• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest

Wojewoda Lubuski.

Siedzibą Wojewody Lubuskiego jest

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8,66-400 Gorzów Wielkopolski.

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Przemysławem Pikułą Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail:

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych, czyli:

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera e Rozporządzenia.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera e RODO.

 Masz prawo do sprzeciwu.

W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (artykuł 6 ustęp 1 litera a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Kategoria: Klauzula informacyjna - BIP [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-04-29 Klauzula informacyjna - BIP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 942
Klauzula informacyjna - BIP 118.74KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2018-06-12 09:51
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-09 12:02
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-09 12:02
Zatwierdzenie
Surmacz-Buszkiewicz Marta 2021-02-09 12:02
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry