Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wojewody

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubniewicach

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2019r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubniewicach

Dz. Urz. Woj. Lub. 2019.2481

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 183/2, położonej w obrębie 31 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 183/2, położonej w obrębie 31 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej nr działki 296/4 położonej w obrębie 58 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej nr działki 296/4 położonej w obrębie 58 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 406/2 położonej w Skwierzynie

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 406/2 położonej w Skwierzynie

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 280/4 położonej w obrębie 6 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 280/4 położonej w obrębie 6 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 7 Chróścik Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 258/9 położonej w obrębie 7 Chróścik Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Czyżówku (...)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych numerami działek: 1/3, 4/2, 4/4, 4/6, 8, 9, 37/6, 37/7, 337/2, 341/1 położonych w Czyżówku oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania na terenie Gminy Lubsko Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania na terenie Gminy Lubsko Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Drukuj Liczba odwiedzin: 648518

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego