Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wojewody

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych posadowionym na działce nr 9/3 oraz lokali mieszkalnych posadowionym na działce 9/13, położonych w Gryżycach, gmina Żagań

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 w budynku nr 4 posadowionym na działce nr 9/3 oraz lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w budynku nr 6 posadowionym na działce 9/13, położonych w Gryżycach, gmina Żagań z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 28 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania na terenie Gminy Torzym Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez huragan

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania na terenie Gminy Torzym Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez huragan w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerami działek 1761/6 i 1008/2, położonej w Żaganiu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerami działek 1761/6 i 1008/2, położonej w Żaganiu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części budynku posadowionego na działce nr 9/9, położonej w obrębie Długie, gmina Szprotawa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części (pow. 60 m2 ) budynku posadowionego na działce nr 9/9, położonej w obrębie Długie, gmina Szprotawa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBw sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (...) w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Międzyrzecz

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych na obszarze Gminy Międzyrzecz

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 18 października 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 660 położonej w obrębie 5 Śródmieście Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 23 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 660 położonej w obrębie 5 Śródmieście Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 1/16 położonej w obrębie 13 miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 23 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 1/16 położonej w obrębie 13 miasta Zielona Góra oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 4/15 położonej w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 23 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 4/15 położonej w obrębie 4 Staszica Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i umów najmu garaży zlokalizowanych na tej działce oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów

Drukuj Liczba odwiedzin: 682107

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”