Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wojewody

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Kurowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Kurowo

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.922

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie uchylenia Zarządzenia Woj. Lub., dotyczącego powołania Zespołu ds. analizy zagrożeń, działań prewencyjnych oraz usuwania skutków wystąpienia na obszarze województwa lubuskiego wirusa SARS-Cov-2 (...)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 4 marca 2020 r., dotyczącego powołania Zespołu ds. analizy zagrożeń, działań prewencyjnych oraz usuwania skutków wystąpienia na obszarze województwa lubuskiego wirusa SARS-Cov-2 oraz spowodowanej nim choroby COVID-19

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i odznak honorowych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i odznak honorowych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania Zespołu ds. analizy zagrożeń, działań prewencyjnych oraz usuwania skutków wystąpienia na obszarze województwa lubuskiego wirusa SARS-Cov-2 oraz spowodowanej nim choroby COVID-19

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 marca 2020r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy zagrożeń, działań prewencyjnych oraz usuwania skutków wystąpienia na obszarze województwa lubuskiego wirusa SARS-Cov-2 oraz spowodowanej nim choroby COVID-19

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością SP, położoną w obrębie 5 Śródmieście Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, (...)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa, położoną w obrębie 5 Śródmieście Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, oznaczoną numerami działek 1765/3 i 1765/4

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością SP, położoną w obrębie 2 Miasta Zielona Góra, oznaczoną nr działek 2 i 1/16

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa, położoną w obrębie 2 Miasta Zielona Góra, oznaczoną numerami działek 2 i 1/16

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami SP, położonymi w Gorzowie Wielkopolskim, (...)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, położonymi w Gorzowie Wielkopolskim, oznaczonymi numerami działek 52/1, 53/1 (obręb 2 Górczyn) i 1782 (obręb 5 Śródmieście)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością SP, położoną w obrębie 5 Śródmieście Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, (...)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2020 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa, położoną w obrębie 5 Śródmieście Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, oznaczoną numerami działek 2528/1, 2528/2 i 2530/2

Drukuj Liczba odwiedzin: 781005

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”