Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2018

Kategoria: Rok 2018 [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf zarządzenie zastępcze w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
18-09-12 11:56
Jędrzejewska Justyna
247.96KB
format_pdf zmiana nazwy ul. 1 Lutego położonej w miejscowości Łagów na ul. Spacerową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
18-06-25 10:32
Jędrzejewska Justyna
112.44KB
format_pdf zmiana nazwy ul. 31 Stycznia położonej w mieście Sulechów na ul. Styczniową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
18-04-05 08:53
Jędrzejewska Justyna
104.19KB
format_pdf zmiana nazwy ul. Armii Ludowej w Zielonej Górze na ul. Władysława Jagiełły
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
18-01-03 14:24
Jędrzejewska Justyna
116.35KB
format_pdf zmiana nazwy ul. II Armii w Zielonej Górze na nazwę Ofiar komunizmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
18-01-03 14:28
Jędrzejewska Justyna
119.67KB
format_pdf zmiana nazwy ul. Leona Kruczkowskiego położonej w miejscowości Cigacice w gminie Sulechów na ul. Dębową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-04-05 09:25
Jędrzejewska Justyna
104.49KB
format_pdf zmiana nazwy ul. Mariana Buczka położonej w Jasieniu na ul. Strażacką
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
18-08-30 07:10
Jędrzejewska Justyna
118.67KB
format_pdf zmiana nazwy ul. Marksa położonej w mieście Gubin na ul. Poprzeczną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-04-05 09:23
Jędrzejewska Justyna
124.45KB
format_pdf zmiana nazwy ul. Marksa położonej w mieście Gubin na ul. Poprzeczną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-04-09 08:18
Jędrzejewska Justyna
124.45KB
format_pdf zmiana nazwy ul. Michała Roli-Żymierskiego położonej w miejscowości Cigacice w gminie Sulechów na ul. Pocztową
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
18-04-05 09:26
Jędrzejewska Justyna
133.25KB
format_pdf zmiana nazwy ul. Przylep-22 Lipca w Zielonej Górze na nazwę Przylep-Solidarności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-01-03 14:26
Jędrzejewska Justyna
114.69KB
format_pdf zmiana nazwy ul. Przylep-9 Maja w Zielonej Górze na nazwę Przylep-8 Maja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
18-01-03 14:27
Jędrzejewska Justyna
111.26KB
format_pdf zmiana nazwy ul. Róży Luksemburg położonej w Szprotawie na ul. Różaną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
18-08-30 07:11
Jędrzejewska Justyna
123.54KB
format_pdf zmiana nazwy ulicy II Armii WP położonej w miejscowości Witoszyn w Gminie Wymiarki na Żołnierzy II Armii WP.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
18-03-23 14:34
Jędrzejewska Justyna
107.13KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 1366

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”