, 300 obręb ewidencyjny 0009 Dychów, jedn. ewidencyjna Bobrowice; 272 obręb ewidencyjny 0011 Nowy Raduszec, jedn. ewidencyjna Krosno Odrzańskie – obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.180.2019.LBaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.180.2019.LBaj zawiadamiające, że na wniosek Gminy Rzepin, Plac Ratuszowy 1, 69 – 110 Rzepin, została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. gr. 237/1 obręb ewid. 257 Rzepin, jednostka ewid. Rzepin (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 134).

Drukuj Liczba odwiedzin: 421210

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”