Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-V.7821.4.2016.TKus

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-V.7821.4.2016.TKus zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski wydał decyzję o uchyleniu w całości i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzji Starosty Międzyrzeckiego Nr 1.2016, z dnia 08.07.2016 r., znak: AB.6740.1.1.2015.2016.AP, którą organ udzielił zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej nr 004422F – ul. Dworcowa oraz budowa drogi gminnej nr 004424F – ul. Topolowa i ul. Olchowa w Pszczewie na dz. O nr 1200/1, 65, 356/1, 1200/2, 355/1, 361, 246/1, 246/2, 245, 251/2, 257, 240/1, 240/2, 239/1, 239/2, 242/1, 241, 1637 obręb ewidencyjny Pszczew, jednostka ewidencyjna Pszczew”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.25.2017.PGol

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.25.2017.PGol zawiadamiające, że zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku szpitala, na działce nr ewidencyjny 85/25 – obręb 003 przy ul. Bolesława Domańskiego Żary, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.26.2017.PGol

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.26.2017.PGol zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej DN 90PE i DN 200PVC na działce nr ewidencyjny 315/3 – obręb 10 Gajec, gmina Rzepin, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.5.2017.GKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.5.2017.GKoł zawiadamiające, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.102.2017.GKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.102.2017.GKoł zawiadamiające, że została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej: budowę kanału łączącego kanał wylotowy pompowni Siedlice z korytem rzeki Warty w ramach zadania pn. „Odpływ do rzeki Warty z przepompowni Siedlice”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.7.2017.KKoł

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.7.2017.KKoł zawiadamiające, że została wydana w dniu 27.07.2017 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134 od km 27+800,00 do km 28+207,30 w m. Rzepin”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.13.2017.JMud - wszczęcie postępowania

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.13.2017.JMud zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Międzychód, od km 70+615,00 do km 80+900,00”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.10.2017.JMud - decyzja

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.10.2017.JMud zawiadamiające, że została wydana dla Marszałka Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Wężyska - Chlebowo – budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry (od km 526,9 do km 532,2 rzeki Odry), gm. Maszewo, Gubin i Krosno Odrzańskie”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.24.2017.DKal - wszczęcie postępowania

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.24.2017.DKal zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi pieszo-rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym oświetleniem na działce nr ewidencyjny 1692/26 – obręb 5 miasto Gorzów Wlkp., w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2017.DKal - decyzja

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-I.746.21.2017.DKal zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie i budowie kablowych linii elektroenergetycznych SN 15 kV na działce nr ewidencyjny 21/104 – obręb miasto Zbąszynek, w obszarze terenu zamkniętego.

Drukuj Liczba odwiedzin: 182557

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie           INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI           Rozstrzygnięcie konkursu grantowgo dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego w 2017 roku