Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygniecia nadzorcze 2017

Znaleziono 99 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2017-04-06 65 - na uchwałę Nr XXXIX/216/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
97.6KB
{alt} 2017-04-05 53 - na Zarządzenie Burmistrza Miasta Żagań Nr 130/2015 z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniającego zarządzenie Burmistrza Miasta Żagań Nr 182/2007 roku z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie : korzystania z cmentarza komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
140.26KB
{alt} 2017-04-04 60 - na uchwałę Zarządu Powiatu Słubickiego Nr 303/17 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Słubicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
97.79KB
{alt} 2017-03-31 62 - na Uchwały Nr XXIV/191/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf i cen stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 536
110.54KB
{alt} 2017-03-30 57 - na uchwałę RG Lubiszyn Nr XXIV/165/2017 z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dla dzieci (...) w prowadzonych przez Gminę Lubiszyn publicznych przedszkolach (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
121.58KB
{alt} 2017-03-28 54 - na uchwałę Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr XLI/329/17 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Nowa Sól
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
100.74KB
{alt} 2017-03-28 56 - na uchwałę Nr XLII/260/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
104.31KB
{alt} 2017-03-24 50 - na uchwałę Nr XXI/160/2017 RP Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony z Zachodnim Centrum Medycznym Sp. z o.o. (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
99.92KB
{alt} 2017-03-24 43 - na uchwałę Nr XXXI.154.17 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji szkoły policealnej w Międzyrzeczu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
97.95KB
{alt} 2017-03-22 46 - na uchwałę Nr XV/152/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 809
106.32KB
{alt} 2017-03-17 47 - na uchwałę Nr XL/485/2017 RM Gorzowa Wlkp. z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej SP Mistrzostwa Sportowego w ośmioletnią SP nr 3 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Sportowymi prowadzoną przez Miasto Gorzów Wlkp.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1250
96.48KB
{alt} 2017-03-16 44 - na uchwałę Nr XV/154/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lub. z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie: upoważnienia Kierownika OPS w Ośnie Lubuskim do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
116.11KB
{alt} 2017-03-14 45 - na uchwałę Nr XV/149/2017 RM w Ośnie Lub. z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
103.61KB
{alt} 2017-03-09 32 - na uchwałę Nr XVII.125.2017 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
98.52KB
{alt} 2017-03-08 41 - na uchwały Nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
106.76KB
{alt} 2017-03-02 39 - na uchwałę Nr XXV/174/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Trzciel
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
103.14KB
{alt} 2017-03-02 33 - na uchwałę Nr XL/228/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 560
94.97KB
{alt} 2017-03-02 36 - na uchwałę Nr XXXIX/470/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 624
121.94KB
{alt} 2017-03-01 40 - na zarządzenie Nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 848
137.29KB
{alt} 2017-02-27 28 - na uchwałę Nr XXXIX/466/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 676
102.06KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 9578

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”