Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2013

Znaleziono 165 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2013-04-25 118 - na uchwałę Nr XXXVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
97.97KB
{alt} 2013-04-25 123 - na uchwałę Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 291/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, najmu, położonej w jednostce ewidenycjnej Słubice - obszar wiejski, Słubice, obręb 10 Świecko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 617
99.72KB
{alt} 2013-04-25 132 - na uchwały Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 288/13 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, najmu, położonej w jednostce ewidenycjnej Słubice - obszar wiejski, Słubice, obręb 10 Świecko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
100.31KB
{alt} 2013-04-25 105 - na uchwałę Nr XXVI/184/13 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 510
105.33KB
{alt} 2013-04-24 120 - na uchwałę Nr XXI/138/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
104.12KB
{alt} 2013-04-24 96 - na uchwałę Nr XXXII/217/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 763
107.04KB
{alt} 2013-04-24 129 - na uchwałę Nr XXX/265/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzepinie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 606
116.63KB
{alt} 2013-04-24 100 - na uchwałę Nr XXX/269/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Rzepin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
100.99KB
{alt} 2013-04-24 101 - na uchwałę Nr XXXVI/272/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
102.13KB
{alt} 2013-04-24 104 - na uchwałę Nr XXVI/34/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
103.48KB
{alt} 2013-04-23 122 - na uchwałę Rady Powiatu Słubickiego Nr XXX/177/13 z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 764
101.54KB
{alt} 2013-04-23 127 - na uchwałę Nr XXXII/184/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól w 2013r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
97.67KB
{alt} 2013-04-23 98 - na uchwałę Nr XXVI/203/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 657
107.99KB
{alt} 2013-04-19 107 - na uchwałę Nr XXVII/213/13 Rady Gminy Santok z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 446
106.1KB
{alt} 2013-04-19 116 - na uchwałę Nr XXVI.171.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Kolsko nie będących w zarządzie Zespołów Edukacyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
99.25KB
{alt} 2013-04-18 102 - na uchwałę Nr XXXVI/271/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
115.95KB
{alt} 2013-04-18 103 - na uchwałę Nr XXXVI/270/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Skwierzynie na lata 2013-2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
117.06KB
{alt} 2013-04-18 121 - na uchwałę Nr XXIV/223/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
98.94KB
{alt} 2013-04-17 119 - na załącznik do uchwały Nr XXIV.181.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęknica w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
103.24KB
{alt} 2013-04-16 79 - na uchwałę Nr XLI/217/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Witnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
112.21KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 14431

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”