Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygniecia nadzorcze 2017

Znaleziono 99 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2017-12-27 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.1.2017.PGol
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
327.92KB
{alt} 2017-12-15 262 - na uchwałę Nr XXX/247/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 776
103.27KB
{alt} 2017-11-20 255 - na uchwałę Nr XXXIV/195/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 26 października 2017r. oraz na uchwałę Nr XXXIV/196/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 26 października 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
98.66KB
{alt} 2017-11-17 248 - na uchwałę Nr XXXII/250/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Kostrzynie nad Odrą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
99.52KB
{alt} 2017-11-10 247 - na uchwałę Nr 222/3038/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 października 2017r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
100.89KB
{alt} 2017-11-03 230 - na uchwałę Nr XXXVII/313/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 708
124.64KB
{alt} 2017-11-03 235 - na uchwałę Rady Gminy Bobrowice Nr XVIII/212/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Bobrowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
98.62KB
{alt} 2017-11-03 241 - na uchwałę Nr XVIII/180/2017 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół (...) w Bytomiu Odrzańskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
121.39KB
{alt} 2017-11-02 232 - na uchwałę RG Brzeźnica Nr XXII/140/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
123.75KB
{alt} 2017-10-19 231 - na uchwałę Nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Żagań z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
100.52KB
{alt} 2017-10-18 227 - na uchwałę Nr XLIII/184/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2137
100.45KB
{alt} 2017-10-16 228 - na uchwałę Nr XLII/180/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Małomice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
118.24KB
{alt} 2017-10-16 229 - na zarządzenie Burmistrza Sulęcina nr OA.0050.59.2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego na spółkami z udziałem Gminy Sulęcin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2010
107.97KB
{alt} 2017-10-12 194 - na uchwałę Nr 152/XXVII/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 555
109.19KB
{alt} 2017-10-06 226 - na uchwałę Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 sierpnia 2017r. Nr XXV/168/2017 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebiechów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
104.64KB
{alt} 2017-10-05 188 - na uchwałę Rady Gminy Zwierzyn Nr XXXIII/168/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przekształcenia GZOPO w Zwierzynie w centrum usług wspólnych o nazwie Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Zwierzynie i zmianie jego statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1759
100.86KB
{alt} 2017-10-04 186 - na uchwałę Nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nazw ulic w Szprotawie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 558
122.6KB
{alt} 2017-10-04 189 - na zarządzenie Nr 77.2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 1 września 2017r. w sprawie zasad lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 750
106.88KB
{alt} 2017-09-26 192 - na uchwałę Nr XXVIII.211.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łagów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
97.08KB
{alt} 2017-09-26 193 - na uchwałę Nr XXXV/294/2017 RG Deszczno z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/09 RG Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 918
123.08KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 10130

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”