• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Żeby połączyć się z Tłumaczem Języka Migowego kliknij w obrazek

 

symbol tłumaczenia na język migowy

       

 

 

Główna siedziba Wojewody Lubuskiego  znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, natomiast delegatura mieści się w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 (w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego).

Lubuski Urząd Wojewódzki realizuje następujące zadania:

 1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nadzoruje sprawy związane z bezpieczeństwem. Zajmuje się również obsługą numeru alarmowego 112 (Centrum Powiadamiania Ratunkowego)
 2. Biuro Wojewody zajmuje się obsługą Wojewody Lubuskiego oraz udzielaniem odpowiedzi na pytania prasowe.
 3. Wydział Zdrowia zajmuje się sprawami związanymi ze służbą zdrowia, na przykład rejestrem podmiotów leczniczych, polityką zdrowotną regionu czy kształceniem kadry medycznej. W Wydziale funkcjonuje również Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
 4. Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych zajmuje się kwestiami związanymi z inwestycjami, obsługą informatyczną oraz zamówieniami publicznymi realizowanymi w Urzędzie.
 5. Biuro Organizacji i Kadr realizuje zadania związane z dokumentacją archiwalną zlikwidowanych przedsiębiorstw, obsługą kadrową i naborami na wolne stanowiska pracy oraz obsługą interesantów. Prowadzi również rejestr tłumaczy języka migowego oraz rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 6. Wydział Nadzoru i Kontroli zajmuje się obsługą prawną Urzędu. Prowadzi również rejestr skarg i wniosków obywateli.
 7. Wydział Budżetu i Finansów zajmuje się budżetem Wojewody Lubuskiego.
 8. Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje i rozpatruje wnioski o paszport, nadanie obywatelstwa polskiego oraz pozwolenia na pracę czy pobyt cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej.
 9. Wydział Polityki Społecznej zajmuje się między innymi nadzorem i kontrolą nad placówkami związanymi z pieczą zastępczą, pomocą społeczną i rynkiem pracy. Obsługuje również programy dotyczące polityki społecznej oraz kwestie związane ze świadczeniem 500+. W Wydziale działa również Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 10. Wydział Programów Europejskich i Rządowych obsługuje sprawy związane obsługą programów rządowych i europejskich dla instytucji.
 11. Wydział Infrastruktury oprócz szeregu działań związanych z dużymi inwestycjami budowlanymi prowadzi rejestrację dzienników budowy, uzgodnieniem trasy pielgrzymki czy wpisem do ewidencji instruktorów techniki jazdy. W Wydziale można również uzyskać duplikat uprawnień budowlanych
  i rzeczoznawcy budowlanego.
 12. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się między innymi sprawami związanymi z tzw. mieniem zabużańskim. W Wydziale prowadzi się także zadania związane z powoływaniem Komisji Wojewody, która zajmuje się oszacowaniem zakresu i wysokości szkód w rolnictwie, spowodowanych warunkami atmosferycznymi.

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim funkcjonuje również Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna oraz Inspektor Ochrony Danych.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dostępne są na stronie Internetowej Urzędu z zakładce: Wydziały Urzędu

Transkrypcja PJM

 
 
 
 
 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Fąfara Aleksandra 2021-01-21 11:01
Aktualizacja publikacji
Cierkońska Katarzyna 2024-01-24 12:26
Wytworzenie publikacji
Katarzyna Cierkońska 2024-01-24 12:26
Zatwierdzenie
Surmacz-Buszkiewicz Marta 2024-01-24 12:26
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry