Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2012

Znaleziono 184 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2012-10-23 328 - na uchwałę Nr XX/138/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Lubniewice na stałe okręgi wyborcze w części § 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
165.68KB
{alt} 2012-10-19 324 - na uchwałę Nr XX/125/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, kierownika filii (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
165.46KB
{alt} 2012-10-18 107 - na uchwałę Nr XIX/147/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Grzegorza Rogielskiego na działalność Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 625
91.06KB
{alt} 2012-10-17 315 - na uchwałę Nr 137/1616/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2012r. w sprawie odwołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1569
177.36KB
{alt} 2012-10-10 298 - na uchwałę Nr XXXIII.162.2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Witnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1347
80.7KB
{alt} 2012-10-09 313 - na uchwałę Nr XIX/139/12 Rady Gminy Brody z dnia 11 września 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1410
84.37KB
{alt} 2012-10-09 321 - na § 3 co do słów : "z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r." uchwały Nr XIX/140/12 Rady Gminy Brody z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
77.87KB
{alt} 2012-10-09 297 - na uchwałę Nr XXI/156/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 11 września 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 531
86.68KB
{alt} 2012-10-08 312 - na uchwałę Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30.08.2012r. Nr XXV/197/12 w sprawie w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do realizacji ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 609
78.54KB
{alt} 2012-10-02 314 - na uchwałę Nr XX.113.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Stare Kurowo na stałe okręgi wyborcze w części § 7 oraz § 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
69.43KB
{alt} 2012-10-02 308 - na uchwałę Nr XXXV.282.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 626
74.29KB
{alt} 2012-10-01 306 - na § 3 uchwały Nr XIX.126.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania zakładu budżetowego pn. Komunalny Zakład Gospodarczy w Kolsku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 495
71.88KB
{alt} 2012-10-01 296 - na uchwałę Nr XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 579
88.41KB
{alt} 2012-09-28 299 - na uchwałę Nr XXX/275/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
71.84KB
{alt} 2012-09-28 302 - na uchwałę Nr XXI/54/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 510
74.01KB
{alt} 2012-09-27 304 - na uchwałę Nr XXX/205/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, pedagogów szkolnych i psychologów w części § 1 słów: "zegarowych"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 633
65.26KB
{alt} 2012-09-26 301 - na uchwałę Nr XXV.208.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 12 września 2012r. w sprawie przyjęcia statutu ,,Zielonogórskiego Związku Gmin", w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 583
76.18KB
{alt} 2012-09-26 303 - na uchwały Nr XIX/172, 173, 174, 175, 176, 177/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 23 sierpnia 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 900
84.56KB
{alt} 2012-09-17 294 - na uchwałę Nr XIX/111/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002r. w sprawie ustanowienia Statutu (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 605
76.32KB
{alt} 2012-09-14 286 - na uchwały Rady Powiatu Słubickiego z dnia 2 lipca 2012r.: w sprawie odmowy zmiany porządku obrad sesji Rady Powiatu Słubickiego, w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, w sprawie nieodwołania Starosty Powiatu Słubickiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 989
75.79KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 12809

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”