Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozporządzenia Wojewody

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu posiadania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa lubuskiego

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu posiadania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa lubuskiego

Dz. Urz. Woj. Lub. 2018.1453

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie lubuskim

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie lubuskim

Dz. Urz. Woj. Lub.2018.960

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa lubuskiego

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa lubuskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: nowosolskiego, zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: nowosolskiego, zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra

Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.894

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: nowosolskiego, zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: nowosolskiego, zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra

Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.730

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: słubickiego i gorzowskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 27 marca 2017r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: słubickiego i gorzowskiego

Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.689

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: nowosolskiego, zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 marca 2017r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: nowosolskiego, zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra

Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.584

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego i Miasta Zielona Góra

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 7 marca 2017r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: zielonogórskiego, świebodzińskiego i Miasta Zielona Góra

Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.564

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących(...)

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 7 marca 2017r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach

Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.555

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących(...)

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia lutego 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych
obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach

Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.459

Drukuj Liczba odwiedzin: 23190

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - lipiec 2019           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego