Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wojewody

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości SP, położonych w Zielonej Górze oznaczonych numerami działek 104/6, 112/6 i 540 (...)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Zielonej Górze oznaczonych numerami działek 104/6 (obręb 20), 112/6 (obręb 48) i 540 (obręb 32) oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki 20/6 położonej w Czyżówku, gm. Iłowa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działki 20/6 położonej w Czyżówku, gm. Iłowa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 213/1 położonej w Małomicach

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 213/1 położonej w Małomicach

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO ws. przedłużenia terminu obowiązywania zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonej w obrębie 58 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 września 2020 r. ws. przedłużenia terminu obowiązywania zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 296/4 położonej w obrębie 58 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości SP położonych w gm. Ośno Lubuskie, w obrębie Gronów i w obrębie Sienno

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonych w gm. Ośno Lubuskie, w obrębie Gronów, oznaczonych numerami działek 349, 42, 168, 177, 176 i w obrębie Sienno oznaczonej numerem działki 41/2 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żaganiu

Drukuj Liczba odwiedzin: 889108

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”