Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia Wojewody

Data: 2019-01-29 07:51:00

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2018.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2018.AAnt zawiadamiające, że w dniu 21.02.2018 r. do Wojewody Lubuskiego wpłynął wniosek z dnia 20.02.2018 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa o wydanie decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów-Nowa Sól – odcinek III, km 299+350 ÷ 316+640”, w związku z budową drogi ekspresowej S3 - decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 2/2014 z dnia 30.11.2015 r., znak: IB-II.7820.2. 2014.AAnt, w zakresie: „Budowy miejsc obsługi podróżnych kat. I „Lisiny Wschód” i „Lisiny Zachód” przy drodze ekspresowej S3 w km 314+300”, realizowanej na działkach o nr ew. gr.: 216/31, 216/29, 216/24, 216/22, 216/12, 321/5, 216/35, 216/33, 367/1, 367/4 – obręb ewidencyjny nr 0007 Lasocin, jednostka ewidencyjna Kożuchów – obszar wiejski, powiat nowosolski, stanowiących pas drogowy drogi ekspresowej S3. Zmiana ww. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Obwieszczenie - zmiana ZRID 7820-2-14 Budowa drugiej jezdni S3 - odc III Budowa MOP Lisiny - GDDKiA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-01-29 07:51
Korbel Łukasz
261.37KB

Powiązane

Autor: Grażyna Kołodziejczak

Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kis

Opublikował: Łukasz Korbel

Ostatnie zmiany: 2019-01-29 07:51:41, Łukasz Korbel

Drukuj Liczba odwiedzin: 345520

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - lipiec 2019           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych