Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wojewody

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wschowie, w Sławie, w Łysinach

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 16 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych numerami działek: 1849 położonej we Wschowie, 486 położonej w Sławie, 280/2, 235, 228/3 położonych w Łysinach

ZARZĄDZENIE WOJEWODY Lw sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Przyczynie Górnej, Starych Drzewcach, w Śmieszkowie, we Wróblowie, w Starych Strączach, w Nowych Strączach

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek: 344/1 położonej w Przyczynie Górnej, 375/2, 63/2 położonych w Starych Drzewcach, 267/4 położonej w Śmieszkowie, 141/1 położonej we Wróblowie, 813/2 położonej w Starych Strączach, 160/1 położonej w Nowych Strączach

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 58/31 położonej w obrębie Henryków, gmina Szprotawa

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 58/31 położonej w obrębie Henryków, gmina Szprotawa

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu pomieszczeń i obiektów na nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie byłego TTOC w Świecku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu pomieszczeń i obiektów na nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie byłego TTOC w Świecku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 528/4 położonej w obrębie 1 Sława, gm. Sława

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 528/4 położonej w obrębie 1 Sława, gm. Sława

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 254/1 położonej w obrębie 6 Pamięcin, gm. Górzyca

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 254/1 położonej w obrębie 6 Pamięcin, gm. Górzyca

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 649/1 położonej w Słubicach

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 6 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 649/1 położonej w Słubicach

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty (...) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność SP zabudowanych (...) położonych na obszarze Gminy Świdnica

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 6 maja 2019r. w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Świdnica

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność SP (...) gruntów położonych na obszarze Gminy Świebodzin

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Świebodzin

Dz. Urz. Woj. Lub. 2019.1271

Drukuj Liczba odwiedzin: 579426

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej Grant 2019           Ogłoszenie nr 42//II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego           Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pomocy społecznej w 2019 r. ogłoszony!