Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019

Znaleziono 87 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2019-09-05 181 - na uchwałę Rady Miejskiej w Torzymiu Nr VIII/56/19 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Torzym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
121.75KB
{alt} 2019-08-22 177 - na zarządzenie Nr 0050/119/2019 Burmistrza Szprotawy z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie Gminy Szprotawa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
115.16KB
{alt} 2019-08-21 180 - na uchwałę Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 lipca 2019r. Nr 0007.126.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
113.45KB
{alt} 2019-07-25 173 - na uchwałę Nr IX/166/2019 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
126.45KB
{alt} 2019-07-25 166 - na uchwałę Rady Gminy Świdnica podjętej na sesji w dniu 19 czerwca 2019r. Nr IX/69/2019 w sprawie określenia i obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
111.89KB
{alt} 2019-07-24 167 - na uchwałę Nr XIII/76/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpielisk położonych przy jeziorze Łubowo w miejscowościach Lubiewo i Zagórze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
118.71KB
{alt} 2019-07-24 168 - na uchwały Nr XIII/79, 80, 81/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
114.25KB
{alt} 2019-07-24 169 - na uchwałę Rady Gminy Brzeźnica Nr VII/49/2019 z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
129.56KB
{alt} 2019-07-24 170 - na uchwałę Nr XIII/126/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
113.27KB
{alt} 2019-07-24 171 - na uchwałę Nr VI/54/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
132.47KB
{alt} 2019-07-23 163 - na uchwałę Nr IX/53/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku krajobrazowego Cypel w Jodłowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
117.57KB
{alt} 2019-07-23 165 - na uchwałę Nr IX/68/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
134.07KB
{alt} 2019-07-19 149 - na uchwałę Rady Gminy Bobrowice nr VI/57/19 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w części obejmującej wzór wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
117.73KB
{alt} 2019-07-19 151 - na uchwałę Nr XI/150/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w części obejmującej wzór wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
116.43KB
{alt} 2019-07-18 161 - na uchwałę Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiącego wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
113KB
{alt} 2019-07-18 141 - na uchwałę Rady Gminy Bojadła z dnia 26 czerwca 2019r. Nr VII/40/2019 w sprawie realizacji przez Gminę Bojadła Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
112.98KB
{alt} 2019-07-10 142 - na uchwałę Nr VIII/53/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
112.37KB
{alt} 2019-07-10 150 - na uchwałę Rady Gminy Niegosławice Nr VI.70.2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
112.57KB
{alt} 2019-07-09 136 - na uchwałę Nr VIII/36/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 31 maja 2019r. w sprawie diet dla radnych Rady Miasta Żagań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
115.89KB
{alt} 2019-07-09 138 - na uchwałę Nr VIII.47.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
111.28KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 1391

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego