Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygniecia nadzorcze 2016

Znaleziono 156 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2016-12-19 335 - na uchwałę Nr XXV.174.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 783
116.91KB
{alt} 2016-12-19 343 - na uchwałę Nr XX.I.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
101KB
{alt} 2016-12-19 344 - na uchwałę Nr XXV.175.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
99.31KB
{alt} 2016-12-15 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.5.2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429
114.59KB
{alt} 2016-12-14 337 - na uchwałę Nr XXXVII/225/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 11 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 500
118.47KB
{alt} 2016-11-28 326 - na zarządzenie Nr 26.2016.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia kosztów udostępnienia informacji publicznej oraz wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 999
118.66KB
{alt} 2016-11-28 328 - na uchwałę Nr XX/121/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 751
103.38KB
{alt} 2016-11-17 322 - na uchwałę Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 458
127.07KB
{alt} 2016-11-16 323 - na uchwałę Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 631
112.09KB
{alt} 2016-11-16 311 - na uchwałę Rady Gminy w Bojadłach Nr XXII/111/2016 z dnia 10 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Bojadła
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
97.3KB
{alt} 2016-11-08 308 - na uchwałę Nr XXII/174/16 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
144.35KB
{alt} 2016-11-07 316 - na uchwałę Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XVIII/108/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Mieście i Gminie Torzym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
124.41KB
{alt} 2016-11-03 313 - na uchwałę Nr XXXIV/205/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Witnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1220
130.29KB
{alt} 2016-11-03 306 - na uchwałę Nr XXI/120/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
139.28KB
{alt} 2016-11-03 310 - na uchwałę Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dąbie i Gminą Krosno Odrzańskie w zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1197
104.74KB
{alt} 2016-11-02 312 - na uchwałę Nr XIX/111/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2016r. w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 816
105.91KB
{alt} 2016-11-02 305 - na uchwałę Nr XXXIII/192/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrz. z dnia 29 września 2016r. w spr. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 676
109.66KB
{alt} 2016-11-02 315 - na uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XXV/173/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Sulęcin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
108.26KB
{alt} 2016-10-31 303 - na uchwałę Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
122.67KB
{alt} 2016-10-27 331 - na uchwałę Nr XX/122/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
108.97KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 8315

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”