Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wojewody

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Santok

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Santok

Dz. Urz. Woj. Lub. 2019.168

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Skwierzynie w okręgu wyborczym Nr 3

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Skwierzynie w okręgu wyborczym Nr 3

Dz. Urz. Woj. Lub. 2019.167

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia amunicji i materiałów wybuchowych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 7 stycznia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia amunicji i materiałów wybuchowych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania przewodniczącego i członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie powołania przewodniczącego i członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej w postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolsko

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia4 stycznia 2019r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolsko

Dz. Urz. Woj. Lub. 2019.42

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuplice

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuplice

Dz. Urz. Woj. Lub. 2019.43

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzyca

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzyca

Dz. Urz. Woj. Lub. 2018.3094

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku

Dz. Urz. Woj. Lub. 2018.3093

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obr. Połupin, Dąbie, Bobrowice, Połęcko, Gubin, Sękowice

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek 730/3 obr. Połupin, 111/3 obr. Dąbie, 365/2 obr. Bobrowice, 75 obr. Połęcko, 71/2 obr. Gubin, 211/10 obr. Sękowice i 211/11 obr. Sękowice

Drukuj Liczba odwiedzin: 537309

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”