Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Pełnomocnicy

Do pełnomocników Wojewody Lubuskiego należą:

 1. Paweł Klimczak - Pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa lubuskiego
 2. Henryka Łukowiak - Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubuskiego
 3. Maria Brygida Grzybowicz - Pełnomocnikiem do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi
 4. Janusz Mojsiewicz - Pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Mieszkaniowego „Mieszkanie Plus
 5. Ireneusz Madej - Pełnomocnikiem do spraw sportu, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz współpracy w tym zakresie z organizacjami pożytku publicznego
 6. Małgorzata Gośniowska-Kola - Pełnomocnik Wojewody ds. kombatantów i osób represjonowanych
 7. Janusz Dreczka - Pełnomocnik do spraw Rodziny

 

 

 

 

 
Redakcja strony: PełnomocnicyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3148

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Stwierdzenie nieważność decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 31.08.2015 r. znak: GK.6853.21.2015           Nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych