Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.37.2019.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.37.2019.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza do kanału deszczowego i rozbiórce tymczasowego odpływu na dz. nr ew. gr. 2/42, 2/77 w miejscowości Zielona Góra obręb 0018 Zielona Góra, gmina Zielona Góra w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.35.2019.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.35.2019.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacjonarnego składu środków bojowych oraz ASP (Ammunition Supply Point) w K-550 Żagań w obszarze terenu zamkniętego, na działce nr ew. 689, obręb 0011 Łozy, gmina Żagań, powiat żagański.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.42.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.42.2019.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynku nr 4 z kuchni/stołówki na budynek wielofunkcyjny, przebudowę budynku, adaptację poddasza nieużytkowego, budowę zewnętrznych instalacji oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na działce nr ew. gr. 611/73 w obrębie 0002 Międzyrzecz, gmina Międzyrzecz, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.39.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.39.2019.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii nr 820 Chlastawa – Dąbrówka Zbąska na działce nr 21/104, obręb Zbąszynek, powiat świebodziński, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.36.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.36.2019.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN - 15 kV na dz. nr ew. gr. 791 w miejscowości Gorzów Wlkp. obręb 11 Zakanale, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.30.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.30.2019.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 90 mm o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5MPa na dz. nr ew. gr. 717/2, obręb Podmokłe Małe, gmina Babimost, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.38.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.38.2019.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej służącej do bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej SWB3074 sieci Play na działce nr ewid. 532, obr. 0005 Rogoziniec, gmina Zbąszynek, powiat Świebodzin, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2018.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2018.KKoł zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski postanowieniem z dnia 30.10.2019 r. znak: IB-II.7820.15.2018.KKoł, odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 282 od km 21+477,03 do km 30+768,12 (km lokalny 0+000,00 do km 9+200,00” w ramach inwestycji „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2019.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2019.KKoł zawiadamiające, że wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., który wpłynął do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26.07.2019r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 63+860 do km 67+482 – odcinek 1 od km 63+860 do km 65+043 w ramach zadania pn. Modernizacja wschodniego wylotu DK 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.28.2019.PPrz

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.28.2019.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przejazdu kolejowo-drogowego kat. C w km 91,371 na szlaku Ruszów- Jankowa Żagańska linii nr 282 Miłkowice – Żary na kat. B wraz z budową sieci energetycznej, teletechnicznej, sieci kablowej dla urządzeń srk oraz niezbędną infrastrukturą, w tym: odbudowa odwodnienia przejazdu, urządzenia srk, urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, roboty budowlane przy nawierzchni, w obszarze terenu zamkniętego.

Drukuj Liczba odwiedzin: 388840

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, na 2020r.           Konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8 przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego - fotobudka.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”