Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019

Znaleziono 118 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2019-12-24 247 - na uchwałę Nr XIII/83/2019 RG Nowa Sól z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubieszów w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
109.85KB
{alt} 2019-12-24 248 - na uchwałę Rady Gminy Trzebiel Nr XII/64/2019 z 27 listopada 2019r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebiel
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
120.12KB
{alt} 2019-12-06 244 - na uchwałę Rady Gminy Maszewo z dnia 30 października 2019r. Nr IX/69/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Maszewo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
110.93KB
{alt} 2019-12-06 245 - na uchwałę Rady Gminy Maszewo z dnia 30 października 2019r. Nr IX/70/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
111.61KB
{alt} 2019-12-05 241 - na uchwałę Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 października 2019r. nr XIII/73/2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
148.05KB
{alt} 2019-12-05 242 - na uchwałę Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 października 2019r. nr XIII/72/2019 w sprawie ustanowienia lokalnego programu Gminy Zwierzyn "Opieka wytchnieniowa"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
134.21KB
{alt} 2019-12-04 240 - na uchwałę Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 października 2019r. nr XIII/76/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zwierzyn
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
120.24KB
{alt} 2019-12-03 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR IB-I.4131.5.2019.IWIT WOJEWODY LUBUSKIEGO - uchwała nr XIII/73/19 Rady Miasta Gozdnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
106.97KB
{alt} 2019-11-28 238 - na uchwałę Nr 0007.76.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia głównych kierunków działania Burmistrza Kargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
107.92KB
{alt} 2019-11-05 224 - na uchwały Nr XII/69-78/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian uchwał dot. statutów sołectw
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
133.36KB
{alt} 2019-11-05 226 - na uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 września 2019r. Nr VIII/77/19 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazywania skarg, wniosków i petycji według właściwości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1114
116.88KB
{alt} 2019-10-31 228 - na uchwałę Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 września 2019 r. Nr XI.58.2019 w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Stare Kurowo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
118.06KB
{alt} 2019-10-31 212 - na uchwałę Rady Gminy Kolsko z 26 września 2019 r. Nr XI.71.2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
146.44KB
{alt} 2019-10-31 220 - na uchwałę Rady Miejskiej w Nowej Soli nr XVI/133/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
111.25KB
{alt} 2019-10-30 222 - na uchwałę Rady Gminy Szczaniec nr XIII/98/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunku działania Wójta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
104.24KB
{alt} 2019-10-30 221 - na uchwałę Rady Gminy Szczaniec nr XIII/97/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia kierunku działania Wójta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
106.08KB
{alt} 2019-10-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.4.2019.IWIT - uchwała Nr 0007.80.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
106.34KB
{alt} 2019-10-24 213 - na uchwałę Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 19 września 2019 r. nr VII/50/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
117.14KB
{alt} 2019-10-24 218 - na uchwałę Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 19 września 2019 r. nr VII/49/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
113.01KB
{alt} 2019-10-18 196 - na uchwałę RG Trzebiel z dnia 12 września 2019r. nr IX/45/2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gm. Trzebiel
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
141.15KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 4989

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”