Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wojewody

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 118/1 poł. w obrębie 29 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 118/1 poł. w obrębie 29 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania zastępców rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 października 2018r. w sprawie powołania zastępców rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie odwołania zastępców rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 października 2018r. w sprawie odwołania zastępców rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 października 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania na terenie Gminy Bobrowice Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 września 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania na terenie Gminy Bobrowice Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków składów orzekających Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych za udział w posiedzeniu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 września 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków składów orzekających Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych za udział w posiedzeniu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania na terenie Gminy Bobrowice Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 24 września 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania na terenie Gminy Bobrowice Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej nr działki 473/3 poł. w obrębie 11 i 6/1 poł. w obrębie 12 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 21 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej nr działki 473/3 poł. w obrębie 11 i 6/1 poł. w obrębie 12 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania na terenie Gminy Zielona Góra Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 21 września 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania na terenie Gminy Zielona Góra Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 20 września 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018r.

Drukuj Liczba odwiedzin: 506497

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Stwierdzenie nieważność decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 31.08.2015 r. znak: GK.6853.21.2015           Nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych