Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Pełnomocnicy

Do pełnomocników Wojewody Lubuskiego należą:

Paweł Klimczak - Pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa lubuskiego
tel.: +48 95 711 53 05

Henryka Łukowiak - Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubuskiego
tel.: +48 95 711 54 02

Krystyna Żuk - Pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015
tel.: +48 95 711 53 57

Maria Brygida grzybowicz - Pełnomocnikiem do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel.: +48 68 452 71 07

Janusz Mojsiewicz - Pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Mieszkaniowego „Mieszkanie Plus”
tel.: +48 95 711 51 89

Małgorzata Gośniowska-Kola - Pełnomocnik Wojewody ds. kombatantów i osób represjonowanych
tel. +48 95 71 15 189

Redakcja strony: PełnomocnicyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2863

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. poszukuje lekarzy chętnych do współpracy           Konkurs ofert - „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"           INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI