Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozporządzenia Wojewody

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Radowo"

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Radowo"

Dz.Urz,Woj.Lub. 2020.2199

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 23 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego

Dz.Urz.Woj.Lub. 2020.2183

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa lubuskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa lubuskiego

Dz.Urz.Woj.Lub. 2020.2182

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego, świebodzińskiego, żagańskiego, nowosolskiego i międzyrzeckiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego, świebodzińskiego, żagańskiego, nowosolskiego i międzyrzeckiego

Dz.Urz.Woj.Lub. 2020.2112

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego 

Dz.Urz.Woj.Lub. 2020.2069

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów żagańskiego i nowosolskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów żagańskiego i nowosolskiego

Dz.Urz.Woj.Lub. 2020.2051

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.1921

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.1910

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów żagańskiego i nowosolskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 27 lipca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów żagańskiego i nowosolskiego

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.1903

Drukuj Liczba odwiedzin: 41345

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”