Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygniecia nadzorcze 2014

Znaleziono 114 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2014-10-31 139 - na uchwałę Rady Gminy Bogdaniec Nr XXX.217.2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 397
118.76KB
{alt} 2014-10-30 141 - na uchwałę Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26.09.2014r. Nr LXIII/482/14 w sprawie ustalenia opłaty parkingowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
96.84KB
{alt} 2014-10-24 134 - na uchwałę Nr XXXI/221/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
117.86KB
{alt} 2014-10-23 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.9.2014.DKal
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
106.92KB
{alt} 2014-10-21 129 - na uchwałę Nr XXVIII/295/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrz. z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
138.53KB
{alt} 2014-10-20 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.8.2014.JRaj
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
109.12KB
{alt} 2014-10-17 133 - na uchwałę Nr XXXI/219/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Tuplice darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
191.78KB
{alt} 2014-10-17 132 - na uchwałę Nr XXXI/218/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w przedszkolu prowadzonym przez gminę Tuplice, w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
109.33KB
{alt} 2014-10-16 126 - na zarządzenie Nr 0050/111/2014 Burmistrza Szprotawy z dnia 17 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Szprotawa w przedmiocie podziału sołectwa Leszno Dolne i utworzenia nowego sołectwa Szprotawka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
97.91KB
{alt} 2014-10-08 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.7.2014.JRaj
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
136.41KB
{alt} 2014-10-08 128 - na Zarządzenie Burmistrza Dobiegniewa Nr 95/2014 z dnia 16 września 2014r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
100.55KB
{alt} 2014-10-08 130 - na uchwałę Nr XLIX.290.14 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 3 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Międzyrzecki (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 508
111.52KB
{alt} 2014-10-06 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.6.2014.JRaj
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
117.74KB
{alt} 2014-09-30 125 - na uchwałę Nr XLVIII/263/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Lubięcinie prowadzone przez Gminę Nowa Sól
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
99.91KB
{alt} 2014-09-29 115 - na uchwałę Rady Gminy Przytoczna Nr XLII/253/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przytoczna w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
119.75KB
{alt} 2014-09-29 124 - na uchwałę Nr LXXIII/780/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez M. Gorzów Wlkp.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 695
99.62KB
{alt} 2014-09-29 118 - na uchwałę Nr XXXIII/230/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty,(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
101.48KB
{alt} 2014-09-26 122 - na uchwałę Nr XXXIII/232/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siedlisku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
99.75KB
{alt} 2014-09-25 117 - na uchwałę Nr 0007.359.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kargowa w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
96.66KB
{alt} 2014-09-25 123 - na uchwałę Rady Gminy Zabór z dnia 20 sierpnia 2014r. Nr XXXVI.242.2014 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
101.86KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 8278

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”