Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019

Znaleziono 118 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2019-07-24 170 - na uchwałę Nr XIII/126/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
113.27KB
{alt} 2019-07-23 163 - na uchwałę Nr IX/53/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parku krajobrazowego Cypel w Jodłowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
117.57KB
{alt} 2019-07-23 165 - na uchwałę Nr IX/68/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
134.07KB
{alt} 2019-07-19 149 - na uchwałę Rady Gminy Bobrowice nr VI/57/19 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w części obejmującej wzór wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
117.73KB
{alt} 2019-07-19 151 - na uchwałę Nr XI/150/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w części obejmującej wzór wniosku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
116.43KB
{alt} 2019-07-18 141 - na uchwałę Rady Gminy Bojadła z dnia 26 czerwca 2019r. Nr VII/40/2019 w sprawie realizacji przez Gminę Bojadła Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
112.98KB
{alt} 2019-07-18 161 - na uchwałę Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiącego wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
113KB
{alt} 2019-07-10 142 - na uchwałę Nr VIII/53/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
112.37KB
{alt} 2019-07-10 150 - na uchwałę Rady Gminy Niegosławice Nr VI.70.2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
112.57KB
{alt} 2019-07-09 136 - na uchwałę Nr VIII/36/2019 Rady Miasta Żagań z dnia 31 maja 2019r. w sprawie diet dla radnych Rady Miasta Żagań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
115.89KB
{alt} 2019-07-09 138 - na uchwałę Nr VIII.47.2019 Rady Gminy Zabór z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
111.28KB
{alt} 2019-06-27 133 - na uchwałę Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Nowa Sól
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
109.64KB
{alt} 2019-06-27 139 - na uchwałę z dnia 28 maja 2019r. Nr VIII.44.2019 Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie: ustalenia zasad wypłat miesięcznych zryczałtowanych diet dla sołtysów sołectw w Gminie Stare Kurowo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
112.14KB
{alt} 2019-06-19 134 - na uchwałę Rady Miasta Gozdnica z dnia 21 maja 2019r. Nr VIII/49/19 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
111.15KB
{alt} 2019-05-31 130 - na uchwałę Nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
117.66KB
{alt} 2019-05-31 127 - na uchwałę nr VI/54/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
112.03KB
{alt} 2019-05-30 124 - na uchwałę Nr VII/121/2019 RM w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
116.01KB
{alt} 2019-05-30 128 - na uchwałę Rady Miejskiej we Wschowie Nr VI/54/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
112.84KB
{alt} 2019-05-28 121 - na uchwałę Nr IV/18/2019 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
134.71KB
{alt} 2019-05-28 122 - na uchwałę Nr X/55/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Drezdenko pod nazwą Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 690
121.29KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 4516

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”