Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2019

Znaleziono 118 rekordów.

  Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Rozmiar pliku
{alt} 2019-02-01 20 - na uchwałę Nr III/28/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
114.92KB
{alt} 2019-01-30 26 - na uchwałę nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Jasieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
110.24KB
{alt} 2019-01-29 10 - na uchwałę Nr III.7.2018 Rady Gminy Zabór z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczącego rady gminy, radnych, przewodniczących komisji rady oraz sołtysów w Gminie Zabór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 397
114.2KB
{alt} 2019-01-29 16 - na uchwałę nr III/15/2018 RG Zwierzyn z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie kryteriów obowiązujących na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,(...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
106.33KB
{alt} 2019-01-25 235 - na uchwałę Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr II/18/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Dobiegniewie na Centrum Usług Wspólnych w Dobiegniewie oraz nadania nowego statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
108.17KB
{alt} 2019-01-25 13 - na uchwałę Nr III/18/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie - Pani (…) do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
217.08KB
{alt} 2019-01-25 14 - na uchwałę nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
148.52KB
{alt} 2019-01-25 19 - na uchwałę Nr III/I6/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
127.54KB
{alt} 2019-01-24 12 - na uchwałę Nr III/17/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018r. w spr. upoważnienia p.o. Kierownika OPS w Deszcznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej niektórych świadczeń opieki zdrowotnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
223.95KB
{alt} 2019-01-23 17 - na uchwałę Nr III/18/2018 Rady Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
112.93KB
{alt} 2019-01-21 3 - na uchwałę Nr III/24/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej do Urzędu Gminy na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
107.01KB
{alt} 2019-01-21 5 - na uchwałę Nr III/25/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi (...) w sprawie zatrudniania nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Boleminie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
107.42KB
{alt} 2019-01-21 6 - na uchwałę Nr III/26/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi zawartej we wniosku, który wpłynął do Wójta Gminy Deszczno o odwołanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
107.9KB
{alt} 2019-01-17 8 - na uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr II/22/18 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
123.17KB
{alt} 2019-01-11 9 - na uchwałę Nr II/12/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości diet dla radnych i rozliczania kosztów podróży służbowych radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
112.7KB
{alt} 2019-01-09 1 - na uchwałę Rady Miejskiej w Lubsku z 7 grudnia 2018r. nr III/13/18 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lubsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
139.15KB
{alt} 2019-01-09 7 - na uchwałę Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 5 grudnia 2018r. nr II/13/18 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
127.46KB
{alt} 2019-01-04 229 - na uchwałę Rady Miejskiej w Rzepinie nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
144.39KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 3381

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”