Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.112.2019.MSto

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.112.2019.MSto zawiadamiające, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, została wydana decyzja o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. gr. 157 obręb 0011 Nowa Niedrzwica, jednostka ewid. Przytoczna, KW nr GW1M/00037288/0, w celu wykonania badań geologicznych niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, w związku z realizacją zadania: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN1000 relacji Goleniów – Lwówek”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2019.LBaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2019.LBaj zawiadamiające, że wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00 – 874 Warszawa z dnia 10.01.2019 r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F Kołczyn – Sulęcin”, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu:

1. projektowany pas drogowy drogi krajowej nr 22:
161, 5209/1 (5209), 5210/1 (5210), 5211/1 (5211), 162/1 (162) obręb ewidencyjny 0013 Maszków, jednostka ewidencyjna gmina Krzeszyce;
85/2 (85/1), 88/1 (88), 254/1 (254), 5060/1 (5060), 253/1 (253) obręb ewidencyjny 0001 Brzozowa, jednostka ewidencyjna gmina Krzeszyce;
2. projektowany pas drogowy drogi powiatowej nr 1278 F:
162/2 (162), 5210/2 (5210) obręb ewidencyjny 0013 Maszków, jednostka ewidencyjna gmina Krzeszyce;
253/2 (253), 85/3 (85/1) obręb ewidencyjny 0001 Brzozowa, jednostka ewidencyjna gmina Krzeszyce;
3. teren niezbędny do budowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym:
112, 162/2 (162) obręb ewidencyjny 0013 Maszków, jednostka ewidencyjna gmina Krzeszyce;
4. teren niezbędny do przebudowy istniejących zjazdów poza projektowanym pasem drogowym:
254/2 (254) obręb ewidencyjny 0001 Brzozowa, jednostka ewidencyjna gmina Krzeszyce;

Uwaga: w nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.53.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.53.2018.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przejazdu kolejowo-drogowego kat. C w km 65,234 na szlaku Skwierzyna - Gorzów Wlkp. Zieleniec linii nr 367 Zbąszynek - Gorzów Wlkp. i dostosowaniu do parametrów technicznych przejazdu kategorii B wraz z budową sieci energetycznej, teletechnicznej, sieci kablowej dla urządzeń srk oraz niezbędną infrastrukturą, w tym: odbudowa odwodnienia przejazdu, urządzenia srk, urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, roboty budowlane przy nawierzchni, na dz. o nr ewid. 70/2 (obręb 0013 Maszewo, gm. Deszczno), 285/2 (obręb 0012 Deszczno, gm. Deszczno), 312/1 (obręb 0004 Karnin, gm. Deszczno), w obszarze terenu zamkniętego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.51.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.51.2018.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przejazdu kolejowo-drogowego (dz. nr 367 obręb 0004 Św. Wojciech, gm. Międzyrzecz) kat. D w km 35,736, szlak Międzyrzecz - Skwierzyna linii kolejowej nr 367 Zbąszynek - Gorzów Wlkp. na kat. C wraz z budową sieci energetycznej, teletechnicznej, sieci kablowej dla urządzeń srk oraz niezbędną infrastrukturą, w tym: odbudowa odwodnienia przejazdu, urządzenia srk, urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, roboty budowlane przy nawierzchni, na dz. o nr ewid. 53/26 (obręb 0001 Międzyrzecz 1, gm. Międzyrzecz), 50/10 (obręb 0002 Międzyrzecz 2, gm. Międzyrzecz), 367 (obręb 0004 Św. Wojciech, gm. Międzyrzecz), 402 (obręb 0004 Św. Wojciech, gm. Międzyrzecz), w obszarze terenu zamkniętego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.4.2019.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.4.2019.JRaj zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania komory nr 2 budynku nr 736 (z magazynu części zamiennych na magazyn produktów żywnościowych) położonego na dz. nr ew. 12/81 w miejscowości Cieszów, gmina Nowogród Bobrzański, w obszarze terenu zamkniętego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-V.7821.1.2019.KZaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-V.7821.1.2019.KZaj zawiadamiające, że została wydana decyzja kończąca postępowanie odwoławcze od decyzji Nr 8/18 z dnia 31.12.2018 r. znak: DR-BB.6744.2.2018.KF, którą Prezydent Miasta Zielona Góra udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 283 z drogą gminną nr 104395F w ramach zadania pn.: „Budowa połączenia ul. Kożuchowskiej z ul. Emilii Plater w Zielonej Górze”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.112.2019.MSto

