Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o zamówieniach

Postępowania prowadzone przez: BIP - Lubuski Urząd Wojewódzki
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.”
2017-02-22 2017-03-09
Usługa wykonania operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
2016-07-06 2016-07-29
Drukuj Liczba odwiedzin: 113796

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania           Konkurs ofert „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"           Zaproszenie do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020