Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygniecia nadzorcze 2014

Znaleziono 114 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2014-03-07 27 - na uchwałę Nr XL/213/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Zwierzyn pomocy w formie usług opiekuńczych, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 644
110.83KB
{alt} 2014-03-05 22 - na uchwałę Nr 225/2014 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg publicznych, zlokalizowanych na terenie gminy Bogdaniec, do kategorii dróg gminnych w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
94.39KB
{alt} 2014-02-25 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.2.2014.JRaj
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
102.29KB
{alt} 2014-02-25 17 - na uchwałę Nr XXXV/280/14 Rady Gminy Brody z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brodach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 523
100.36KB
{alt} 2014-02-03 12 - na Zarządzenie nr 1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powołania pani Aleksandry Kobylańskiej na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3571
115.16KB
{alt} 2014-02-03 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.1.2014 stwierdzające nieważność uchwały Nr 0007.374.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w części dotyczącej ustaleń § 2 ust. 1 pkt 5, 6, 7 i 8 uchwały.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
109.49KB
{alt} 2014-01-17 10 - na uchwały Nr XXXIV/264/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok w części załącznika Nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 630
99.79KB
{alt} 2014-01-17 11 - na zarządzenie Nr 62/13 Wójta Gminy Kłodawa z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie wstrzymania wykonania uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Kłodawa, które odbyło się 27 listopada 2013r. w Kłodawie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 634
109.15KB
{alt} 2014-01-15 7 - na uchwałę Rady Powiatu Słubickiego Nr XXXVIII/214/13 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na okres do 25 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 558
100.81KB
{alt} 2014-01-14 3 - na zarządzenie Nr 331/2013 Burmistrza Słubic z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zasad i trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
97.39KB
{alt} 2014-01-10 8 - na uchwałę Nr XLIII/289/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia kierunków działania LWIOŚ w celu zapewnienia (...) należytej ochrony środowiska na rok 2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
99.58KB
{alt} 2014-01-09 6 - na uchwałę Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 366/13 z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
99.4KB
{alt} 2014-01-07 295 - na uchwałę Nr XXXI/207/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
104.71KB
{alt} 2014-01-03 294 - na uchwałę Nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Trzebiel publicznym przedszkolu samorządowym (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
100.58KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 7551

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”