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.112.2019.MSto zawiadamiające, że na wniosek z dnia 25.02.2019 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działka o nr ewid. gr. 157 obręb 0011 Nowa Niedrzwica, jednostka ewid. Przytoczna, w celu wykonania badań geologicznych niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, w związku z realizacją zadania: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN1000 relacji Goleniów – Lwówek”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.16.2018.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.16.2018.AAnt zawiadamiające, że wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, z dnia 05.12.2018 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873”, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntu stanowiących:

1. projektowany pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 276:
271/21 (271/14), 271/23 (271/15), 271/25 (271/18), 271/27 (271/16), 271/29 (271/19), 270/19 (270/13), 270/15 (270/9), 270/17 (270/10), 269/1 (269), 168/1 (168), 167/5 (167/1), 164/1 (164), 368/1 (368), 160/1 (160), 159/1 (159), 106/3 (106/2), 106/5 (106/1), 357/10 (357/7), 56/5 (56/4), 55/1 (55), 361/1 (361), 169/1 (169), 378/1 (378), 354/6 (354/1), 356/1 (356), 100/5 (100/4), 101/7 (101/3), 101/5 (101/4), 102/1 (102), 151/11 (151/9), 152/3 (152/2), 153/3 (153/2), 154/3 (154/2), 353/3, 238/2, 56/1, 56/3, 354/3, 354/5, 355/7, 355/1, 355/4, obręb ewidencyjny 0002 Chociule, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin,
2. teren wód płynących zlokalizowanych w ciągu projektowanej drogi:
354/4, 401/1, 396 obręb ewidencyjny 0002 Chociule, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin,
3. teren niezbędny do budowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym:
357/3, 160/2 (160), 161, 162/1, 368/2 (368), 164/2 (164), 167/6 (167/1), 152/4 (152/2), 53, 57, obręb ewidencyjny 0002 Chociule, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin,
4. teren niezbędny do budowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych poza projektowanym pasem drogowym:
401/1, 354/4, 396, 102/2 (102), 106/4 (106/2), obręb ewidencyjny 0002 Chociule, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin,
5. teren niezbędny do budowy dróg publicznych innych kategorii – droga gminna nr 006116F:
361/2 (361), 55/2 (55), obręb ewidencyjny 0002 Chociule, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin,
6. teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych innych kategorii – droga powiatowa nr 1229F:
356/2 (356), 357/11 (357/7), obręb ewidencyjny 0002 Chociule, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin,
7. teren niezbędny do rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych poza projektowanym pasem drogowym:
56/6 (56/4), 53, 101/6 (101/4), 151/4, 154/4 (154/2) obręb ewidencyjny 0002 Chociule, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin,

Uwaga: w nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.27.2019.MSto, IB-II.7842.38.2019.MSto, IB-II.7842.45.2019.MSto, IB-II.7842.87.2019.AKop

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.27.2019.MSto, IB-II.7842.38.2019.MSto, IB-II.7842.45.2019.MSto, IB-II.7842.87.2019.AKop zawiadamiające, że na wnioski Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, zostały wydane decyzje o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid. gr.:

- 354 obręb 0002 Janczewo, jednostka ewid. Santok, KW nr GW1G/00005955/8,
- 14 obręb 0003 Gralewo, jednostka ewid. Santok, KW nr GW1G/00003956/1,
- 65 obręb 0003 Gralewo, jednostka ewid. Santok, KW nr GW1G/00003916/9,
- 509/23 obręb 0003 Skwierzyna, jednostka ewid. Skwierzyna – miasto, KW nr GW1M/00032532/1,
w celu wykonania badań geologicznych niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, w związku z realizacją zadania: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN1000 relacji Goleniów – Lwówek”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.54.2018.JRaj

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.54.2018.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych dla pojazdów przy kompleksie koszarowym 2987 Żagań oraz budowie zjazdu (z dz. nr ew. 3863/2) i budowie kanalizacji deszczowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 3863/2 i 3880 obręb 0001 Żagań przy ul. Żarskiej w Żaganiu, w obszarze terenu zamkniętego

Drukuj Liczba odwiedzin: 313731

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych           Nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”