Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum ogłoszeń

Zbycie telefonów bezprzewodowych

2017-10-05
Czytaj więcej
Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - telefony bezprzewodowe

2017-09-21
Czytaj więcej
Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

2017-07-21

Zbędne składniki majątku ruchomego - klimatyzatory. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikachCzytaj więcej
Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

2016-05-17

Zbędne składniki majątku ruchomego - samochód osobowy. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikachCzytaj więcej
Zbędne składniki majątku ruchomego - samochody osobowe

2016-04-18

Informacje znajdują sie w załączonych plikachCzytaj więcej
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - samochody Skoda

2015-04-29

Informuję, że Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., posiada składniki rzeczowe majątku ruchomego, który zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz.761), zostały zakwalifikowane do majątku zbędnego. Wymienione w załączniku zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone są do przekazania na niżej określonych zasadach.

1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składnika majątku ruchomego wymienionego w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a)    nazwę, siedzibę i adres jednostki,

b)   informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

c)    wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

d)   oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

e)    uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego

f)    telefon kontaktowy.

2. W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Gorzowie Wlkp.

3. Wnioski, o których mowa powyżej należy adresować do Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

4. Wnioski należy przedłożyć w terminie do dnia 08.05.2015 r. w dowolnej z poniższych form:

1)      osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, która znajduje się pod adresem: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

2)      korespondencyjnie na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

3)      lub w wersji elektronicznej na e-mail: biuro.logistyki[at]lubuskie.gov.pl

5. Rzeczowy składnik majątku ruchomego można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Biura Logistyki panem Tadeuszem Grzesiakiem, nr telefonu 095-7115290.Czytaj więcej
Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego - Samochód Peugeot Boxer Combi

2015-03-16

Informuję, że Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., posiada składnik rzeczowy majątku ruchomego, który zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz.761), został zakwalifikowany do majątku zbędnego. Wymieniony w załączniku zbędny składnik majątku ruchomego przeznaczony jest do przekazania na niżej określonych zasadach.

1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 ww. rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składnika majątku ruchomego wymienionego w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,
d) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego
f) telefon kontaktowy.

2. W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

3. Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy adresować do Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

4. Oferty lub wnioski należy przedłożyć w terminie do dnia 23.03.2015 r. w dowolnej z poniższych form:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, która znajduje się pod adresem: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • korespondencyjnie na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 3) lub w wersji elektronicznej na e-mail: biuro.logistyki[at]lubuskie.gov.pl.

5. Rzeczowy składnik majątku ruchomego można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Biura Logistyki Panem Tadeuszem Grzesiakiem, nr telefonu 095- 7115 290.Czytaj więcej
Drukuj Liczba odwiedzin: 9967

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”