Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygniecia nadzorcze 2014

Znaleziono 114 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2014-12-30 178 - na uchwałę Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szprotawie do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
97.93KB
{alt} 2014-12-30 180 - na uchwałę Nr III.17.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL.35.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 czerwca 2014r. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 523
97.2KB
{alt} 2014-12-29 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.19.2014.JRaj
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1011
107.71KB
{alt} 2014-12-19 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.18.2014.RTar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 982
109.8KB
{alt} 2014-12-17 164 - na uchwałę Nr LVII.310.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie statutu Gminy Gubin o statusie miejskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 593
97.47KB
{alt} 2014-12-17 167 - na uchwałę Nr 0007.375.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu (...) organizowanym przez PSP lub gminę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 392
100.06KB
{alt} 2014-12-16 159 - na uchwałę Nr LI/241/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie : odwołania członka Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 567
101.47KB
{alt} 2014-12-15 150 - na uchwałę Nr XLII/82/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Żary na lata 2014-2020”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
114.53KB
{alt} 2014-12-11 158 - na uchwałę Nr LVIII/470/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice i z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
127.45KB
{alt} 2014-12-09 162 - na uchwałę Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 listopada 2014r. Nr LVIII/349/14 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 497
117.45KB
{alt} 2014-12-09 165 - na uchwałę Nr LVIII/434/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Drezdenko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 516
112.32KB
{alt} 2014-12-05 145 - na uchwałę Nr XL/378/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z 30 października 2014r. w sprawie przekazania Miastu Zielona Góra realizacji zadań własnych Powiatu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 674
99.95KB
{alt} 2014-12-05 149 - na uchwałę Nr LVIII/424/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: Regulamin porządkowy cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skwierzyna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 561
106.22KB
{alt} 2014-11-28 153 - na uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XLIX/696/2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi (...) na 2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
112.32KB
{alt} 2014-11-27 148 - na uchwałę Rady Gminy Zabór Nr XXXVII.250.2014 z dnia 24.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 506
117.74KB
{alt} 2014-11-20 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.12.2014.DKal
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 546
108.87KB
{alt} 2014-11-17 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.10.2014.DKal
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 588
114.27KB
{alt} 2014-11-17 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.11.2014.DKal
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 565
112.55KB
{alt} 2014-11-05 142 - na uchwałę Nr XL/451/14 Rady Gminy Żary z dnia 25 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminnemu Stowarzyszeniu Zespołów Śpiewaczych „Śpiewajmy Razem” do nieodpłatnego używania lokal użytkowy (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1486
112.83KB
{alt} 2014-11-04 138 - na uchwałę Nr XLIX/390/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Radoszynie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 599
100.26KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 8661

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”