Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum zamówień publicznych

Postępowania prowadzone przez: BIP - Lubuski Urząd Wojewódzki
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Dostawa i montaż regałów jezdnych w archiwum Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 71 (postępowanie nr 2)
2020-08-20 2020-08-28
Dostawa i montaż regałów jezdnych w archiwum Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 71
2020-08-10 2020-08-18
Usługi konsultantów do obsługi infolinii Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na potrzeby realizacji projektu pn. „Rozbudowa usług i podniesienie jakości działania Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawach cudzoziemców” w ramach FAMI
2020-06-17 2020-06-25
Usługi konsultantów do obsługi infolinii Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Witajcie w Polsce! – doskonalenie jakości obsługi cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim” w ramach FAMI
2020-06-17 2020-06-25
Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskanie odpowiedniej klasy szczelności w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2020-06-15 2020-06-30
Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskanie odpowiedniej klasy szczelności w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8.
2020-04-03 2020-04-23
Ochrona osób i mienia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2020-03-09 2020-03-17
Dostawa samoobsługowego urządzenia płatniczego wraz z usługami towarzyszącymi
2020-02-20 2020-02-28
Dostawa systemu ściany wizyjnej wraz z jej montażem i uruchomieniem
2019-11-19 2019-11-27
Dostawa dozowarek materiałów sypkich na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2019-10-29 2019-11-07
Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
2019-08-19 2019-08-27
Organizacja jednodniowego festynu integracyjnego pt. "Polsko-ukraiński festyn integracyjny” na potrzeby realizacji projektu pt. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
2019-07-23 2019-07-31
Dostawa pakietów higieniczno-chemicznych na potrzeby realizacji projektu pt. Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
2019-06-28 2019-07-08
Zakup czasu antenowego celem emisji spotu reklamowego w lokalnym radiu w ramach projektu pt. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.
2019-06-13 2019-06-21
Zakup czasu antenowego celem emisji spotu reklamowego w lokalnej telewizji w ramach projektu pt. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.
2019-06-13 2019-06-21
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2019-05-23 2019-05-31
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2019-04-18 2019-04-26
Dostawa mebli biurowych na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2019-04-01 2019-04-09
Obsługa prawna Wydziału Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2019-01-17 2019-01-25
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie od 01.02.2019 r. do 31.01.2021 r.
2019-01-04 2019-01-14
Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
2018-11-22 2018-11-30
Dostawa i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwum Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 71
2018-08-16 2018-08-24
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa łącznika" - budynku niskiego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp.
2018-08-06 2018-08-14
Przeprowadzenie 11 szkoleń w ramach projektu "Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców" dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
2018-08-01 2018-08-09
Przeprowadzenie 11 szkoleń w ramach projektu "Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców" dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
2018-07-23 2018-07-31
Przebudowa łącznika - budynku niskiego LUW przy ul. Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp. realizowanego w ramach projektu „Witajcie w Polsce! – doskonalenie jakości obsługi cudzoziemców w LUW w Gorzowie Wlkp.” w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
2018-07-18 2018-07-18
Dostawa książek na potrzeby realizacji projektu pt. " Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców" realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
2018-07-11 2018-07-19
błąd
2018-07-02 2018-07-03
Wyreżyserowanie, produkcja spotów reklamowych oraz ich emisja w lokalnym radio i TV w ramach projektu pt. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
2018-06-22 2018-07-02
Usługa tłumaczenia pisemnego i ustnego z j. polskiego na j. rosyjski i ukraiński oraz z j. rosyjskiego i ukraińskiego na j. polski na potrzeby realizacji projektu "Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców" realizowanego w ramach Programu Krajowego FAMI.
2018-05-14 2018-05-22
Utworzenie i prowadzenie Punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.
2018-05-10 2018-05-18
Przebudowa i rozbudowa Łącznika przy budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2018-04-27 2018-05-21
Ochrona osób i mienia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 4)
2018-04-17 2018-04-23
Ochrona osób i mienia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 3)
2018-03-30 2018-04-09
Ochrona osób i mienia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2)
2018-03-23 2018-03-28
Ochrona osób i mienia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2018-03-15 2018-03-21
Obsługa prawna Wydziału Programów Europejskich i Rządowych w 2018 roku
2017-12-29 2018-01-05
błąd
2017-11-17 2017-11-17
Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
2017-11-17 2017-11-27
Modernizacja i rozbudowa radiowego systemu łączności Państwowego Ratownictwa Medycznego
2017-09-12 2017-09-20
Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2017-05-12 2017-06-19
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.”
2017-02-22 2017-03-13
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
2016-12-15 2016-12-22
Dostawa urządzeń łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego
2016-11-21 2016-11-29
Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
2016-11-15 2016-11-23
Dostawa urządzenia do sprawdzania autentyczności dokumentów na potrzeby dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Zielona Góra - Babimost
2016-10-20 2016-10-28
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2)
2016-09-06 2016-09-21
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2016-08-24 2016-08-26
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2016-08-19 2016-09-05
Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2)
2016-07-08 2016-07-25
Usługa wykonania operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
2016-07-06 2016-07-29
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
2016-06-23 2016-07-04
Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2016-06-22 2016-07-07
Zaprojektowanie i wykonanie wymiany rozdzielni elektrycznych w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2016-06-10 2016-06-27
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w okresie od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.
