Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygniecia nadzorcze 2014

Znaleziono 114 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2014-04-25 61 - na załącznik do uchwały Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
100.68KB
{alt} 2014-04-24 59 - na załącznik do uchwały Nr LII/385/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szprotawa w 2014 roku w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
100.44KB
{alt} 2014-04-24 60 - na uchwałę Nr XLVI/299/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko" w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
98.22KB
{alt} 2014-04-24 52 - na uchwałę Nr LI/413/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności dla gminy Słubice na rok 2014” w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
104.84KB
{alt} 2014-04-22 56 - na uchwałę Nr LII/379/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2015 rok w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 659
108.49KB
{alt} 2014-04-22 39 - na uchwałę Rady Gminy Deszczno Nr LII/408/2014 z dnia 19 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 454
108.09KB
{alt} 2014-04-09 44 - na uchwałę Nr XXXVI/15/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 lutego 2014r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 544
108.37KB
{alt} 2014-04-04 45 - na uchwałę Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 lutego 2014r. Nr XXXV/234/2014 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
101.93KB
{alt} 2014-04-04 48 - na uchwałę Nr XXXVI/403/14 Rady Gminy Żary z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na działkę nr 139 położoną w Lubomyślu (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
114.72KB
{alt} 2014-04-03 43 - na uchwałę Nr XL/265/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
99.17KB
{alt} 2014-03-31 38 - na uchwałę Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 lutego 2014r. Nr XLVII/357/14 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
98.74KB
{alt} 2014-03-31 34 - na uchwałę Nr L/368/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości (...) położonej w Szprotawie, (...) na rzecz Fundacji "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 832
102.68KB
{alt} 2014-03-31 35 - na uchwały Rady Gminy Stare Kurowo Nr XXXVII.221.2014 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stare Kurowo w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
98.41KB
{alt} 2014-03-27 37 - na uchwałę Nr XXII/229/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2014r. sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bobrowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 509
96.6KB
{alt} 2014-03-20 32 - na uchwałę Rady Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 lutego 2014r. Nr XLVII/285/14 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
120.92KB
{alt} 2014-03-20 31 - na uchwałę Nr XXXVII/284/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/187/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 471
102.83KB
{alt} 2014-03-20 33 - na uchwałę Nr XXXVII/285/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Kłodawa w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
96.12KB
{alt} 2014-03-14 23 - na Zarządzenia Nr 149.2014 Prezydenta Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz Załącznika do Zarządzenia Nr 158.2014 Prezydenta Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 lutego 2014r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 510
123.51KB
{alt} 2014-03-07 27 - na uchwałę Nr XL/213/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Zwierzyn pomocy w formie usług opiekuńczych, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 675
110.83KB
{alt} 2014-03-07 28 - na uchwałę Nr XLIII.356.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zielona Góra w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 768
108.99KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 8277

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”