Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wojewody

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonych w obrębie Czyżówek, w obrębie Leszno Górne, w obrębie Przylaski, w obrębie Brzeźnica, w obrębie Żagań, w obrębie 3 Szprotawa

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek: 19 położonej w obrębie Czyżówek, 522 i 289 położonych w obrębie Leszno Górne, 296/1 położonej w obrębie Przylaski, 253/3 położonej w obrębie Brzeźnica, 2065/6 położonej w obrębie Żagań, 584/3 położonej w obrębie 3 Szprotawa

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek: 595/2, 588/6, 593/2 położonej w Torzymiu oraz 100/12 położonej w Lemierzycach

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek: 595/2, 588/6, 593/2 położonej w Torzymiu oraz 100/12 położonej w Lemierzycach

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonej w obrębie Chwalim, gm. Kargowa, położonej w obrębie Nietkowice, gm. Czerwieńsk oraz położonej w obrębie Wilkanowo, gmina Świdnica

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 90/2, położonej w obrębie Chwalim, gmina Kargowa, oznaczonej numerem działki 232/2 położonej w obrębie Nietkowice, gmina Czerwieńsk oraz oznaczonej numerem działki 340/2 położonej w obrębie Wilkanowo, gmina Świdnica

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonych w: Ostrowie, Sulęcinie, Krzeszycach, Dębrznicy, Lemierzycach, Gliśnie, Trzebowie

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek: 88/3 położonej w Ostrowie, 77/1 położonej w Sulęcinie, 521/8 położonej w Krzeszycach, 73 położonej w Dębrznicy, 102/1 położonej w Lemierzycach, 248/10 położonej w Gliśnie, 201/3 położonej w Trzebowie

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonej w Sycowicach, gm. Czerwieńsk i położonej w Wilkanowie, gm. Świdnica (...)

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek 75/5 położonej w Sycowicach, gm. Czerwieńsk i 162/1 położonej w Wilkanowie, gm. Świdnica oraz zwolnienia z obowiązku zbycia tych nieruchomości w drodze przetargu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zwierzyn

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zwierzyn

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.923

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bledzew

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bledzew

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.1673

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Kurowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Kurowo

Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.1674

Drukuj Liczba odwiedzin: 847376

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”