Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013

Znaleziono 165 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2013-10-23 242 - na uchwałę Nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu, w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 553
100.82KB
{alt} 2013-10-23 243 - na uchwałę Nr XXIII/154/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Tuplice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
120.65KB
{alt} 2013-10-17 222 - na uchwałę Rady Gminy Niegosłwice Nr XXXIII.187.2013 z dnia 10 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat (...) w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 624
100.91KB
{alt} 2013-10-09 225 - na uchwałę Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXIII/193/2013 z dnia 4 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
98.61KB
{alt} 2013-10-08 234 - na uchwałę XXXIX/275/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie, na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Nowosolskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 568
106.31KB
{alt} 2013-10-01 228 - na uchwał Rady Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2013r. Nr XXXV/203/13, Nr XXXV/204/13, Nr XXXV/205/13 w sprawie upoważniania Wójta Gminy Świdnica do zawarcia umowy użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 497
115.83KB
{alt} 2013-09-30 226 - na zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa Nr 86/2013 z dnia 10 września 2013r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (...) z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiajacej realizację obowiązku szkolnego (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
100.86KB
{alt} 2013-09-25 217 -na uchwałę Nr XXXI/234/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Kłodawa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 555
149.47KB
{alt} 2013-09-25 223 - na zarządzenia Burmistrza Łęknicy Nr 261.2013 z dnia 4 września 2013r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 560
99.48KB
{alt} 2013-09-19 218 - na § 2 uchwały Nr XXXVIII/260/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 4 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
100.38KB
{alt} 2013-09-18 221 - na § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXI/233/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1423
97.25KB
{alt} 2013-09-02 224 - na zarządzenia Burmistrza Ośna Lub. Nr 25/2013 z dnia 3 września 2013r. w sprawie zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
100.54KB
{alt} 2013-08-26 215 - na uchwałę Nr XXX/176/2013 Rady Gminy Bojadła z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 527
99.89KB
{alt} 2013-08-16 214 - na uchwałę Nr XXXI/174/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1785
146.34KB
{alt} 2013-07-30 209 - na uchwałę Rady Gminy Przewóz Nr XXVII/173/2013 z dnia 20.06.2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
139.79KB
{alt} 2013-07-23 200 - na uchwałę Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 czerwca 2013r. Nr XXIV/170/2013 w sprawie ustalenia zasad naliczania ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach oraz szkoleniu strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Siedlisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 501
147.01KB
{alt} 2013-07-23 202 - na zarządzenie Burmistrza Skwierzyny z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie, ul. 2 lutego 23
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
98.64KB
{alt} 2013-07-23 203 - na § 2 uchwały Nr XXIX/171/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Wschowskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
141.82KB
{alt} 2013-07-23 200 - na uchwałę Rady Gminy Siedlisko z dnia 25 czerwca 2013r. Nr XXIV/170/2013 w sprawie ustalenia zasad naliczania ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach oraz szkoleniu strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Siedlisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 753
102.09KB
{alt} 2013-07-16 199 - na uchwałę Nr XXXIII/293/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 czerwca 2013r. sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 758
101.84KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 14570

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”