Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2015

Znaleziono 147 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2015-12-31 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB.I.4131.28.2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
106.22KB
{alt} 2015-12-30 191 - na uchwałę Nr XV/93/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy Świdnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 624
104.72KB
{alt} 2015-12-30 192 - na uchwałę Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
107.82KB
{alt} 2015-12-29 196 - na uchwałę Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2015r. Nr XVII/101/2015 w sprawie wysokości świadczeń pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych będących strażakami, za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
101.55KB
{alt} 2015-12-28 188 - na uchwałę Nr XVI/74/2015 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
125.67KB
{alt} 2015-12-22 186 - na uchwałę Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 111/15 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
100.86KB
{alt} 2015-12-22 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB.I.4131.27.2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 419
156.62KB
{alt} 2015-12-22 189 - na uchwałę Rady Powiatu Słubickiego Nr XVI/64/15 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
102.44KB
{alt} 2015-12-17 190 - na zarządzenia Nr 0050.46.2015 i Nr 0050.47.2015 Wójta Gminy Pszczew z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zatrudnienia Kierownika OPS w Pszczewie oraz w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Pszczewie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1607
102.83KB
{alt} 2015-12-14 178 - na uchwały Rady Gminy Krzeszyce Nr XI/58/2015 z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Krzeszyce.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
103.91KB
{alt} 2015-12-10 181 - na uchwałę Nr XIII/129/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 listopada 2015r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
96.6KB
{alt} 2015-12-10 183 - na uchwałę Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 106/15 z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
100.78KB
{alt} 2015-12-07 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB.I.4131.26.2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 702
319.16KB
{alt} 2015-12-02 175 - na uchwałę Nr XVI/79/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bledzew oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 887
120.21KB
{alt} 2015-12-02 177 - na uchwały Rady Gminy Tuplice Nr X/51/2015 z dnia 30 października 2015r., w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Tuplice nieruchomości położonej w miejscowości Cielmów, stanowiącej własność SP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
98.59KB
{alt} 2015-11-30 173 - na uchwałę Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 października 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Skwierzynie i nadania jej statutu, w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476
102.25KB
{alt} 2015-11-26 169 - na uchwałę Rady Powiatu Słubickiego Nr XV/59/15 z dnia 27 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
144.23KB
{alt} 2015-11-26 170 - na uchwałę Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 103/15 z dnia 30 października 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
98.76KB
{alt} 2015-11-26 171 - na uchwałę Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 104/15 z dnia 30 października 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
100.63KB
{alt} 2015-11-26 163 - na zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Żary z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmiany składu w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 556
97.74KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 9817

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”