Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wojewody

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania lekarzy - członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie powołania lekarzy - członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania lekarzy - członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie powołania lekarzy - członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 583/2, poł. w Miodnicy, gm. Żagań

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 583/2, poł. w Miodnicy, gm. Żagań

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek 322/7 i 322/8 poł. w obrębie 60 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek 322/7 i 322/8 poł. w obrębie 60 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 1/7 poł. w obrębie 13 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 1/7 poł. w obrębie 13 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 213/3 poł. w Sławie

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 213/3 poł. w Sławie

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skąpe

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skąpe

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie odwołania części członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie odwołania części członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim

Drukuj Liczba odwiedzin: 408875

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. poszukuje lekarzy chętnych do współpracy           Konkurs ofert - „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"           INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI