Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wojewody

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie uzupełnienia dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie uzupełnienia dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego systemu kancelaryjnego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego systemu kancelaryjnego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie odwołania zastępców rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie odwołania zastępców rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 533/1, położonej w Gościmcu, gm. Zwierzyn

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 533/1, położonej w Gościmcu, gm. Zwierzyn

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 775/8 położonej w obrębie 2 miasta Nowa Sól (...)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 775/8 położonej w obrębie 2 miasta Nowa Sól oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zbycia

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek 2284, 2613/1, 2613/2, 2613/3 i 2286/2 położonych w obrębie 5 Śródmieście Miasta Gorzowa Wlkp.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek 2284, 2613/1, 2613/2, 2613/3 i 2286/2 położonych w obrębie 5 Śródmieście Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Drukuj Liczba odwiedzin: 728542

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”