2016-03-14 2016-03-22
Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2)
2016-03-11 2016-03-18
Usługa wykonania operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
2016-03-04 2016-03-15
Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
2016-02-26 2016-03-07
Usł. wykonania op. szac. wraz z dokumentacją fotograficzną do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod gazociąg wysokiego ciśnienia na odcinku Polkowice - Żary, woj.lubuskie oraz do ustalenia opłat z tyt. ustanowienia użyt. wieczystego gruntu.
2016-02-23 2016-03-04
Dostawa sprzętu komputerowego
2015-12-04 2015-12-14
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2015-11-25 2015-12-08
Dostawa infrastruktury serwerowej oraz przełączników sieciowych
2015-11-12 2015-11-20
Usługa wykonania wycen określających odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz wartości poniesionych wszelkich majątkowych szkód - II ETAP
2015-09-23 2015-10-05
Usługa zapewnienia miejsc noclegowych, sal konferencyjnych i wyżywienia świadczona na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
2015-08-27 2015-08-31
Usługa wykonania operatów szacunkowych określających odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz wartości poniesionych wszelkich majątkowych szkód w związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia Legnica - Polkowice - Żary
2015-07-02 2015-07-13
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2015-06-15 2015-06-25
Usługa wykonania operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
2015-05-18 2015-05-28
Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno – promocyjnych
2015-05-15 2015-05-25
Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
2015-04-24 2015-05-04
Modernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (etap II)
2015-03-13 2015-03-30
Modernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (etap II)
2015-03-13 2015-03-30
Modernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (etap II)
2015-03-13 2015-03-30
Usługa wykonania wycen określających odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz wartości poniesionych wszelkich majątkowych szkód w związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia Szczecin - Lwówek
2015-03-06 2015-03-17
Modernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (etap II) - unieważnione
2015-02-20 2015-03-12
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
2014-04-29 2014-05-21
Usługa wykonania operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowania za nieruch. zajęte pod drogi publiczne i budowle przeciwpowodziowe oraz ustalenia prawa do rekompensaty z tyt. pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2014-03-25 2014-04-04
Ochrona osób i mienia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2014-03-12 2014-03-20
Ochrona budynków i mienia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2014-02-25 2014-03-06
Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi zmianami w zakresie infrastruktury uzbrojenia terenu (etap I)
2014-01-24 2014-03-03
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu inwestycyjnym związanym z modernizacją budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2014-01-21 2014-01-29
Dostawa infrastruktury serwerów kasetowych z macierzą dyskową dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2013-11-15 2013-11-25
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2013-11-05 2013-11-13
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w 2014 roku
2013-10-31 2013-11-08
Usługa wykonania operatu szacunkowego wraz z dokumentacją fotograficzną do ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa będącej przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz do ustalenia opłat z tego tytułu.
2013-10-28 2013-11-08
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2013-10-22 2013-10-30
Przebudowa budynku przy ul. Młyńskiej 12 w Gorzowie Wlkp.
2013-10-22 2013-11-06
Rozbudowa Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
2013-09-30 2013-10-15
Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi zmianami w zakresie infrastruktury uzbrojenia terenu (budowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego)
2013-09-24 2013-10-09
Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
2013-09-06 2013-09-17
Sporządzenie Koncepcji obsługi komunikacyjnej Krainy Warty i Noteci (KOTURED)
2013-09-06 2013-09-16
wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną do ustalenia odszkodowania za nier. i zajęte pod gazociąg wysokiego ciśnienia Szczecin – Lwówek na terenie woj. lub. oraz do ustalenia opłat z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego
2013-08-12 2013-08-28
Przebudowa toalet na XIV kondygnacji budynku przy ul Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp.
2013-08-01 2013-08-19
Przebudowa toalet na XIV kondygnacji budynku przy ul Jagiellończyka 8 w Gorzowie Wlkp.
2013-08-01 2013-08-19
Dostawa sprzętu komputerowego dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2013-07-22 2013-07-29
usługa wykonania operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (GN.I.272.2.2013)
2013-06-20 2013-07-17
Organizacja wycieczki dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2013-06-12 2013-06-20
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu związanym z modernizacją budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2013-05-09 2013-05-17
Usługa wykonania operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne ( GN.I.272.1.2013)
2013-03-07 2013-03-18
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.
2012-11-30 2012-12-11
Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych
2012-11-29 2012-12-07
Dostawa samochodu osobowego
2012-11-26 2012-12-06
Dostawa zintegrowanej platformy bezpieczeństwa sieci
2012-11-22 2012-11-30
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek o wadze poniżej 50g oraz powyżej 50g
2012-11-08 2012-11-19
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisu
2012-10-30 2012-11-07
Drukuj Liczba odwiedzin: 11124

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”