Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wojewody

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerami działek 141/6 i 142/6, poł. w obrębie 13 Zieleniec Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerami działek 141/6 i 142/6, poł. w obrębie 13 Zieleniec Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii w Zielonej Górze

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii w Zielonej Górze

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających przygotowanie służb, straży, inspekcji, instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (...)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających przygotowanie służb, straży, inspekcji, instytucji oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku uszkodzenia infrastruktury przesyłu gazu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerami działek 189/5, 189/6 i 189/8 poł. w obrębie Drogomil, gm. Bytom Odrzański

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerami działek 189/5, 189/6 i 189/8 poł. w obrębie Drogomil, gm. Bytom Odrzański

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zm. zarządzenia w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania członka Wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 marca 2018r. w sprawie powołania członka Wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 marca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów
politycznych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie odwołania członka Wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 marca 2018r. w sprawie odwołania członka Wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie uzupełnienia dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2018r. w sprawie uzupełnienia dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 97/3 położonej w Drezdenku oraz wyrażenia zgody na jej zbycie z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 97/3 położonej w Drezdenku oraz wyrażenia zgody na jej zbycie z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży

Drukuj Liczba odwiedzin: 444936

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           Otwarty konkurs ofert - konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych           Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej w 2018 r.