Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zgromadzenia tryb uproszczony

 

  KARTA USŁUGI  

 

Zasady postępowania przy organizacji zgromadzenia w trybie uproszczonym
Co chcę załatwić? Organizacja zgromadzeni w trybie uproszczonym.
Kogo dotyczy? Organizatorów planujących zorganizować zgromadzenie.
Co przygotować?

Zgodnie z ustawą Prawem o zgromadzeniach, zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu w trybie uproszczonym powinno zawierać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim.
 2. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia.
 3. Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
 
 
Więcej informacji, m.in. o postępowaniu w trybie zwykłym znajdą Państwo w Ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach
Jakie dokumenty muszę wypełnić?  
Jak wypełnić dokumenty?  
Ile muszę zapłacić? Za złożenie zawiadomienia nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Zawiadomienie należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Gdzie załatwię sprawę?

Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku, gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego

W związku z brakiem na terenie województwa lubuskiego gminnych centrów zarządzania kryzysowego, zawiadomienie należy wysłać do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, niezbędne do zgłoszenia zgromadzenia:

mailem na adres:

 • e-mail:

zadzwonić:

 • tel.  95 728 87 77, 95 711 52 71, 609 796 508

Co zrobi urząd? Urząd przekaże zgłoszenie do właściwego terytorialnie urzędu gminy.
Jaki jest czas realizacji? Bezzwłocznie.
Jak się odwołać? W tej sprawie odwołanie nie przysługuje
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 408 z późn. zm.)

 

Redakcja strony: Zgromadzenia tryb uproszczonyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2161

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”