Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019

Znaleziono 62 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2019-05-31 127 - na uchwałę nr VI/54/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
112.03KB
{alt} 2019-05-30 124 - na uchwałę Nr VII/121/2019 RM w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
116.01KB
{alt} 2019-05-30 128 - na uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie Nr VI/54/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
112.84KB
{alt} 2019-05-28 121 - na uchwałę Nr IV/18/2019 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
134.71KB
{alt} 2019-05-28 122 - na uchwałę Nr X/55/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Drezdenko pod nazwą Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
121.29KB
{alt} 2019-05-27 120 - na uchwałę NR VII/77/19 Rady Gminy Żary z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego "Świetlica środowiskowa" w Bieniowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
110.97KB
{alt} 2019-05-24 126 - na uchwałę Nr 45/IX/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
112.01KB
{alt} 2019-05-23 115 - na zarządzenie Nr 157/2018 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
118.29KB
{alt} 2019-05-23 116 - na zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kostrzynie nad Odrą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
117.49KB
{alt} 2019-05-23 123 - na uchwałę Rady Gminy Świdnica Nr VII/37/2019 z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
117.51KB
{alt} 2019-05-22 114 - na uchwałę nr IX/53/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Drągowinie ul. Lipowa 24
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
112.89KB
{alt} 2019-05-16 104 - na uchwałę Nr 0007.34.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kargowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
142.17KB
{alt} 2019-05-16 111 - na uchwałę Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 kwietnia 2019r. Nr VI.34.2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
111.61KB
{alt} 2019-05-10 113 - na uchwałę RP Żagańskiego nr VI.10.2019 z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w budynkach i gruntach (...), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
123.44KB
{alt} 2019-05-10 Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego - uchwała Nr V/43/19 Babimost
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
109.65KB
{alt} 2019-05-07 108 - na uchwałę nr VII.149.2019 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
114.82KB
{alt} 2019-04-25 97 - na zarządzenie Nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Górzyca z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie Gminy Górzyca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
110.64KB
{alt} 2019-04-25 101 - na uchwałę NR VI/29/2019 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 marca 2019r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
118.29KB
{alt} 2019-04-17 91 - na uchwałę nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 marca 2019r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. I. Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
115.64KB
{alt} 2019-04-17 95 - na uchwałę nr 11/2019 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ODRA-NYSA-BÓBR z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu MZGOK "ODRA-NYSA-BÓBR" w Krośnie Odrz.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
109.05KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 830

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego           KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU GRANTOWEGO NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych