Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozporządzenia Wojewody

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych dla Międzyrzecza

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych dla Międzyrzecza

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów żagańskiego i nowosolskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów żagańskiego i nowosolskiego

Dz. Urz. Woj. Lub. 202.1680

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające przepisy w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.1681

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa lubuskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające przepisy w sprawie dotyczącej afrykańskiego pomoru światu na dzików na terenie województwa lubuskiego

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.1630

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO uchylające rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów nowosolskiego i zielonogórskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r. uchylające postanowienia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie leczenia afrykańskiego pomoru światu na terenie powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.1423

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO uchylające rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów sulęcińskiego i słubickiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 maja 2020 r. uchylające postanowienia z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie poważnej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sulęcińskiego i słubickiego

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.1238

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów sulęcińskiego i słubickiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające przepisy z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie poważnej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu sulęcińskiego i słubickiego 

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.1162

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów sulęcińskiego i słubickiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów sulęcińskiego i słubickiego

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.958

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa lubuskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa lubuskiego

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.929

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów nowosolskiego i zielonogórskiego

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów nowosolskiego i zielonogórskiego

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.935

Drukuj Liczba odwiedzin: 37905

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”