Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygniecia nadzorcze 2017

Znaleziono 99 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2017-09-26 184 - na Zarządzenia Nr 200/2017 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej SP Nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej ul. Wojska Polskiego 1., 68-100 Żagań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1392
144.56KB
{alt} 2017-09-21 183 - na uchwałę Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XXXIII/187/17 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/200/12
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 773
98.92KB
{alt} 2017-09-12 180 - na uchwalę RM w Lubniewicach nr XXX/239/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
99.12KB
{alt} 2017-09-08 179 - na uchwały Zarządu Powiatu Świebodzińskiego Nr 306/2017 z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 521
144.95KB
{alt} 2017-08-07 172 - na uchwałę Nr 148/XXV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie postawienia w stan likwidacji SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
112.6KB
{alt} 2017-07-28 173 - na uchwalę Nr 144/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
100.29KB
{alt} 2017-07-27 166 - na uchwałę Nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora; (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
96.78KB
{alt} 2017-07-27 171 - na uchwałę Nr XLI.68.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Otyń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 602
113.88KB
{alt} 2017-07-20 165 - na uchwałę Nr LI/295/2017 Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie bonifikat od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
99.45KB
{alt} 2017-07-19 168 - na uchwałę Nr XXXVI/217/17 RG Bledzew z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
106.05KB
{alt} 2017-07-06 161 - na uchwałę Nr XLIV/234/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 maja 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Szczańcu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
102.82KB
{alt} 2017-06-29 158 - na uchwałę Nr XXVIII/166/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2017r. w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Okrężnej 3 w Świebodzinie, stanowiącym własność Powiatu Świebodzińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
96.22KB
{alt} 2017-06-28 149 - na uchwałę Nr XLVII/278/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2017r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 651
109.69KB
{alt} 2017-06-19 152 - uchwały Nr XXXI.218.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 512
92.61KB
{alt} 2017-06-19 153 - na uchwałę Nr XXXI.219.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pszczew
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
92.43KB
{alt} 2017-06-05 135 - na zarządzenie Nr 101/17 z dnia 4 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na wjazd poza znaki ograniczenia tonażu na drogach publicznych i wewnętrznych w granicach Gminy Maszewo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 980
98.37KB
{alt} 2017-05-30 136 - na uchwałę Nr XXXVI/33/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2017r. o zmianie uchwały Nr XIX/17/2016 Rady Miasta Żagań w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żaganiu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
106.97KB
{alt} 2017-05-09 115 - na uchwałę Nr XXIV.183.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
106.01KB
{alt} 2017-05-08 134 - na uchwałę Rady Gminy Żary Nr XXVI/186/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
99.88KB
{alt} 2017-04-28 116 - na uchwałę Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XXX/161/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/12.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
100.83KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 9576

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”