Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wojewody

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, położonymi w Międzyrzeczu (...)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 18 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, położonymi w Międzyrzeczu, oznaczonymi numerami działek 419/3, 420, 422/3, 422/1

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa poł. na obszarze Gminy Kargowa

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 marca 2019r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów poł. na obszarze Gminy Kargowa

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa poł. na obszarze Gminy Skąpe

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 marca 2019r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów poł. na obszarze Gminy Skąpe

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność SP (...) poł. na obszarze Gm. Szczaniec

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 marca 2019r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów poł. na obszarze Gminy Szczaniec

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność SP (...) poł. na obszarze Gm. Nowa Sól - Miasto

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 marca 2019r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów poł. na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością SP, poł. w Gorzowie Wlkp., ozn. nr dz. 699 i 703/1

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa, położoną w obrębie 2 Górczyn Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, oznaczoną numerami działek 699 i 703/1

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa, położoną w Gorzowie Wlkp., ozn. nr dz. 1765/3 i 1765/4

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa, położoną w obrębie 5 Śródmieście Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, oznaczoną numerami działek 1765/3 i 1765/4

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia pomieszczeń usytuowanych na nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, poł. na terenie byłego TTOC w Świecku (...)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia pomieszczeń usytuowanych na nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, poł. na terenie byłego TTOC w Świecku oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów

Drukuj Liczba odwiedzin: 557414

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych           Nabór wniosków w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”