Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013

Znaleziono 165 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2013-11-29 270 - na uchwałę Nr XXXII/237/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Lubuskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
99.98KB
{alt} 2013-11-29 261 - na uchwałę Rady Powiatu Słubickiego Nr XXXVII/206/13 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Związków Powiatów Lubuskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 594
130.58KB
{alt} 2013-11-29 262 - na uchwałę Rady Powiatu Słubickiego Nr XXXVII/207/13 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Słubickiego w Związku Powiatów Lubuskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
120.25KB
{alt} 2013-11-29 273 - na uchwałę Rady Powiatu Żarskiego Nr XXXV/239/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia statutu Związków Powiatów Lubuskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
128.91KB
{alt} 2013-11-29 263 - na uchwałę Rady Powiatu Słubickiego Nr XXXVII/205/13 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Lubuskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
96.49KB
{alt} 2013-11-29 274 - § 3 na uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XXXV/240/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Żarskiego w Związku Powiatów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
119.65KB
{alt} 2013-11-27 260 - na uchwałę Nr XXVII/178/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy Trzebiel Nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 748
117.66KB
{alt} 2013-11-21 255 - na uchwałę Rady Gminy w Otyniu Nr XXXII.70.2013r z dnia 11 października 2013r, w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Otyń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 549
96.57KB
{alt} 2013-11-21 254 - na uchwałę Nr XXXII.69.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 11 października 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Otyń oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
100.75KB
{alt} 2013-11-15 257 - na uchwałę Rady Gminy w Otyniu Nr XXXII.71.2013r. z dnia 11 października 2013r, w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół w Otyniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
116.4KB
{alt} 2013-11-15 256 - na uchwałę Nr XXXII/242/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 9 października 2013r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy Radnej Rady Gminy Kłodawa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
163.68KB
{alt} 2013-11-08 250 - na uchwałę Nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 września 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z świetlic oraz sal wiejskich w miejscowościach: Dąbrowno, Lipiny, Lubieszów, Kielcz, Przyborów, Rudno, Stany (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
102.02KB
{alt} 2013-11-08 251 - na uchwałę Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 września 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól, w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
99.94KB
{alt} 2013-10-31 248 - na uchwałę Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XL/311/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz (...) wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrz. dla zawodników (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
100.72KB
{alt} 2013-10-31 237 - na uchwałę Nr XXXV/239/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 26 września 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
129.49KB
{alt} 2013-10-31 245 - na uchwałę Nr LV.463.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 949
102.29KB
{alt} 2013-10-25 241 - na uchwałę Nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 września 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Trzebiel, w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
127.66KB
{alt} 2013-10-25 244 - na uchwałę Nr XXXII/337/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 września 2013r. w sprawie wyznaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Żary
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
101.3KB
{alt} 2013-10-23 239 - na uchwałę Nr LI/255/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Witnica do Związku Pracodawców Branży Fotowoltaicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 587
100.78KB
{alt} 2013-10-23 240 - na uchwałę Nr LI/259/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
111.35KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 14419

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”